0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Tek Celsede Nasıl Boşanılır?

Boşanma istatistiklerine göre son on yıl içinde, her yıl ortalama 4000 daha fazla boşanma davası açılmakta ve yılda yaklaşık olarak 130.000 çift boşanmaktadır. Oran olarak da her beş çiftten birinin boşandığını söyleyebiliriz. Maltepe boşanma avukatı olarak bu zorlu süreci en hızlı nasıl atlatabileceğinizi izah etmeye çalışacağım.

Boşanma Davalarının Türleri Nelerdir?

Hukuki süreçlerde davanın görülüş şekli ve içeriği bakımından değişiklikler oldığu gözlenebilir. Boşanma davalarında da iki dava türünden bahsedebiliriz.

  • Çekişmeli Boşanma Davaları: Boşanma konusunda tek taraflı bir istek söz konusuysa ya da iki tarafın da boşanmayı istemesine rağmen bazı noktalarda pürüzler ortaya çıkmışsa karar çekişmeli boşanma davaları sonucunda netleşir.
  • Anlaşmalı Boşanma Davaları: Verilen isimden de anlaşılacağı üzere tarafların rızası ile gerçekleşen boşanma davası türüdür. Eşler nafaka, tazminat ve velayet gibi konularda tam bir mutabakat sağladıklarında bu dava açılabilir.

Başvuru Süreci: Her iki dava türünde de dilekçenin verildiği adres Aile Mahkemeleridir. Ancak nüfus bakımından yoğunluğun olmadığı yerleşim birimlerinde Aile Mahkemesi bulunamayacağından, konu Asliye Hukuk Mahkemesine taşınabilir.

Anlaşmalı Boşanma Konusunda Bilinmesi Gerekenler

Öncelikle boşanmak isteyen çiftlerin hukuki unsurlara uygun bir dilekçe hazırlamak için bir Maltepe avukat tavsiyesi almalarının daha sağlıklı olacağını ifade edelim.

Medeni Kanun anlaşmalı boşanmak isteyen çiftlerin asgari bir yıl boyunca evli kalmış olması gerektiğini söyler. Fakat pratikte hakim evliliğin temelinin derinden sarsıldığına kanaat getirirse ve çiftlerin bir arada bir yaşam sürmesinin kamu yararına olmadığına hükmederse, bu hükmü uygulamama hakkına sahiptir.

  • Anlaşmalı boşanma davaları en hızlı sonuç alınan dava türüdür.
  • Anlaşmalı boşanmak isteyenler duruşma gününde bizzat mahkemede bulunmalıdır.
  • Hakim, tarafları dinledikten sonra boşanma isteğinin her iki tarafta da olduğuna ve çiftlerin hür iradeleriyle karar verdiğine ikna olursa tek celsede boşanma kararı verebilir.
  • Bu tip davalarda dilekçede nafaka istemi yer almasa da taraflardan birinin yoksulluğa düşeceğine kanaat getiren hakim diğer tarafın belli bir miktar yoksulluk nafakası ödemesine karar verebilir.

Çekişmeli Boşanma Konusunda Bilinmesi Gerekenler

Boşanma davalarının en uzun sürenleri ve psikolojik açıdan en yıpratıcı olanları bu tip davalardır.

Dava öncesinde Maltepe avukat ile görüşüp bir yol haritası çizmek olası sıkıntıların önüne geçilmesine yardımcı olacaktır. Çünkü bu davalarda doğru hamlenin doğru zamanda yapılması davanın seyrine direkt olarak etki eder.

Çekişmeli boşanma davalarının konusunu oluşturabilecek bazı hususları kısaca ifade etmeye çalışalım.

Velayet Davaları: Reşit olmayan çocukların hangi ebeveynin yanında kalacağına mahkemenin karar verdiği dava tipleridir. Mahkeme bu konuda çocuk odaklı bir yaklaşım sergiler. Küçük yaşta olan çocukların daha iyi bakım görmelerini, büyük yaşta olan çocukların da daha iyi eğitim almalarını hedefleyerek karar verilir.

Mal Paylaşım Davaları: Bu konuda 2002 yılı önemli bir referans noktasıdır. Evlilik eğer bu tarihten önce gerçekleşmişse mal ayrılığı rejimi uygulanır. 01/01/2002 ve sonrasında yapılan evliliklerde ise edinilmiş mallara katılma rejimi dikkate alınır.

Nafaka Davaları: Tedbir, iştirak ve yoksulluk nafakası olarak üç ayrı hükümden söz edilebilir. Tedbir nafakası, dava devam ederken ödenir. İştirak nafakası, çocuğun eğitim, sağlık vb gibi ihtiyaçları için; yoksulluk nafakası ise boşanma sonrasında maddi zorluk yaşayacak eş için belirlenen nafaka türüdür.

Maltepe boşanma avukatı ile anlaşma sağlanarak dava takibi konusunda zamandan tasarruf edilebilir. Ayrıca, oldukça stresli geçen bu süreçte olaya profesyonel bir üçüncü gözün dahil olması hesap edemediğiniz sıkıntılar yaşamanıza da engel olacaktır.

Boşanma Süreçleri Nasıl İşler?

Genel anlamda anlaşmalı boşanma davalarının bir süresi olduğu söylenemez. Boşanma davalarının süresi tamamen davanın türüne ve çekişmeli ya da anlaşmalı olup olmadığına göre değişecektir. Davanın açılması için ve duruşmaya çıkmak için tarafların mahkemeye gelmemesi, çekişmeli boşanmalarda ortaya sunulan delillere karşı gelinmesi, karşı davalar açılması ya da taraflardan birinin boşanmak istememesi gibi durumlar davayı uzatacaktır. Zaten bunlar da çekişmeli dava olarak geçer. Süresi de 20 aya kadar uzayabileceği için bu dava süreçleri hem maddi anlamda hem de manevi anlamda çok yıpratıcı olabilecektir. Boşanma süreçlerinde en mantıklı ve hızlı olanı anlaşmalı boşanmadır. Bu nedenle tek celsede boşanmak için iki tarafın da boşanmayı kabul ediyor olması önemlidir.

Anlaşmalı boşanmanın sağlanması için aranan en önemli şart tarafların evlilik kurumunun 1 sene boyunca devam etmiş olmasıdır. En az 1 sene süren evliliklerde anlaşmalı boşanmalar tek celsede gerçekleşebilir. Bunun için avukatların mahkemeye gelmesi yeterli olmaz. Anlaşmalı boşanma için tarafların bizzat davada bulunması ve hakime karşı boşanmak istediğini beyan etmesi gerekir. Hakim son kez bu soruyu tek tek taraflara sorar ve evlilik birliğinin bittiğine karar verirse boşanmayı gerçekleştirir. Davanın reddi durumunda taraflar 3 sene sonra hala evlilik birliğini sağlayamamışsa bunu bildirmek için tekrar dava açabilir ve boşanması bu durumda gerçekleşir.

Call Now Button