0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

İcralarda İtirazın Hükümden Düşürülmesi

İcra takiplerinde yapılan itirazlara dayalı olarak itirazların hükümden düşürülmesi söz konusu olabilmektedir. Bu durumda, belirli bir zaman aralığı içinde, itirazın kaldırılmasına yönelik talepler yapılabilmektedir.

Alacaklı şahsın, bazı belgeler ile icra mahkemelerine başvuruda bulunması durumunda, icra mahkemeleri bir takım sonuçlara gidebilir.

İtirazın Hükümden Düşürülmesi Ne Demektir?

Alacaklı kişi borçlu kişinin yaptığı itirazı hükümden düşürebilmek için, alt ay içinde, icar mahkemelerine başvuruda bulunmak durumundadır. Ya da bir yıl içinde, genel bir mahkemeye başvuru yaparak, genel hükümlerin çerçevesinde, alacağın varlığını ispat ettikten sonra, itirazın iptaline yönelik dava edebilir.

Alacaklı kişi, icra mahkemesine yapacağı başvuru ile birlikte icra mahkemesine verdiği belge ile, borca itiraz edilmesi durumunda itirazın kesin bir şekilde kaldırılması, imzaya itiraz edilmesi durumunda yapıla itirazın geçici olarak itirazın kaldırılması ya da, borç veyahut imzaya edilen itiraz durumunda, itirazın kaldırılması talebinin reddedilmesi kararlarından birini verebilir.

İmzaya itiraz hakinde, itirazın geçici olarak kaldırılmasını bazı nedenleri vardır. İmzanın gerçekten borçluya ait olup olmadığına dair, bilir kişi incelemesi yapılmaldırı. Ve sonuç bu şekilde belirlenebilir.

Borçlu tarafından borca yapılan itirazda ise, itiraz talebi yapan alacaklının talebi üzerine icra mahkemesine ya da genel mahkemede, kesin bir şekilde hükümden düşürülmesine yönelik ödeme emri kesinleşir. Bunun cebri ise icra belgesi haline döner.

Aynı şekilde ortada bulunan mahkeme ilamı ile, başlatılan ilamsız takip bundan sonra ilamlı takibe dönüşür. Borçlu kişi ise, itirazın hükümden düşürülmesine yönelik tebliğden itibaren 3 gün içinde mal beyanında bulunmak, bu betanı bildirmek zorundadır.

Şikayet Durumunda Nereye Başvurulur?

Alacaklı ya da borçlu, en başta icra dairesi olmak üzere, icra organlarının kanun hükümlerine karşı şikâyette bulunma hakkına sahiptir. 7 gün içinde bağlı olunulan icra dairesine bu şikâyetlerin yapışması gerekmektedir. Kanunda şu anda yer almayan ama kamu düzenine aykırılık hali, süresiz şikâyet sebeplerinden biri sayılabilmektedir.

İtiraz halinde, icra mahkemesi, geçersiz bir şikayet nedeni ile şikayeti reddedebilir, şikayet nedeni gerekli görülerek, gerçekleşen işlemler bozulabilir ya da düzeltilir, süresiz bir şikayet sebebi var ise, icra dairesinin yapmadığı işlemlerin icrasını emretme yoluna gider.

Call Now Button