0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

İcralarda Takip Talebi

Alacaklarını haciz yolu ile devlet tarafından zorla almak için başvuruda bulunan kişilerin, icra mahkemelerine başvuruda bulunarak bu haklarını talep etmeleri gerekmektedir. Buna bağlı olarak açılan davalarda takip talebinin yapılması gerekir. İcra daireleri tarafında yapılan takiplerde yazılı ya da sözlü olacak şekilde talep yapılabilir.

Takip Talebi Kayıtları Nelerdir?

Yetkili olan icra dairesine başvuruda bulunularak alacaklı kişi, takip talebini, sözlü ya da yazalı bir şekilde beyan edebilir. Takip talebinde bulunulması için, gerekli olan bir takım kayıtlar vardır.

-Alacaklının ve eğer varsa onu kanunen temsil eden vekilin, adı ve soyadı, vergi numarası, ikametgâh ve şöhreti,

-Borçlunun ve eğer var ise, kanunen temsiline karara verdiği kişini adı ve soyadı, alacaklı kişi eğer biliyorsa ona ait vergi numarası, şöhret ve ikametgâhı,

-İstene teminatın ve alacağın Türk Lirası ile tutarı, faizli bir alacak var ise, faiz yüzdesi ve faizin işlemeye başladığı gün itibari ile tespiti,

-Senede dayalı bir alacak söz konusu ise, senede ait tarih ve numara bilgileri ve aslı ya da örneğinin sunulması,

-iflas ya da haciz olarak, takip edilmesi tercih edilen yolun beyanı,

-Alacaklı ya da vekilin imzası ve o günün tarihi

Ödeme Emirleri Nasıl Çıkartılır?

Ödeme emri tebliğ edileceği zaman icraya muhatap olan kişi kim ise, kendisine yapılır. Bazı durumlar vardır ki, ilgili kişinin adına, adli tebligatı kabul etme yetkisine kanunen sahip olan kimselere de tebligat yapılabilmektedir.

Tebliği alacak kişi eğer ki konutunda bulunmuyor ise, yapılacak tebliğ, kendisi ile aynı hanede ikamet eden reşit ya da ehliyetsiz olduğu çok fazla belirgin olmayan kişilere yapılabilmektedir.

Ödeme Emri İtirazları

Ödeme emri kendisine ulaşan borçlu, 7 gün içinde, yazalı ya da sözlü bir şekilde takibin yapıldığı icra dairesine başvuru yaparak itiraz edebilme hakkına sahiptir. Yapılacak itiraz, icra dairesinin yetkisine, takip konusu alacağa, ya da takip konusu bir senede dayanarak yapılmış ise, senedin altında yer alan imzaya ilişkin olabilir. Tebliğ hükümlerine ilişkin ayrıntılar ise Tebligat Kanununda yer almaktadır.

Call Now Button