Boşanmanın Sebepleri Nelerdir?

Boşanmak, en az evlenmek kadar, hatta daha da ağır bir karardır. Bu yüzden tarafların boşanmadan önce her olasılığı gözden geçirmeleri ve ona göre bir adım atmaları önerilir. Kararında kesin olan eşler Maltepe avukat tarafından alacakları profesyonel yardımla durumu daha sağlıklı yürütebilirler.

Boşanma davaları tipik olarak iki ayrı başlıkta incelenir.

 • Anlaşmalı Boşanma Davaları: Her iki eşin de boşanmaya razı olduğu ve nafaka, tazminat, velayet gibi konularda hiçbir uyuşmazlığının olmadığı davalardır.
 • Çekişmeli Boşanma Davaları: Taraflardan bir tanesinin boşanmaya razı olmadığı durumlarda ya da iki tarafın da boşanmak istemesine rağmen bazı konulardan anlaşma sağlanamaması durumlarında açılan davalardır.

Davanın türü ne olursa olsun, boşanma kararı verilirler Medeni Kanun’da belirlene kıstaslar göz önüne alınarak değerlendirme yapılır. Bahsi geçen kanuna göre boşanmanın sebeplerini iki ayrı kısımda inceleyebiliriz.

Boşanmanın Özel Sebepleri Nelerdir?

Kanunda maddeler haline sıralanan bu sebepleri biraz daha detaylı bir şekilde anlatmaya çalışalım.

Zina: Ülkemizdeki boşanma sebepleri arasında en sık rastlanan üçüncü sebeptir. Evliliğin devam ettiği esnada eşlerden birinin başka bir kişiyle isteyerek cinsel bir birliktelik yaşaması olarak tanımlanabilir.

 • Bu sebeple boşanma kararı verilebilmesi için kati delillerle durumun ispatı gerekir. Cürmü işleyen kişinin itirafı da yeterli delil olarak kabul edilir.
 • Zina yapıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde bir dava açılmamışsa, hak düşürücü süre kabul edilir ve dava düşer.
 • Eşin, zinayı öğrendikten sonra ilk altı ay içinde durumu mahkemeye taşımaması da davayı düşüren nedenler arasındadır.

Hayata Kast, Kötü Muamele, Onur Kırıcı Davranış: Boşanmanın özel sebeplerinden sayılabilecek bu fiillerin bir tanesinin ispatı yeterlidir.

 • Hayata kast etmek, bilfiil karşı tarafı öldürmeye teşebbüs etmek olarak tanımlanır.
 • Kötü muamele, karşıdaki kişinin vücut bütünlüğünü tehlikeye atacak her türlü fiziksel saldırıdır.
 • Onur kırıcı davranış, hakaret etmek ya da küçük düşürücü söylemlerde bulunmak olarak ifade edilebilir. Burada şahit olması bir şey ifade etmez. Yalnızken de bu davranışlarda bulunmuş olmak boşanmak için yeterli bir sebeptir.

Küçük Düşürücü Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme: Hırsızlık, hayat kadınlığı, dolandırıcılık gibi suçları işleyenler bu kapsamda değerlendirilebilir. Konunun boşanma sebebi sayılabilmesi için kusurun belirli bir süre devam etmesi gerekir.

Terk: Boşanma sebeplerinden birisi de eşlerden birinin ortak mülkten uzaklaşması ve ger dönmemesidir. Bu noktada öncelikle evi terk eden kişiye geri dönme çağrısı yapılır. İki ay geçmesine rağmen bu çağrıya kulak asılmamışsa, boşanma sebebi olarak görülebilir.

Akıl Hastalığı: Eşlerden birinin evliliği sürdüremeyecek şekilde akli dengesinin bozuk olması da boşanma sebebidir. Bu noktada mahkeme doktor raporlarını baz alır. Önemli olan akli dengesi bozuk olan kişinin tekrar tedavi edilemeyecek derecede olmasıdır.

Yukarıda sayılan her sebep iddia sahibin ispatla mükellef olduğu öğelerdir. Eğer bir İstanbul boşanma avukatı ile çalışırsanız, delillerin nasıl olması ve ne zaman teslim edilmesi gerektiği konusunda size yardımcı olacaktır.

Boşanmanın Genel Sebepleri Nelerdir?

Boşanmanın genel sebepleri arasında ilk olarak çiftlerin ortak karar alması, yani anlaşmalı boşanma gösterilebilir. Diğer sebep ise tek bir terim altında toplanmış olmasına rağmen oldukça geniş kapsamlıdır.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması: Boşanmak isteyen kişilerin sundukları gerekçe ne olursa olsun hakimin taktirinin bahsi geçen evliliğin artık yürütülemeyeceği üzerinde olması gerekir. Bu noktada bazı özel sebepleri şöyle sıralayabiliriz.

 • Şiddetli Geçimsizlik
 • Eşinin Hastalığıyla İlgilenmeme
 • Cinsel İlişkiden Kaçınma
 • Ağız Kokusu Konusunda Tedaviden Kaçınma

Sonuç: Görüldüğü üzere boşanma kararı alınması için birçok sebep sayılabilir. Ancak önemli olan sürecin dikkatli bir şekilde takip edilmesi ve atılacak adımların zamanında atılmasıdır. Maltepe boşanma avukatı Bu konuda size yol gösterici olabilir.

Boşanmaların sebebi nedir?
Zina, hayata kast, onur kırıcı davranışlar, evin geçindirilememesi, evin terk edilmesi gibi birçok özel sebep boşanma sebepleri içerisinde yer edinir.
Telefona şifre koymak bosanma sebebi mi?
Telefona şifre koymak boşanma nedenleri içerisinde görülür. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde cep telefonuna şifre koyulması doğrultusunda bir dava açıldığı takdirde çeşitli ispatlar ya da delillere göre dava gerçekleşir.
Boşanma hangi durumlarda gerçekleşir?
Boşanma kişinin hayatına kast, zina, zorla cinsel birliktelik, çocuklara bakmama, evin terkedilmesi, eve gelmeme gibi etmenlerde gerçekleşir. Bununla birlikte birçok özel sebep de boşanmanın gerçekleşmesi adına önemli bir nitelik taşır.
Bir kadın boşanma davası açarsa hakları nelerdir?
Bir kadın boşanma davası açtığı takdirde davanın ilerleyişine göre birçok kazanım sağlar. Kadının davada nafaka ya da velayeti alma durumuna göre çeşitli hakları mevcut olarak bulunur.

İlginizi Çekebilir;

Boşanmanın Özel Sebepleri Nelerdir?

Hayata Kast Nedeni İle Boşanma

Zina Nedeniyle Boşanma Davası

Geçerli Sayılan Boşanma Sebepleri

Ataşehir Yenisahra Mahallesi Boşanma Avukatı

Hemen Ara