Erkeğin Çalışmaması Boşanma Nedeni Mi?

Türk medeni kanununa göre belirlenmiş olan birçok boşanma nedeni yer alıyor. Bu boşanma nedenleri içinde yer alan gerekçelere göre çiftler boşabiliyorlar. Ancak bu maddeler içinde olmayan fakat gündelik hayatta fiili bir şekilde yaşanan durumlar da ortaya çıkabiliyor. Böyle durumların hukukumuzda nasıl bir yer işgal ettiği ve ne anlama geldiği merak ediliyor. Bunların başında ise erkeğin çalışmaması geliyor. Birçok insan çalışmak istemeyen erkeğin bir boşanma nedeni olup olmayacağını çok merak ediyor.

Evin Sorumluluğu ve Geçimi Erkeğe Aittir

Türk Medeni kanunu içinde açıkça belirtildiği şekli ile eşler, evlilik akdi ile eşit sorumluluklara sahiptir. Ancak buna rağmen evin geçiminden sorumlu olan kişi erkektir. Bu yüzden erkeğin, hem geçimi sağlamak hem de kurulmuş olan evliliği devam ettirmesi için çalışması gerekmektedir. Bu yüzden erkeğe verilen sorumluluğun oldukça büyük olduğunu görüyoruz. Bu sorumluluk karşısında erkek tarafından yapılacak olan olumsuz fiiller ise evlilik kurumuna büyük bir zarar vermekte ve aynı zamanda bir boşanma gerekçesi olarak kabul edilmektedir.

Hangi Durumlarda Çalışmamak Boşanma Nedeni Olarak Kabul Edilir?

Erkeğin çalışmaması, bazı meşru nedenler ile ispatlandığı zaman bu durum boşanmayı da beraberinde getirmektedir. Yani çalışmama durumunun bir nedeninin olmaması lazımdır. Örneğin evli bir erkeğin hiçbir sebep olmadan çalışmak istememesi, boşanma için bir gerekçe olarak kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra erkeğin işsiz olduğu halde iş aramaması, bunu bilerek yapması ya da var olan işleri reddetmesi de boşanmanın gerekçeleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çalışmayan Erkeğin Hangi Durumları Boşanma Nedeni Olmaz?

Bunun tersi olarak ortaya çıkan durumlar da vardır. Mesela bir erkek askere gittiğinden dolayı çalışmıyorsa, bu durum kesinlikle bir boşanma nedeni olarak öne sürülemez. Bunun yanı sıra erkek farklı nedenlerden mesela malulen emekli olduğu zaman da bunun boşanma gerekçesi olmadığını görüyoruz. Ayrıca iş arayan erkek de boşanma sebebi olarak kabul edilmiyor. Bu yüzden bilerek ve isteyerek çalışmama fiilinin gerçekleşmesi gerekiyor. Böyle durumlarda boşanma davasının eş tarafından açılması mümkün hale geliyor.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

İki farklı boşanma tip vardır. Bunlardan birisi anlaşmalı boşanma olarak ifade edilir. Diğeri ise çekişmeli boşanmadır. Boşanma davası açmak için ilk olarak bir avukat ile anlaşmak lazım. Bu avukatın alanında çok iyi olması gerekmektedir. Böylelikle davayı kolay bir şekilde sürdürebilir ve her türlü sürpriz durumda da gerekli hamleleri yapabilir. Avukat tutulduktan sonra ise dava açmak için bir dilekçe hazırlanmalıdır. Dilekçeyi avukat yardımı ile doldurmak daha akıllıca olacaktır. Dilekçe içinde ise hangi durumların yaşandığı ve neden boşanma davasının açıldığı açık bir şekilde ifade edilmelidir. Bundan sonraki aşama ise mahkemeye gitmek ve dilekçe eşliğinde dava açmaktır. Böylelikle süreç başlamış olacaktır.

Erkeğin Çalışmaması Boşanma Sebebi

Ülkemizde birçok kişi sevdiği insanlarla yuva kurmaktadır. Bu yuvaları ayakta tutacak özellikler sevgi ve saygıdır. Ancak bunlar günümüz dünyasında tek başlarına yeterli olmamaktadır.

Kişiler bir evlilik sürecine girdikten sonra çeşitli sebeplerle boşanma kararı alabilmektedir. Bu boşanma sebeplerinin birçoğu Türk medeni kanununda yer almaktadır. Kişiler bu gerekçeleri, kanıtlayarak sundukları dâhilinde boşanma işlemleri gerçekleştirilir.

Gündelik hayatlarımızda, Türk medeni kanununun içerisinde bulunmayan çeşitli sebepler de boşanmaya neden olabilmektedir. Bunlardan bir tanesi çalışma hususudur.

Türk medeni kanununda belirtildiği üzere evlilik halinde olan kadın ile erkeğin hakları ve sorumlulukları her ne kadar eşit dahi olsa, evin geçimi tam olarak erkeğe aittir. Bu sebeple erkeğin çalışmaması boşanma sebebi olarak sayılabilmektedir.

Günümüzde kadın ve erkek aynı anda çalışarak evlerine ve çocuklarına en iyi şekilde bakmaya çalışmaktadırlar. Ancak kadınlar şayet istemezlerse bunu yapmakla sorumlu değillerdir. Erkeklerin ise çalışma gibi bir zorunluluğu bulunmaktadır.

Erkeğin çalışmaması boşanma sebebi sayılır çünkü erkekler evliliğin doğru bir şekilde sürdürülmesinde sorumlu olan taraf olarak görülmektedir. Erkekler Türk medeni kanununa göre çalışarak evine yapabildiği en güzel şekilde bakması gerekmektedir. Bunun aksi olduğunda erkek çalışmak istemediğinde ve bu gibi aile birliğini bozacak hareketlerde bulunduğunda herkes zarar görebilmektedir. Bu sebeple Türk medeni kanununa göre belirtildiği üzere de erkekler evin geçiminden sorumlu olan kişilerdir ve erkeğin çalışmaması boşanma sebebi olarak sayılabilmektedir.

Mutlak Boşanma Sebebi Nedir?

Mutlak boşanma sebepleri arasında sayılabilecek altı adet sorun bulunmaktadır. Bunlardan ilki kişilerin bir kişiyi ansızın terk edip gitmiş olmasıdır. Bu sebeple kişiler boşanma davası açabilmektedir. Bunun yanında zina da mutlak boşanma sebeplerinden bir tanesidir. Bunlara ek olarak eylemli ayrılık, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranışlarda mutlak boşanma sebepleri arasına girmektedir. Bu şekilde sebeplerin olduğu gibi kişilerin mutlak boşanma sebepleri arasında da yer alan anlaşarak boşanma durumuna girmeleri de bir sebep olarak görülmektedir.

Boşanma sebepleri neler olabilir?

Günümüzde çeşitli boşanma sebepleri bulunmaktadır. Bu sebeplerden bazıları karşı tarafın güvenini sarsıcı davranışlar, bireylerin cinsel ilişkiden kaçınması, kişilerin eşlerini doğal olmayan yoldan cinsel birleşmeye zorlaması, eşlerin aile bireylerine kötü davranması ve çeşitli hakarete varan kötü sözler kullanması, kişilerin aşırı borçlanması ile birlikte icra takibine maruz kalma ve kişilerin eşlerini sevmediğini açıkça söylemeleri olacaktır.

Tek celsede boşanmak için ne yapmalı?

Tek celsede boşanmak isteyen kişilerin bunu yapabilmeleri için tek yolları tarafların anlaşarak boşanma ile alakalı gerekli protokolleri imzalamasıdır. Aksi takdirde kişilerin dava süreleri uzayabilmektedir.

Türkiye’de en yaygın görülen boşanma nedeni nedir?

Türkiye’de en yaygın görülen boşanma sebeplerinden bir tanesi geçimsizliktir. Kişilerin evlendikten sonra çeşitli sebeplerle anlaşamamaya başlaması halinde kişiler boşanma davalarına başvurmaktadır. Bunun yanında terk ve zina da ikinci ve üçüncü sıradadır.

Tek celsede boşanma sebepleri nelerdir?

Tek celsede boşanmak isteyen kişilerin davayı ya çift taraflı anlaşarak açması ya da ortaya sunduğu sebepleri ispat etmesi gerekmektedir. Hâkim ve hakimelerin bu süreçte kişilerin tanıklarını da dinlemesini isteyebileceğinden bu süreç uzayabilmektedir. Kişiler eğer tek celsede bu dava sürecini bitirmek istiyorlarsa anlaşmalı boşanma halinde olmaları gerekmektedir.

Erkek Boşanma Davası Açarsa Ne Olur?
Erkeğin boşanma davası açması sürecinde davacı olan taraf erkektir ve dava açan bir kadınla aynı haklara sahiptir. Bunun sebebi kanunlar karşısında önemli olan konunun cinsiyet değil kimin suçlu kimin suçsuz olmasıdır.
Eşlerin Uzun Süre Ayrı Yaşaması Boşanma Sebebi Mıdır?
Eşler 3 yıl boyunca ayrı evlerde yaşıyor ise bu kişilerin boşanmalarına bir sebep olarak kabul görülmektedir. Hâkim kişilerin birbirlerine tahammülünün olmadığına kanaat getirerek bu davayı bitirebilmektedir.
Kufur Bosanma Sebebi Olur Mu?
Türk Medeni Kanunu’na göre küfür bir boşanma sebebidir. Bir kadının ailesine ağır sözler söyleyen bir erkek kanunlar önünde tam kusurlu olarak kabul görmektedir. Hâkim davanın sonucunu bunu göz önünde bulundurarak belirlemektedir.
Kaç Yıl Ayrı Yaşanırsa Boşanma Gerçekleşir?
Kişiler 3 sene veya daha fazla süredir birbirlerinden ayrı yaşıyorlar ise bu hâkimler tarafından bir boşanma sebebi olarak kabul edilmektedir. Kişilerin birbirlerine karşı tahammülü olmadığını ve evlilik birliğinin temelinden sallandığı kanaatine vararak bu ilişkiyi sonlandırabilmektedirler.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/2019-fazla-mesai-ucretleri.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanmada-erkegin-haklari-nelerdir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanmanin-sebepleri-nelerdir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/atasehir-yenisahra-mahallesi-bosanma-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/cekismeli-bosanmalarda-nafaka-almak.html

“Erkeğin Çalışmaması Boşanma Nedeni Mi?” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Hemen Ara