0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Boşanmada Erkeğin Hakları Nelerdir?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre geçtiğimiz yıl içinde boşanma talebi ile mahkemeye başvuran çift sayısı 130.000’in üzerindedir. Yani bu da ortalama 130.000 erkeğin hayatlarına boşanmış olarak devam ettiği anlamına gelir. Boşanma süreçlerinin geneline bakıldığında, mal paylaşımı ve nafaka gibi faktörler devreye girdiği için maddi olarak en çok zarar gören kesim erkeklerdir. Bu yazımızda boşanmayı düşünenler ya da boşanma sürecinde olanlar için boşanmada erkeğin hakları nelerdir bunu anlatmaya çalışacağız.

Anlaşmalı Boşanma Davaları

Boşanma davalarının deyim yerindeyse en acısız şekli olarak tarif edebileceğimiz anlaşmalı boşanmada, her iki eş de ortak imza attıkları boşanma protokolü çerçevesinde haklarını ve menfaatlerini kendileri belirleyip adım atarlar.

  • Anlaşmalı boşanma davalarında genellikle tek celsede karar verilir. Çünkü hakim sadece tarafların kendi rızalarının olup olmadığına ve evlilik birliğinin temelden sarsılıp sarsılmadığına bakar.
  • Bu tip davalarda, edinilmiş malların paylaşımı konusunda çiftlerin imzaladığı anlaşma baz alınır.
  • Boşanma dilekçesinde eğer taraflar nafaka miktarı belirlemişler ve bunu mahkemeye sunmuşlarsa karara bu da eklenir. Ancak konu dilekçede beyan edilmemişse bile hakim uygun gördüğü taktirde nafaka ödenmesine hükmedebilir.

Boşanmada erkeğin hakları nelerdir konusunu değerlendirirken, anlaşmalı boşanma davalarında erkek ya da kadın fark etmeksizin konuya yaklaşıldığının altı çizilmelidir. Yani mahkeme davaya yaklaşırken, kadınlara bir pozitif ayrımcılık yapmaz. Medeni Kanun’da yer alan hükümlere göre mahkemeye taraf olan kişilerin yasal hakları eşittir.

Çekişmeli Boşanma Davaları

Boşanma konusunda pürüzler meydana geldiğinde başvurulan dava tipleri olarak tarif edebileceğimiz çekişmeli boşanma davaları halk arasında tek taraflı boşanma davaları olarak da isimlendirilir. Erkeklerin üzerinde en çok maddi yükün olduğu dava konuları, çekişmeli boşanma davalarının kapsamında yer alır.

Nafaka Davaları: Ülkemizde ömür boyu nafaka ödemek zorunda kaldığından şikayet edilen birçok erkek vardır. Hatta bunun çeşitli mecralarda hak arayışları da mevcuttur. Çoğu erkek, evliliğin bir hayat sigortası vazifesi gördüğünü ve bir yıl süren bir evlilik sonrası hayatının sonuna kadar nafaka ödemek zorunda kalmayı hukuken ve vicdanen haksız bir uygulama olarak görür.

  • Nafakanın erkek tarafından ödenen bir meblağ olduğu konusunda kanunda net bir hüküm yoktur. Yani teorik olarak kadın da nafaka ödemek durumunda kalabilir.
  • İştirak nafakası olarak bilinen çocuk yardımı, velayet genellikle anneye verildiği için erkeğin üzerine kalır.
  • Mahkemece hükmedilen nafaka miktarının düşürülmesi için erkeğin dava açma hakkı mevcuttur. Ancak durumlar değişmediyse nafakanın kesilmesine dair kanunda bir hüküm bulunmamaktadır.

Erkeğin Velayet Hakkı: Çocuğun bakımı konusunda annenin manevi olarak daha üstün olduğuna yönelik inanış kapsamında mahkeme büyük çoğunlukla anneden yana takdir hakkını kullanır. Boşanmada erkeğin hakları nelerdir konusunda açıklanması gereken noktalardan biri de budur. Eğer annenin çocuğa bakma konusunda yeterli olmadığı savunuluyorsa, durumun ispatı halinde velayet babaya verilebilir.

Boşanmada erkeğin Nafaka ve Velayet Hakkı Var mıdır?

Boşanma davalarında nafaka ve velayet hakkı kadın ve erkek olarak genelde ayrılmaz. Önemli olan belirleyici konularda hangi tarafın çocuk için daha avantajlı olduğu ve maddi imkanlardır. Kanunlar kadın ve erkeğin bu konuda eşit olması konusunda çalışmalar yapmaktadır. Çocuğun velayeti için önemli olan unsurlara bakılır. Bunlar eğitim imkanı, yaşam koşulları ve benzeri etmenlerdir. Eğer erkek yani baba bunun için daha avantajlıysa çocuk velayeti babaya verilebilir. Velayetin babaya verildiği durumlardan biri de annenin kusurlu tavırlarıdır. Örneğin annenin bir psikolojik ya da fiziksel rahatsızlığa sahip olması, madde bağımlısı olması ya da yüz kızartıcı suç işlemesi gibi durumlarda mahkeme  babanın koşullarını daha iyi bulduğundan velayeti babaya verebilir.

Nafaka davalarında da erkeğin hakları konusunda titiz davranılması gerekir. Boşanmadan sonra erkeğin en çok rahatsızlık duyduğu konu genelde nafaka ödenmesidir. Erkek genelde boşandıktan sonra ömrünün sonuna dek eski eşe ve yükümlü olduğu çocuğa nafaka ödemekle yükümlü olacaktır. Ancak erkek eski eşe nafaka ödemeyi kimi durumlarda reddedebilir. Reddedilen sadece eşe nafaka vermek olduğu için çocuk böyle durumlarda konu dışı bırakılacaktır. Tutacağınız boşanma avukatı sizin nafaka haklarınız ve maddi tutumunuz açısından sizi iyi bilgilendirmeli ve davayı mümkün olduğu kadar sizin lehinize göre şekillendirmelidir. Bu nedenle alanında başarılı avukatlarla çalışmalısınız.

Call Now Button