Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesi Dava Açma Süresi Ne Kadar?

Kira sözleşmeleri iki farklı şekilde yapılır. Bunlardan birisinde açık bir biçimde süre ve diğer hükümler ifade edilmiştir. Zaman dilimi belirtilmiştir. Ancak bazılarında akde eklenmiş olan çok sayıda madde yoktur. Bu durum belirsiz süreli kira sözleşmesi dava açma süresi konusunu da gündeme getirmektedir.

Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesi Dava Açma Süresi Taşınır ve Taşınmazlar Yapılarda Nasıldır?

Belirsiz kira sözleşmelerinde taşınır ve taşınmazlar ile alakalı olarak belli hükümler vardır. Bunları şöyle sıralamak mümkün;

  • Buna göre kira döneminin sonu baz alınmaktadır.
  • Her bir taraf taşınır ya da taşınmaza dair kira akdi varsa buna göre hareket edebilirler.
  • Böyle bir durum olmadığında süreç yine ilerler.
  • Altı aydan oluşan bir dönem sonrasında, 3 ay olarak belirlenmiş bir fesih bir bildirim süresi vardır. Buna uyum sağlanarak hareket edilir.

Taşınır Kiralarında Durum Nasıl?

Belirsiz süreli kira sözleşmesi dava açma süresi çerçevesinde taşınır kiralarda daha değişik durumlar söz konusudur. Bu çerçevede fesih bildirim süresine tam bir uyum sağlanmalıdır. Bunun da 3 gün öncesi olduğunu görmekteyiz. Eğer bu çerçevede taşınır olarak tanımlanan mal, kiracının kullanıma tahsis edildiyse ya da onun mesleğiyle alakalıysa, üç aydan oluşan bir kira sözleşmesinin minimum 30 gün öncesinde fesih bildirimi gerçekleştirilmelidir. Bu şekilde süreç tamamlanmış olacaktır.

Olağanüstü Fesih Nedir?

Buna ek olarak belirsiz süreli kira sözleşmeleri noktasında olağanüstü olarak tanımlanmış bazı fesih durumları da vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz;

  • Eğer kirası herhangi bir nedenden dolayı vefat ederse, onun geride kalmış olan mirasçılarının yasal olarak kendilerine tanınmış olan fesih haklarını kullanması söz konusudur.
  • Zaman zaman kiracının iflası gibi durumlar da ortaya çıkabilir. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse, kiralayan kişinin birtakım haklara sahip olduğunu görmekteyiz. Buna göre kira bedeline dair bir güvence isteyebilmektedir. Yasalarla bu hak teminat altına alınmıştır. Eğer aksi bir şekilde, belirtilmiş veya makul sürede bir güvence verilemiyorsa, bu çerçevede kiralayan kişini fesih etme hakkı vardır. Buna göre dikkat edilmesi ve bilinmesi gereken şey ise verilecek olan zamanın mutlaka yazılı bir şekilde ilgiye gönderilmesidir.
  • Tüm bunlara ek olarak önemli sebepler adı altında TBK madde 331 içerisinde belirlenmiş başka hükümler de vardır. Burada tam olarak net ifade edilmemiş olsa da, genel bir kavram kullanılmıştır. Hem kiracı hem de kiraya verenin aralarındaki ilişki artık çekilemez bir hal alırsa, bundan dolayı yasal bir biçimde yazılmış olan fesih süresine uyum gösterilerek sözleşmenin bitirilmesi mümkün olacaktır.

Son maddeye dair davayı gören mahkeme, ortaya çıkan bu durumla alakalı olarak maddi anlamdaki sonuçları, yetkisi dahilinde karara bağlayabilir. Belirsiz süreli kira sözleşmesi dava açma süresi ayrıntıları bu şekildedir. Helvacı hukuk bürosundan destek alınabilir.

Belirli Süreli Kira Sözleşmesinin Belirsiz Süreliye Dönüşmesi
Kira sözleşmeleri süreleri bakımından ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan birisi süreli iken bir diğeri ise süresiz kira sözleşmeleridir. Kişilerin isteklerine bağlı olarak bu iki sözleşme de birbirine dönüşüm göstermektedir. Örneğin; süreli bir sözleşmenin sonuna gelindiği halde kira alıp verme ilişkisi devam ediyorsa bu sözleşme süresize dönüşmektedir.
Belirli Süreli Kira Sözleşmesi
Belirli süreli kira sözleşmesi bir mülkü kiralarken ne kadar süre orada kalacağını ve buraya ne kadar ödeme yapılması gerektiğini gösteren resmi bir belgedir.
Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesi Kiracının Feshi
Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde kiracı olan taraf istedikleri her an bu sözleşmesi feshedebilme hakkına sahiptir. Ancak kiraya veren kişi olan mülk sahibinin fesh edebilmesi için en az 10 sene beklemesi gerekmektedir.
Tbk 347 Dava Açma Süresi
Türk Borçlar Kanunu’na göre kişilerin yaptığı kira sözleşmelerinin süresine eklenmiş olan 10 senelik bir uzatma süresi var ise bu kişilerin sözleşmeleri bitmiş olsa dahi sözleşmeleri sonlandırılamaz.
Belirli Süreli Kira Sözleşmesinde İhtiyaç Nedeniyle Tahliye
Belirli şartlara bağlı kalarak, mülk sahipleri ihtiyaçları doğrultusunda kiracılarına tahliye davası açabilmektedir. Bu davaya belirli süreli kira sözleşmesinde ihtiyaç nedeniyle tahliye adı verilmektedir.
Belirli Süreli Kira Sözleşmesinin Uzaması
Belirli süreli kira sözleşmelerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda kişilere en az 15 gün içerisinde haber verilmiş olması gerekmektedir. Aksi bir durumda kişilerin sözleşmeleri aynı koşullara bağlı kalarak 1 sene daha uzamaktadır.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/cekismeli-bosanma-davasi-nasil-acilir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kira-sozles%cc%a7mesinin-dava-yoluyla-sona-ermesi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/ihbar-kidem-tazminati-ve-ise-iade-davasi-acilmasi-ve-takibi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/yunus-mahallesi-avukat.html

“Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesi Dava Açma Süresi Ne Kadar?” üzerine 2 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara