Hangi Sebeplerden Boşanma Davası Açılır?

Evlilik kararı almaktan çok daha zor olan boşanma kararı, eğer karşılıklı alınmadıysa oldukça sıkıntılı bir sürecin habercisi olabilir. Bu noktada danışmanlık hizmeti alabileceğiniz bir Maltepe avukat ile nasıl hareket etmeniz gerektiğini kararlaştırabilirsiniz.

Boşanma Davaları Türleri Nelerdir?

Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli olarak ikiye ayrılır. Anlaşmalı olanlarda her iki taraf da boşanma isteğini belirtmiş ve maddi konularda mutabakat sağlamış olmalıdır.

Çekişmeli boşanma davalarında ise çiftlerin aralarındaki anlaşmazlıklara hukuki yollarla çare aranır. Ya da tek taraflı bir boşanma isteği söz konusudur. Bu da bizi konumuz olan geçerli boşanma sebeplerine getirir.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

İlk etapta medeni kanunda yer alan boşanma sebeplerini özel ve genel olarak iki farklı başlık haline toplayabiliriz.

Genel Sebepler: Medeni kanun, boşanma konusunda eğer bir anlaşmalı başvuru yoksa, çiftlerden birinin rahatsızlık duyduğu noktayı evliliğin temelinin sarsılması açısından inceler.

Hakimin boşanma kararı vermesi için, bahsi geçen evliliğin devam etmesinin kamu yararına olmadığını düşünmesi gerekir. Aile toplumun en önemli parçasıdır. Mahkemeler bu özelliği koruyabilmek adına yıkıcı değil yapıcı olmaya özen gösterir. Ancak evliliği sürmesi artık mümkün gözükmüyorsa o zaman karar boşanmadan yana olur.

Şiddetli Geçimsizlik: Evliliğin temelinin sarsılması sebebine dayanan en önemli olgudur. Ülkemizde meydana gelen boşanmaların sebepleri arasında birinci sırada şiddetli geçimsizlik yer alır.

Mahkeme, eşlerden birinin diğer tarafa psikolojik ya da fiziksel şiddet uyguladığını görürse ya da bu ispat edilirse, karşı taraf kusurlu kabul edilerek boşanmaya karar verilir.

Evliliğin temelinin sarsılması kapsamında ele alınabilecek bazı sebepler ise şu şekilde sıralanabilir.

  • Taraflardan birinin diğerinin ailesine saygısızlık yapması ve bunda ısrarcı olması,
  • Herhangi bir sebep göstermeksizin cinsel ilişkiye girmeyi reddetme ve bunu sürekli hale getirme,
  • Yapılan mükerrer uyarılara rağmen, ağız kokusu konusunda tedavi olmaktan kaçınma,
  • Ortak yaşanan mülkteki eşyalara isteyerek zarar verme.

Sıraladığımız örneklerin hepsi de emsal mahkeme kararları baz alınarak yazılmıştır. Bunlar gibi çok fazla geçerli sebep bulunabilir. Önemli olan sizin evliliği bitirme konusunda hangi sebebi öne süreceğiniz ve nasıl bir yol izleyeceğinizdir. Bu noktada Maltepe boşanma avukatı size destek olabilir.

Boşanmanın Özel Sebepleri

Genel sebeplere nazaran daha belirgin çerçevelere sahip olan boşanma sebepleri için özel ibaresi kullanılır. Bu sebepleri kısaca açıklayalım.

  • Zina: Evlilik resmen devam ederken, başka biriyle cinsel birliktelik yaşanmasıdır. Davacı eğer iddiasını ispat edebilirse karşı tarafından tam kusurlu bulunarak boşanmaya karar verilmesi sağlanmış olur.
  • Terk: Kişilerden bir tanesinin en az dört ay eve gelmemesinin ardından göndrilen ihtarnameye iki ay içinde cevap vermemesi sonucu terk sebebiyle boşanma kararı verilebilir.
  • Hayata Kast: Eşlerden birinin diğerinin canına kıymaya yeltenmesi sonucu yine kusurlu bulanarak boşanmasına hükmedilir. Şahit olmasına gerek yoktur.
  • Pek Fena Muamele: Karşı tarafın vücudunu yaralama ve fiziksel bütünlüğe zarar verme olarak tanımlanır.
  • Onur Kırıcı Davranış: Hakaret ve küfür etme, aşağılayıcı ve küçük düşürücü sözler söyleme veya eylemlerde bulunma da boşanma sebeplerindendir.
  • Akıldan Yoksunluk: Evli olduğu kişinin tedavi edilemeyecek kadar akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia eden kişinin bunu ispatlaması halinde bu da bir sebep sayılır.

Sonuç: Ortaya konan sebep ne olursa olsun, artık o evliliğin yürümeyeceğine, yürüse de bir anlam ifade etmeyeceğine karar verildiği zaman boşanma gerçekleşir. Maltepe boşanma avukatı ile temasa geçerek sebebinizin içeriğini ve atılması gereken adımları tartışabilirsiniz.

Boşanma davası hangi sebeplerle açılır?
Kişinin hayatına ciddi derecede kast olduğu takdirde boşanma davası açılabilir. Bununla birlikte evlilik her iki taraf için de yürütülemediği zamanda da boşanma davası açılır. Boşanma davası sebepleri özel nedenlerden de olabilir.
Boşanma davası e devletten nasıl açılır?
Boşanma davası görevli olan mahkemeye verilen dilekçe ile birlikte açılır. Mahkeme dilekçeyi onayladıktan sonra davanın açılması gerçekleşir.
Boşanma davası açmak için ne yapmak lazım?
Boşanma davası açmak için ilk olarak görevli olan mahkemeye dilekçe verilmesi gerekir. Dilekçe hukuki boyuta uygun bir şekilde hazırlanmalı. Ardından mahkeme dilekçe onayladığı taktirde boşanma davası açılabilir.
Boşanma davası açma masrafı ne kadardır?
Boşanma davası açma masrafı anlaşmalı boşanma yada çekişmeli boşanmaya göre değişir. Burada ödenmesi gereken harç, dilekçe masrafı, avukat masrafı gibi çeşitli ödemeler yer edinir.

İlginizi Çekebilir;

Boşanmanın Sebepleri Nelerdir?

Boşanmada Tazminat Davası

Boşanma Davalarında Hazırlık Süreçleri

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi Örneği

Arnavutköy Merkez Mahallesi Anlaşmalı Boşanma

“Hangi Sebeplerden Boşanma Davası Açılır?” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Hemen Ara