Boşanma Esnasında Karşı Dava Açmak

Boşanma davalarında davayı açan bireyin öne sürdüğü boşanma sebepleri ile dava edilen bireyin kendini savunacağı konular bazen birbirinden farklı olabilmektedir. Bu hususta boşanma davası açılan bireyin kendi savını hâlâ süren boşanma davası kapsamında kullanamadığından karşı dava açma ihtiyacı duyacaktır. Genellikle karşı dava açma olayı çekişmeli boşanma süreçlerinde rastlanılmaktadır. Boşanma esnasında her kişi kendi savını savunmak zorundadır. Aksi takdirde boşanma davasının neticesinde velayet, nafaka, tazminat ya da mal paylaşımı gibi konularda hak kaybı yaşanabilmektedir. Böyle bir hak kaybı yaşamamak için Maltepe avukatlarından yardım alabilirsiniz. Maltepe boşanma avukatları size bu konularda yardımcı olacaklardır.

Karşı Dava Ne Demektir?

Karşı dava, açılmış bir boşanma davası içinde kişilerin kendi savlarını savunmak için açacakları davaya denilmektedir. Kendisine boşanma davası açılmış bir kişi, bu dava süresince öne sürülen boşanma sebebiyle ilgili kendi savını savunamayabilmektedir.

Karşı Dava Nasıl Açılır?

Üzerine açılmış bir boşanma davası devam ederken bireyin karşı dava açmak istemesi durumunda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 132. maddesi uyarınca bazı şartları yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu koşullar yerine getirilmediği durumda açılacak olan davaya karşı dava denmez. Mahkeme bu şartların olmadığı gerekçesini öne sürerek davaların ayrılması kararını verir. Bu nedenle boşanma esnasında karşı dava açmadan önce, karşı dava açma koşullarının yerine getirilmesi gerekmektedir.

Karşı Dava Açma Şartları

 • Dava açılan kişinin karşı dava açabilmesi için, hali hazırda süren boşanma davasının devam etmesi gerekmektedir. Eğer boşanma davası neticelenmişse karşı dava açılamaz.
 • Boşanma davalarında karşı dava için öne sürülecek olan istekler, esas boşanma davasındaki istekler ile takas veya mahsup ikişkisi içinde olmak zorundadır. Ya da karşı dava ile hali hazırda hala süren dava arasında herhangi bir ilişki olması gerekmektedir. Böyle bir ilişkinin olmaması halinde karşı dava açılamamaktadır.
 • Beyan edilen bu şartlar gerçekleşmeden karşı dava açılmak istenirse, mahkeme talep üzerine veya resen, karşı davanın asıl davadan ayrılmasına hükmedebilir.
 • Karşı davaya karşı dava açılamamaktadır.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu dahilinde belirtilen bu iki koşul yerine getirilmediği takdirde boşanma sürecinde karşı dava açılabilmesi imkânsızdır. Açılmış olan boşanma davasına karşı boşanma davası açılması durumunda bu koşullar yerine getirilmediğinde davalar birbirinden ayrı olarak, iki dava şeklinde yürütülmektedir. Mahkeme, bu davaların birleştirilmesi konusunda bu şartların olup olmadığını teyit eder ve bu koşullar oluşmamışsa davalar birbirinden ayrılır. Mahkeme gerek gördüğü takdirde karşı dava olarak açılmak istenen davanın görevli mahkemeye gönderilmesini isteyebilir.

Boşanma Esnasında Karşı Dava Nasıl Açılır?

Boşanma esnasında karşı dava, asıl boşanma davası için cevap dilekçesiyle birlikte açılabilmektedir. Asıl davaya cevap süresi içinde farklı bir boşanma davası şeklinde de açılabilmektedir. Karşı dava açma süresi dolduğu takdirde açılacak karşı davalarda hakim asıl boşanma davası ile sonradan açılan boşanma davasını birbirinden ayıracaktır.

Karşı Dava Açma Süresi Kaç Gündür?

Hukuki Mahkeme Kanunları madde 133 karşı dava süresini asıl davanın cevap süresi olan 15 gün olarak öngörmektedir ancak bu süre içinde süre uzatma isteğiyle mahkemeye müracaat eden davalıya bir ayı geçmemek üzere ek cevap süresi verilmesi halinde bu süre karşı dava süresi için de etkili olabilecektir. HMK’ya göre karşı dava, cevap dilekçesini vererek açılabilir. Cevap süresinin uzatılması durumunda, cevap dilekçesinden bağımsız olarak bir karşılık davası dilekçesi verilemeyeceğinden, karşılık dava süresi de uzamaktadır.

Karşı dava konularında alanında uzman Maltepe avukatlarından yardım alarak karşı dava açma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Maltepe boşanma avukatı, bu konularda tüm birikimlerini sizin yardımınız için kullanacaktır.

Boşanma Davası Karşı Dava Açma Süresi

Evli çiftlerin geçimsizlik veya zina gibi ağır sebeplerle beraber evliliklerini bitirmeye kadar vermeleri durumunda kişiler yetkili makamlara giderek boşanma başvurularında bulunurlar.

Boşanmak isteyen kişilerin başvuruda bulunmaları gereken mahkeme ise Aile Mahkemeleri’dir. Bu süreci başlatmak isteyen kişilerden bir tanesinin yaşadığı yer olan veya kişilerin son 6 ay içerisinde beraber yaşadıkları yerlerde bulunan Aile Mahkemeleri kişilerin başvuruda bulunması gereken yerdir.

Boşanma davalarının açılmasıyla beraber kişilerin ortaya sundukları sebepleri ikna edici bir şekilde hakime sunup, kanıtlayamaması dahilinde bu davalar mahkeme tarafından ret edilebilir veya bu süreç içerisinde bulunan kişiler dava bitmeden eşlerine karşı dava açabilirler.

Boşanma davalarında ikinci bir davayı ve karşı davayı açabilmek adına kişinin bir önceki ya da hali hazırda ilerleyen dava süresince hakime sunacakları sebepler diğer davadakinden farklı olmalıdır. Bu sebeple kişiler aynı sebeplerle birbirlerine dava açamazlar. Ancak haklılığını ispatlayamayan kişiler ise nafaka, velayet ve tazminat gibi konularda haklarını kaybedebilirler.

Bu süreç içerisine girme eğiliminde olan kişinin aklında oluşan ilk sorulardan bir tanesi ise boşanma davası karşı dava açma süresinin ne olduğudur. Bu süreyi en doğru şekilde verebilmek adına Hukuk Mahkemeleri Kanunu maddelerine bakmak gerekmektedir.

Boşanma davası karşı dava açma süresi kişilerin taraflarına ulaşan boşanma tebliği tarihinden sonra başlamaktadır. Bu sebeple kişilerin boşanma davası karşı dava açma süresi tebliğin geldiği günden itibaren 15 gündür.

Boşanma davasında karşı dava ne zamana kadar açılabilir?

Boşanma davası karşı dava açma süresi kişilere mahkeme tebligatının ulaşmasından itibaren 15 gündür. Kişiler 15 gün içerisinde karşı dava açabilmektedir. Bunun yanında kişilerin bu süreyi uzatmak için mahkemeye başvuru yapması da mümkündür. Bu başvurunun kabulüyle beraber bu süre 1 aya uzayabilmektedir.

Boşanma davasına karşı dava açılmazsa ne olur?

Boşanma davasında belirlenen süreç içerisinde dava açılmaması takdirinde kişilerin davaları reddedilebilmektedir. Bu davanın boşanma davası sonuçlanmadan evvel açılması gerekmektedir. Bu davaların arasında bir anlam bağlılığı olmadığı takdirde kişilerin davaları düşebilmektedir.

Boşanma davasında karşı dava açmak zorunlu mu?

Boşanma davasında karşı dava açmak zorunlu değildir. Ancak haklılığını ispatlayarak, nafaka, tazminat gibi konularda hak kazanmak isteyen kişilerin sıklıkla başvurduğu bir yöntemdir. Karşı davalar kişilerin haklılıklarını savunabilmeleri adına kişilere bir hak olarak sunulan durumlardan bir tanesidir.

Boşanma davasında karşı dava nasıl açılır?

Boşanma davası süreci içerisinde olan kişilerin karşı bir dava açabilmeleri için belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlardan ilki esas davanın sonuçlanmamış olmasıdır. Aksi takdirde kişilerin davaları ret edilebilmektedir. Bunun yanında kişilerin karşı dava içerisinde hâkime sundukları sebepler ve talepler iki dava arasında bulunanlar ile takas veya mahsup bir ilişkide olması gerekir.

Çekişmeli bosanma davasında ilk duruşma nasıl olur?

Çekişmeli boşanma davasının süreçlerinde kişilerin ilk duruşmasında yaşanacak olaylar kesinlik olmaması dâhilinde şu şekilde sıralanabilmektedir. İlk öncelikle kişiler arasında olan bu çekişmeli boşanma davasının ilk süreçleri ön inceleme görevi görmektedir. Bu notada kişilerin davalarında soruşturma aşamasına geçilir. Bu aşamada tanıklar dinlenir ve çeşitli deliller toplanır. Tüm aşamaların gerçekleşmesi dâhilinde hâkim karara varabilir.

Karşı Boşanma Davası Açma Süresi

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de evliliklerinde sorunlar yaşayan insanlar olabilmektedir. Bu sorunlara örnek olarak çeşitli sebepleri verebiliriz ancak ülkemizde ilk üç sırada gelen sebepler arasında geçimsizlik, zina ve terk bulunmaktadır. Bu sebeple kişilerin evliliklerini yürütemediklerine karar verdikleri ya da bu evliliklerin kişilere zarar verdiğine inanıldığı durumlarda boşanma davası açma gibi bir hakları bulunmaktadır.

Bu boşanma davaları kişiler arasında anlaşmalı bir şekilde yapılabilmektedir. Bu durumda davalar genel olarak tek celsede karara bağlanabilmektedir. Ancak kişilerin anlaşmadan, çekişmeli bir şekilde davaya başvurdukları halde bu davalar uzun bir süre boyunca görülebilmektedir. Bunun sebebi kişilerin farklı isteklerde bulunabilmesi ve iki tür dava arasında farklı prosedürlerin işlenmesidir.

Kişilerin bir başka hakkı ise bu davalar esnasında haklı olduklarını belirleyebilmek adına karşı bir dava açma eğilimidir. Ancak bu konuda kişilerin akıllarına gelen ilk soru karşı boşanma davası açma süresinin ne olduğudur.

Karşı boşanma davası açma süresi iki konuda değişim gösterebilmektedir. Bunlardan ilki ve genel olarak kişilere verilen 15 günlük süredir. Bu 15 günlük süre kişilere boşanma talebinin ulaştırılmasından itibaren başlamaktadır.  Karşı boşanma davası açma süresini etkileyebilen bir diğer konu ise bu süreyi uzatmak adına kişilerin verdikleri başvurulardır. Kişilerin başvuruları kabul edildiği takdirde bu süreç 1 aya kadar uzatılabilmektedir.

Boşanma Davası Karşı Dava Nasıl Açılır?

Boşanma davalarında karşı davaların açılması hakkında en önemli konu kişilerin doğru bir zamanda başvuru yapmalarından geçmektedir. Kişilerin Aile Mahkemelerine sundukları karşı dava dilekçeleri asıl dava neticeye varmadan ya da daha dava dilekçesi yeni ellerine ulaşmışken 15 gün içerisinde olmalıdır. Aksi takdirde kişilerin başvuruları ret edilebilir.

Karşı Dava Nerede Açılır?

Karşı dava açmak isteyen kişiler asıl mahkemenin görüldüğü yere başvurularını yapmaktadır. Bu başvuruların ayrı bir dilekçe ile yapılması gerekmektedir.  Bunun sebebi karşı davaların asıl davaya ek değil ayrı bir dava olmasıdır.

Karşı Dava Ne Demek?

Karşı dava açımı ilk olarak kişilerin davacıya karşı kendi haklarını koruyabilmek adına başvurduğu bir yoldur. Bunun net bir açıklaması şu şekilde yapılabilir; karşı davalar, önceden açılmış olan ve henüz sonuçlanmamış bir davada davalı konumunda olan bir kişinin, davacıya karşı açtığı bir dava türüdür. Bu sayede kişiler kendi haklılıklarını ispatlayarak, kişilerde taleplerde bulunabilmektedir.

Karşı Dava Ne Zamana Kadar Açılır?

Karşı dava açmak isteyen kişilerin süre açısından dikkatli olmaları gerekmektedir. Bunun sebebi karşı davaları açmak için kısıtlı bir süre olmasıdır. Bu süre kişilerin ellerine ulaşan boşanma tebligatı ile başlamaktadır. Bu süreç ise yaklaşık 15 gündür. 15 gün içerisinde kişilerin başvurmaması dahilinde kişiler ek bir süre talebinde bulunabilmektedir. Eğer bu talep kabul edilirse bu süreç 1 aya uzatılır. Ancak kişilerin dava sürerken başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Karşı Dava Dilekçesi Nedir?

Karşı dava dilekçesi, bir boşanma davası sürecinde davalı konumunda olan kişilerin davacının yaptıkları olayları ve bu olayların ispatları gibi durumları açık bir dille anlattığı karşı dava açmak için gerekli olan resmi belgelerdir. Bu dilekçelerin açık bir dil ile yazılmış olması kişilerin başvurularının kabul edilmesinde yararlı olacaktır.

Boşanma Davasına Karşı Dava Açma Zamanı

Evlilik güzel olduğu kadar anlaşma ve uyum olmadığı zaman zorlu bir süreç haline gelmektedir. Zorlu bir hayat yaşamak istemeyen taraflar boşanma davası açmak istemektedir. Ancak hali hazırda açılmış bir boşanma davası var ise karşı dava açmak da mümkündür.

Boşanma davasına karşı dava açma süresi bir davanın tebliğinin davalıya ulaştığı süre kadardır. Bu bilgilendirmeye cevap vermek için ayrılmış bir süredir. Hukuk Mahkemeleri Kanunu şartlarına göre boşanma davasına karşı dava açma süresi davanın tebliğinin davalıya ulaştığı andan itibaren 15 gündür.

Boşanma davası tebliği davalının eline ulaştıktan 15 gün sonra boşanma davasına karşı dava açma süresi bitmekte ve karşı dava açılamamaktadır. Ancak yine 15 gün içerisinde davalı mahkemeye bu süreyi uzatmak için başvurmuş ise 30 güne kadar karşı dava açma hakkı olmaktadır.

Boşanma davasına karşı dava açılmazsa ne olur?

Boşanma davalarında evlilik içerisinde yer alan mal ve çocukların velayeti gibi çeşitli şeyler görülmektedir. Bu sebep ile tarafına boşanma davası açılan bir kişi, kendi savlarını savunmak ve desteklemek için boşanma davasına karşı dava açmalıdır. Boşanma davasına karşı dava açmamış ise birçok manevi ve maddi zarara uğrama ihtimali bulunmaktadır.

Boşanma davasında neden karşı dava açılır?

Boşanma davasına karşı dava açmak çocukların velayeti, nafaka ödemesi, mal paylaşımı ve tazminat talebi hakkında tarafın kendisini savunmasına imkan tanımaktadır.

Boşanma davasını açan taraf kendi haklarını ve görüşlerini savunmak için bu davayı açmaktadır. Ancak diğer tarafın bu görüşleri yanlış bulması durumunda ve haklarını savunmayı istemesi durumunda karşı dava açması gerekmektedir.

Karşı davaya karşı dava açılabilir mi?

Karşı davaya karşı dava açılması mümkün değildir. Ancak boşanma davası tebliğinin elinize geçmesi ile birlikte 15 gün içerisinde karşı dava açabilir ve haklarınızı savunabilirsiniz.

Boşanma sebepleri neler olabilir?

Boşanmak için çeşit çeşit sebep vardır. Bir tarafın evlilik beklentilerini yerine getirememesi, mizaç uyuşmazlığı, hakaret, şiddet, zina, güven sarsan olaylar, onur kırıcı hareket, suç işlemek, aile ile görüşmeye engel olmak, akıl sağlığının bozuk olması şeklindedir. Ayrıca eğer eşlerden birisi evi terk etmiş ve birlikte yaşamıyor ise boşanma davası açma sebebi olarak gösterilebilmektedir.

Karşı Dava Açma Süresi

Medeni hukuk ve hukuk mahkemesi kararınca, karşı dava açma süresi, 15 gün olarak belirlenmiştir. Davacının dava açtıktan sonra, karşı tarafa giden tebligatla birlikte harekete geçmesi ve mahkemeye giderek karşı dava açması hakkı vardır. 15 günlük süreçte açılmayan davada 1 defa olmak üzere süre uzatılması hukuki olarak yasaldır.

Karşı Dava Ne Zaman Açılabilir?

Hukuki mahkeme sürecince, özellikle boşanma davası ve miras davalarını da kapsayan 133. Maddede, karşı dava açma süresi 15 gündür. Dava açıldıktan sonra ve davalının haberi olduktan sonra 15 gün süre verilir. Ancak 15 günlük sürede, ek cevap verilmemesi durumunda, dava süresinin uzatılmasına karar verilebilmektedir.

Dava süresinin uzatılması için cevap dilekçesi dava açılan mahkemeye verilerek, sürecinin uzatılması talep edilmelidir. Bu uygulama yasal düzenlemede sadece 1 kere olmak üzere kabul görmektedir. Mahkeme kararıyla karşı dava açılmasına izin verilecektir.

Karşı Dava Hangi Hallerde Açılabilir?

Karşı dava açma süresi 15 gündür, bu süre zarfında, asıl davanın açılması ve görülmekte olması, aynı zamanda ileri sürelecek dava delileri ve kanıtlarının bulunması da takas ile birlikte mahsup kişini hakkı olarak geçmektedir. Boşanma davalarında, miras ve mal paylaşımı davalarında aynı süreç takip edilir. Karşı dava açma nedeni ve davaya itiraz süresi de hukuki olarak düzenlenmiş olan maddelerce 132. Madde esaslarına göre düzenlenerek sunulmuştur.

Karşı Dava Dilekçesi Ne Zaman Verilir?

Karşı dava dilekçesinin verilme süresi, 15 gün içinde olmalıdır. Dava süresinin aşımı, itiraz edilmesi ve yeni dava sürecinin başlaması fark etmeksizin, dava açma süresi on beş gün olarak düzenlemelerde yer almaktadır. Karşı dava açma süresi olarak Hukuki düzenlemenin 132. Maddesi ve 133. Maddesi esas alınmaktadır.

Karşı Davada Harç Ödenir Mi?

Karşılık davalar ve müstakil davalar harca tabi tutulmuştur.  492 madde esaslarına göre HK düzenlemesinin 6 maddesi de esas alınarak, karşılıklı davalarda her iki tarafında harç ödemesi yasal olarak kabul görmektedir. Peşin harcın ödenmesi ve harç bedelinin vezneden dekont alınarak kanıtlanması da Türkiye Hukuk sitesi düzenlemelerince kabul edilir.

Boşanma Davasında Karşı Dava

Boşanma davasında karşı dava, kendisine boşanma davası açılmış eşin karşı bir dava ile kendisinin neden boşanmak istediğini anlatmasını sağlar. Her bir eş kendi oluşturduğu davasında;

 • Neden eşinden boşanmak istediğini,
 • Boşanma sonucunda eşinden beklediği taleplerini,
 • Mal ayrımında kendisinin hangi durumları paylaşmak istediği,
 • Çocuk varsa ve velayetini almak istiyorsa bu isteğini mahkeme ile paylaşır.

Boşanma Davasında Karşı Dava Ne Zamana Kadar Açılabilir?

Hukuki Mahkeme Kanunlarına göre kişiler en geç 15 gün içerisinde boşanma davasında karşı dava açma talebini oluşturmalıdır. Ancak 15 gün içerisinde karşı dava açamayan kişiler bu süreyi uzatma talebinde bulunarak 1 ay içerisinde karşı davalarını açabilirler. Önemli olan nokta asıl davanın cevaplanmamış olmasıdır.

Boşanma Davasında Karşı Dava Açmadan Tazminat İstenir Mi?

Boşanma davası içerisinde maddi manevi tazminat istenmesi belgesi ek bir dosyadır. Bu nedenle dava dilekçesi ya da dava cevap dilekçesi içerisinde tazminatların talep edilmesi gerekir. Dava ya da cevap dilekçesi içerisinde tazminatlarını belirten kişilerden ise ekstra bir harç ücreti alınmayacaktır.

Boşanma Davasında Karşı Dava Açmak Zorunlu Mu?

Tüm boşanma davalarında kişilerin karşı dava açmasına gerek yoktur. Ancak boşanmada karşı dava açma, davalı olunan kişinin kendini savunması fırsatını yaratır. Böylece dosya tek taraflı değil çift taraflı değerlendirilir.

Boşanma davasında kusurlu taraf bir diğer tarafa nafaka, tazminat ve benzeri ödemeler yapmak zorundadır. Eğer kişi karşı dava ile kendi hakkını korursa davacı olan kişinin hakları azalacaktır.

Örneğin davalı kişi eşinin evi terk etmesinden kaynaklı boşanmak istediklerini öne sürmüş olabilir. Bu durumda davalı olan eş, eşinin ona şiddet uyguladığını bu nedenle evi terk ettiğini ispat ederek nafaka ve tazminat ödemelerinden kişinin hakkını kısıtlar.

Karşı Dava Ne İşe Yarar?

Karşı dava, devam eden bir boşanma sürecinde davalı olan eşin davacı eşi dava etmesi ile oluşturulur. Bu durumda kişi davacının boşanma dilekçesinde belirttiği nedenlere cevap ve kendi nedenlerini sunan nitelikteki açıklamaları ile davanın daha detaylı ve haklı bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.

Boşanmada Karşı Dava Açma Süresi

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre boşanmada karşı dava açma süresi, dava açma tarihinden itibaren 15 günlük süreçtir, bu süre içerisinde karşı dava açmalıdır. Kanun 15 günlük süre içerisinde cevap suresinin bir kez olmak şartıyla uzatılmasını isteyebilir. Bu durum karşısında verilen 1 aylık ek süre içerisinde davanın açılması gerekir.

Boşanma Davası Süresinden Sonra Karşı Dava Açılır Mı?

Kanun tarafından düzenlenmiş usul ve sürelere göre görülen boşanma davalarında kural herhangi birisinin açmış olduğu boşanma davasında cevap süresi içerisinde karşı dava açılmamış olması durumunda;

 • Eş kendi iddialarına dayalı boşanma davası açabilir.
 • Aynı zamanda açmış olduğu davanın ilk dava ile birleştirilmesini talep edebilir.
 • Bu durumda açılmış olan ikinci boşanma dava dosyası ilk boşanma davası ile birleştirilir.
 • Karşı dava açma süresi içerisinde karşı dava açılmaması durumunda delilleri değerlendiren mahkeme tarafından hem kadın hem de erkeğin açtığı davalar birlikte görülür.

Boşanma Davasına Karşı Dava Nasıl Açılır?

Eşlerden birinin karşı boşanma davası açması için öncelikle esas boşanma davasının devam ediyor olması gerekir çünkü sonuçlandıktan sonra karşı dava açılması söz konusu değildir.

Boşanmada karşı dava açma süresi içerisinde istenen talepler gerçek boşanma davasındaki talepler ile ilişkili olmalıdır. İki dava arasında bağ olmalı aksi halde boşanma davasında karşı dava açılması söz konusu değildir. Hukuk mahkemeleri kanunu bu şartların yerine getirilmesine hükmetmektedir.

Karşı Dava Süresi Kaçırılırsa Ne Olur?

Asıl dava ile sonradan açılan dava karşı dava açabilmek için belirlenen sürenin kaçırılması halinde mahkeme tarafından birbirinden ayrılır. Her iki dava ayrı ayrı olarak yürütülür.

Boşanmada karşı dava açma süresi 15 gün olarak belirlenmiştir Ancak bazı durumda karşı taraf ek süre talep edebilir bu halde mahkeme 1 ayı geçmeyecek şekilde talebi kabul eder.

Boşanma Davalarında Karşı Dava Ne Anlama Gelir?

Hukuk muhakemeleri kanununun 132. maddesine göre düzenlenen karşı dava sayesinde davalı iddialara karşı kendini savunmasına imkân sağlanır. Boşanma davasında davayı açan taraf iddialarına ortaya koyar ve ispatlamaya çalışır. Davalı ise iddialara karşı kendini savunur, farklı iddiaları ve talepleri olması halinde karşı dava açmalıdır.

Boşanma Davası Karşı Dava Nasıl Açılır?
Boşanma davalarında karşı dava açmak isteyen kişilerin, boşanma tebligatlarının eline geçmesinden itibaren belirli bir süreç içerisinde karşı dava açabilme hakları vardır. Bunun yanında kişiler dava süreci bitmeden de karşı davalarını açabilmektedir. Kişiler gerekli belgelerle beraber yetkili kurumlara başvuruda bulunarak karşı dava açılabilir.
Karşı Dava Süresinde Açılmazsa Ne Olur?
Karşı Dava Süresinde Açılmazsa Ne Olur? Karşı dava açmak için belirli bir süre kişilere tanınmıştır. Bu süreç kişilerin davası bitene kadar devam etmektedir. Bu sürede karşı dava açmayan kişilerin bu hakları ortadan kalkmaktadır ve kendilerine açılan davalara göre yargılanmaktadırlar.
Boşanma Davasında Karşı Dava Açmadan Boşanma Talep Edilebilir Mi?
Boşanma davalarında karşı dava açmak zorunlu bir işlem değildir. Bu sebeple kişiler boşanma davaları esnasında karşı dava açmadan da boşanmak isteyebilirler. Zaten bu durumda her iki tarafında boşanmayı isteyeceğinden kişiler tek celsede boşanacaklardır.
Boşanma Davası Devam Ederken Karşı Dava Açılabilir Mi?
Evet, kişilerin boşanma davaları devam ettiği sürece diğer taraf, karşı boşanma davası açabilme hakkına sahiptir. Kişiler kendi mağduriyetlerini kanıtlamak amacıyla davacı olan kişilere karşı bir boşanma davası açabilirler.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-esnasinda-mal-paylasimi-nasil-yapilir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-davalarina-hangi-mahkeme-bakar.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-esnasinda-ispat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-davasi-acmak-icin-gerekenler.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-davasinda-karsi-dava-nasil-acilir.html

Hemen Ara