İcralarda İtirazın Hükümden Düşürülmesi

İcra takiplerinde yapılan itirazlara dayalı olarak itirazların hükümden düşürülmesi söz konusu olabilmektedir. Bu durumda, belirli bir zaman aralığı içinde, itirazın kaldırılmasına yönelik talepler yapılabilmektedir.

Alacaklı şahsın, bazı belgeler ile icra mahkemelerine başvuruda bulunması durumunda, icra mahkemeleri bir takım sonuçlara gidebilir.

İtirazın Hükümden Düşürülmesi Ne Demektir?

Alacaklı kişi borçlu kişinin yaptığı itirazı hükümden düşürebilmek için, alt ay içinde, icar mahkemelerine başvuruda bulunmak durumundadır. Ya da bir yıl içinde, genel bir mahkemeye başvuru yaparak, genel hükümlerin çerçevesinde, alacağın varlığını ispat ettikten sonra, itirazın iptaline yönelik dava edebilir.

Alacaklı kişi, icra mahkemesine yapacağı başvuru ile birlikte icra mahkemesine verdiği belge ile, borca itiraz edilmesi durumunda itirazın kesin bir şekilde kaldırılması, imzaya itiraz edilmesi durumunda yapıla itirazın geçici olarak itirazın kaldırılması ya da, borç veyahut imzaya edilen itiraz durumunda, itirazın kaldırılması talebinin reddedilmesi kararlarından birini verebilir.

İmzaya itiraz hakinde, itirazın geçici olarak kaldırılmasını bazı nedenleri vardır. İmzanın gerçekten borçluya ait olup olmadığına dair, bilir kişi incelemesi yapılmaldırı. Ve sonuç bu şekilde belirlenebilir.

Borçlu tarafından borca yapılan itirazda ise, itiraz talebi yapan alacaklının talebi üzerine icra mahkemesine ya da genel mahkemede, kesin bir şekilde hükümden düşürülmesine yönelik ödeme emri kesinleşir. Bunun cebri ise icra belgesi haline döner.

Aynı şekilde ortada bulunan mahkeme ilamı ile, başlatılan ilamsız takip bundan sonra ilamlı takibe dönüşür. Borçlu kişi ise, itirazın hükümden düşürülmesine yönelik tebliğden itibaren 3 gün içinde mal beyanında bulunmak, bu betanı bildirmek zorundadır.

Şikayet Durumunda Nereye Başvurulur?

Alacaklı ya da borçlu, en başta icra dairesi olmak üzere, icra organlarının kanun hükümlerine karşı şikâyette bulunma hakkına sahiptir. 7 gün içinde bağlı olunulan icra dairesine bu şikâyetlerin yapışması gerekmektedir. Kanunda şu anda yer almayan ama kamu düzenine aykırılık hali, süresiz şikâyet sebeplerinden biri sayılabilmektedir.

İtiraz halinde, icra mahkemesi, geçersiz bir şikayet nedeni ile şikayeti reddedebilir, şikayet nedeni gerekli görülerek, gerçekleşen işlemler bozulabilir ya da düzeltilir, süresiz bir şikayet sebebi var ise, icra dairesinin yapmadığı işlemlerin icrasını emretme yoluna gider.

Kesinleşmiş İcraya İtiraz
Haklarında kesinleşmiş olan icra takibine itiraz etmek isteyen borçlu konumundaki kişiler bu kararın kesinleşmesinden 7 gün içerisinde itirazlarını dilekçe yoluyla ya da sözlü bir şekilde İcra dairelerine sunmaları gerekmektedir.
İtirazın İptali Davası Devam Ederken Ödeme Yapılması
Dava esnasında borcu olan kişi ödemesini yaparsa, açtıkları dava konusunu kaybetmektedir. Bu sebeple hâkim tarafından dava yürürlükten düşürülmektedir. Bunun sebebi kişilerin davalarından vazgeçmesine kanaat getirilmesidir.
Ödeme Emrine İtiraz
Borçlu durumundaki bir kişiye gelen icra takibi ile beraber ödeme emrine itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Bu kişiler tebligatın ellerine ulaşmasından itibaren 7 gün içerisinde İcra Dairesi’ne giderek itirazlarını sunması gerekmektedir.
Borca İtiraz Ve Sonrası
Kişilerin borçlarına itiraz edebilmesi adına İcra Dairesi’ne belirlenmiş süre içerisinde başvuruda bulunması gerekmektedir. Bu itirazdan sonra icra takibi durdurulmaktadır. Süreç takip edilerek kimin haklı kimin haksız olduğuna karar verilir ve buna bağlı olarak sonuca varılır.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kira-sozles%cc%a7mesi-i%cc%87tirazin-kaldirilmasi-dava-dilekcesi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/icraya-itiraz.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/koca-cocugun-babasinin-kendisi-olmadigi-hususunu-nasil-ortaya-koyabilir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/borca-itiraz-dilekcesi-nasil-hazirlanir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/maltepe-icra-avukati.html

“İcralarda İtirazın Hükümden Düşürülmesi” üzerine 2 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara