0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Geçerli Sayılan Boşanma Sebepleri

Boşanma konusundaki rakamlara baktığımızda yılda 130.000 civarı boşanma davasının açıldığını görüyoruz. Son on yıl baz alındığında ise her yıl bu rakamın 4.000 arttığı gerçeği de var. Evliliklerdeki boşanma oranı ise %20. Mahkemeler sürekli olarak boşanmak isteyenleri ağırlıyor. Peki hangi sebeplerle boşanma davası açılır? Maltepe boşanma avukatı olarak bu yazıda sizlere Medeni kanun ışığında boşanma sebeplerini açıklamaya çalışacağım.

Boşanmanın Özel Sebepleri

Medeni Kanun bazı özel sebepleri boşanma için geçerli sebep olarak belirlemiştir. Eşler, tek taraflı boşanma davalarında, taleplerini bu sebepler çerçevesinde oluşturur ve mahkeme durumun ispatı neticesinde evliliğin sonlandırılmasına hükmeder.

Zina: Hukuktaki zina tanımı, evlilik devam ederken başka bir kişiyle bilerek ve isteyerek cinsel birliktelik yaşamak şeklindedir. Zina, boşanmak için tek başına yeterli bir sebeptir. Ancak kanunda konu bazı koşullara bağlanmıştır.

 • Zina yapıldığından haber olan eş, altı ay içinde konuyu mahkemeye taşımazsa dava açma hakkı düşer
 • Zinanın gerçekleştiği tarihten sonra aradan beş yıl geçerse, dava geçersiz kabul edilir.
 • Dava devam ederken, zina yapan eş affedilirse, cezai hükümler uygulanmaz.

Terk: Eşlerin birlikte ikamet ettiği konutu terk edip, sebep göstermeksizin geri dönmemekte ısrarcı olan kişinin eşi, durumu dayanak göstererek boşanma davası açabilir.

 • Terk eden kişinin en az dört ay boyunca geri dönmemesi haline konu mahkemeye taşınabilir.
 • Mahkeme bu kişiye eve dönmesi için bir ihtar gönderir. Adres bulunamazsa, gazete ilanı şeklinde ihtar yapılır.
 • İhtardan sonraki iki ay içinde eve dönmeyen veya itirazda bulunmayan kişinin hakları düşer ve boşanmaya karar verilir.

Hayata Kast: Evli kalınan süre içinde bir eş diğerini öldürmeye kalkışırsa boşanma sebebidir. Buradaki hak düşürücü süreler de zina davalarında olduğu gibi altı ay ve beş yıl şeklindedir.

Pek Kötü Muamele: Çiftlerden biri, diğerini bilinçli olarak yaralarsa, vücut bütünlüğüne zarar verici bir şekilde fiziksel şiddet gösterirse, diğer tarafa boşanma hakkı doğar.

Onur Kırıcı Davranış: Bu konu çok geniş kapsamlıdır. Küfür etme, bağırma, küçük düşürücü söylemlerde bulunma ve hakaret etme gibi birçok sebep bu kapsamda değerlendirilebilir.

Bu sebeple dava açmayı düşünenlerin herhangi bir şahit bulma ihtiyacı yoktur. Çünkü olayın toplum içinde ya da evde gerçekleşmiş olmasının karara etkisi gözlenmez. Bu şekilde bir duruma maruz kalan kişiler, Maltepe boşanma avukatı aracılığıyla davaya dahil olabilirler. Yani bizzat gitmelerine gerek yoktur.

Akıldan Yoksunluk: Evli olduğu kişinin akıl hastalığından mustarip olan kişiler konuyu mahkemeye taşıyabilirler.

 • Akıl hastalığının ne zaman baş gösterdiğinin bir önemi yoktur. Sadece mahkeme süresinde devam etmesi yeterlidir.
 • Belirtilen hastalığın kişilerin hayatını gerçekten çok olumsuz bir şekilde etkiliyor olması gerekir.
 • Mahkeme emriyle yapılacak tıbbi tetkikler neticesinde hastalığın tedavi edilemeyecek boyutta olmasına dikkat edilir.

Bu davalarda doktor raporlarının takibi ve mahkemeye zamanında teslim edilmesi gibi noktalar hayati öneme sahip olduğundan Maltepe avukat ile işbirliği yapılması daha iyi olur.

Boşanmanın Genel Sebepleri

Boşanmanın genel sebeplerinin hepsi de aynı ilkeye dayandırılır. Medeni Kanun’da, evlilik birliğinin temelinden sarsılması konusuna yarı bir parantez açılmıştır. Buna göre genel sebepler içinde yer alabilecek bazı örnekler şu şekildedir.

 • Aile sırlarını başkalarıyla paylaşmak
 • Sürekli olarak altını ıslatmak
 • Cinsel ilişki kuramamak
 • Kumar veya içki bağımlısı olmak
 • Aşırı kıskançlık içeren davranışlarda bulunmak
 • Ağız kokusunda tedaviden kaçınmak

Saydığımız bu sebepler çok daha uzatılabilir. Ancak temelde hepsi, artık evliliğin yürütülemez hale gelmesine sebep olduğu için boşanma kararına etki eden faktörlerdir.

Call Now Button