0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır

Çekişmeli boşanma davası, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. Ve anlaşmalı boşanma davası dışında kalan her türlü boşanma nedenine dayalı olarak açılır. Eşler arasında boşanma konularına ilişkin herhangi bir anlaşma mevcut değildir.

Çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davalarına göre çok daha uzun sürmektedir. Davaların seyrini etkileyen bir çok değişken olduğu düşünülürse mahkemenin de iş yükü düşünülerek kesin bir zaman dilimi vermek farazi bir yaklaşım olacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davası Açmak İsteyenler Ne Yapmalı?

Boşanmak için mahkemeye başvuracak eşlerin ister anlaşmalı olsun isterse çekişmeli boşanma davası olsun öncelikle bir dilekçe hazırlayarak, aile mahkemelerin başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Aile mahkemesi olmayan yerlerde ise, asliye hukuk mahkemeleri devreye girerek boşanma davalarını takibini yapmaktadır.

Çekişmeli boşanma davaları oldukça karmaşık süreçleri de beraberinde getirmektedir. Bu süreç sırasında gerekli olan tüm prosedürlerin doğru bir şekilde uygulanması oluşabilecek hak kayıplarının önüne geçilmesini sağlar.

Çekişmeli dava dilekçesi yazılırken dikkat edilmesi gereken konular vardır. Boşanma sürecini etkileyecek bu dilekçeler davanın iskeleti olarak düşünülebilir. Bu dava açılırken öne sürülecek sebeplerin doğru bir şekilde belirlenmesi gerekir. örneğin aldatma ile ilgili boşanma davası açmak isteyen eş, aldatma olayını öğrendikten sonra 6 ay içinde boşanma davası açmalıdır.  Aksi taktirde bu neden ile boşanma davası açma hakkı düşecektir.

Çekişmeli Boşanma Davasının Reddi

Anlaşmalı ya da çekişmeli olsun boşanma davalarının hakim tarafında reddedilmesi durumunda eşlerin, 3 yıl süresince, aynı hukuki gerekçe üzerinden boşanma davası açma hakları ortadan kalkmaktadır.

Aldatma nedeni ile açılan davada, aldatma olayını ispat edilemezse, bu süreç içinde dava reddedilir. Tekrar aynı sebep ile yani aldatma sebebiyle dava açma hakkı 3 yıl süre boyunca ortadan kalkmış olur.

Çekişmeli Boşanmalarda Velayet

Çekişmeli olarak boşanma sürecine giren eşlerin en çok ayrılığa düştüğü konu elbette ki çocuklardır. Çocuğun velayeti ile ilgili karar verilirken, çocuğun anne de mi yoksa baba da mı menfaatinin daha iyi olacağı hususu üzerinden hareket edilir. Eşler, çocuğun velayeti ile ilgili, etkili bir savunma yapmalıdır.

Call Now Button