0 216 459 53 97
Sosyal Medya Hesaplarımız

Boşanmada Erkeğin Hakları Nelerdir?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre geçtiğimiz yıl içinde boşanma talebi ile mahkemeye başvuran çift sayısı 130.000’in üzerindedir. Yani bu da ortalama 130.000 erkeğin hayatlarına boşanmış olarak devam ettiği anlamına gelir. Boşanma süreçlerinin geneline bakıldığında, mal paylaşımı ve nafaka gibi faktörler devreye girdiği için maddi olarak en çok zarar gören kesim erkeklerdir. Bu yazımızda boşanmayı düşünenler ya da boşanma sürecinde olanlar için boşanmada erkeğin hakları nelerdir bunu anlatmaya çalışacağız.

Anlaşmalı Boşanma Davaları

Boşanma davalarının deyim yerindeyse en acısız şekli olarak tarif edebileceğimiz anlaşmalı boşanmada, her iki eş de ortak imza attıkları boşanma protokolü çerçevesinde haklarını ve menfaatlerini kendileri belirleyip adım atarlar.

  • Anlaşmalı boşanma davalarında genellikle tek celsede karar verilir. Çünkü hakim sadece tarafların kendi rızalarının olup olmadığına ve evlilik birliğinin temelden sarsılıp sarsılmadığına bakar.
  • Bu tip davalarda, edinilmiş malların paylaşımı konusunda çiftlerin imzaladığı anlaşma baz alınır.
  • Boşanma dilekçesinde eğer taraflar nafaka miktarı belirlemişler ve bunu mahkemeye sunmuşlarsa karara bu da eklenir. Ancak konu dilekçede beyan edilmemişse bile hakim uygun gördüğü taktirde nafaka ödenmesine hükmedebilir.

Boşanmada erkeğin hakları nelerdir konusunu değerlendirirken, anlaşmalı boşanma davalarında erkek ya da kadın fark etmeksizin konuya yaklaşıldığının altı çizilmelidir. Yani mahkeme davaya yaklaşırken, kadınlara bir pozitif ayrımcılık yapmaz. Medeni Kanun’da yer alan hükümlere göre mahkemeye taraf olan kişilerin yasal hakları eşittir.

Çekişmeli Boşanma Davaları

Boşanma konusunda pürüzler meydana geldiğinde başvurulan dava tipleri olarak tarif edebileceğimiz çekişmeli boşanma davaları halk arasında tek taraflı boşanma davaları olarak da isimlendirilir. Erkeklerin üzerinde en çok maddi yükün olduğu dava konuları, çekişmeli boşanma davalarının kapsamında yer alır.

Nafaka Davaları: Ülkemizde ömür boyu nafaka ödemek zorunda kaldığından şikayet edilen birçok erkek vardır. Hatta bunun çeşitli mecralarda hak arayışları da mevcuttur. Çoğu erkek, evliliğin bir hayat sigortası vazifesi gördüğünü ve bir yıl süren bir evlilik sonrası hayatının sonuna kadar nafaka ödemek zorunda kalmayı hukuken ve vicdanen haksız bir uygulama olarak görür.

  • Nafakanın erkek tarafından ödenen bir meblağ olduğu konusunda kanunda net bir hüküm yoktur. Yani teorik olarak kadın da nafaka ödemek durumunda kalabilir.
  • İştirak nafakası olarak bilinen çocuk yardımı, velayet genellikle anneye verildiği için erkeğin üzerine kalır.
  • Mahkemece hükmedilen nafaka miktarının düşürülmesi için erkeğin dava açma hakkı mevcuttur. Ancak durumlar değişmediyse nafakanın kesilmesine dair kanunda bir hüküm bulunmamaktadır.

Erkeğin Velayet Hakkı: Çocuğun bakımı konusunda annenin manevi olarak daha üstün olduğuna yönelik inanış kapsamında mahkeme büyük çoğunlukla anneden yana takdir hakkını kullanır. Boşanmada erkeğin hakları nelerdir konusunda açıklanması gereken noktalardan biri de budur. Eğer annenin çocuğa bakma konusunda yeterli olmadığı savunuluyorsa, durumun ispatı halinde velayet babaya verilebilir.