0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Boşanma Esnasında Karşı Dava Açmak

Boşanma davalarında davayı açan bireyin öne sürdüğü boşanma sebepleri ile dava edilen bireyin kendini savunacağı konular bazen birbirinden farklı olabilmektedir. Bu hususta boşanma davası açılan bireyin kendi savını hâlâ süren boşanma davası kapsamında kullanamadığından karşı dava açma ihtiyacı duyacaktır. Genellikle karşı dava açma olayı çekişmeli boşanma süreçlerinde rastlanılmaktadır. Boşanma esnasında her kişi kendi savını savunmak zorundadır. Aksi takdirde boşanma davasının neticesinde velayet, nafaka, tazminat ya da mal paylaşımı gibi konularda hak kaybı yaşanabilmektedir. Böyle bir hak kaybı yaşamamak için Maltepe avukatlarından yardım alabilirsiniz. Maltepe boşanma avukatları size bu konularda yardımcı olacaklardır.

Karşı Dava Ne Demektir?

Karşı dava, açılmış bir boşanma davası içinde kişilerin kendi savlarını savunmak için açacakları davaya denilmektedir. Kendisine boşanma davası açılmış bir kişi, bu dava süresince öne sürülen boşanma sebebiyle ilgili kendi savını savunamayabilmektedir.

Karşı Dava Nasıl Açılır?

Üzerine açılmış bir boşanma davası devam ederken bireyin karşı dava açmak istemesi durumunda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 132. maddesi uyarınca bazı şartları yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu koşullar yerine getirilmediği durumda açılacak olan davaya karşı dava denmez. Mahkeme bu şartların olmadığı gerekçesini öne sürerek davaların ayrılması kararını verir. Bu nedenle boşanma esnasında karşı dava açmadan önce, karşı dava açma koşullarının yerine getirilmesi gerekmektedir.

Karşı Dava Açma Şartları

  • Dava açılan kişinin karşı dava açabilmesi için, hali hazırda süren boşanma davasının devam etmesi gerekmektedir. Eğer boşanma davası neticelenmişse karşı dava açılamaz.
  • Boşanma davalarında karşı dava için öne sürülecek olan istekler, esas boşanma davasındaki istekler ile takas veya mahsup ikişkisi içinde olmak zorundadır. Ya da karşı dava ile hali hazırda hala süren dava arasında herhangi bir ilişki olması gerekmektedir. Böyle bir ilişkinin olmaması halinde karşı dava açılamamaktadır.
  • Beyan edilen bu şartlar gerçekleşmeden karşı dava açılmak istenirse, mahkeme talep üzerine veya resen, karşı davanın asıl davadan ayrılmasına hükmedebilir.
  • Karşı davaya karşı dava açılamamaktadır.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu dahilinde belirtilen bu iki koşul yerine getirilmediği takdirde boşanma sürecinde karşı dava açılabilmesi imkânsızdır. Açılmış olan boşanma davasına karşı boşanma davası açılması durumunda bu koşullar yerine getirilmediğinde davalar birbirinden ayrı olarak, iki dava şeklinde yürütülmektedir. Mahkeme, bu davaların birleştirilmesi konusunda bu şartların olup olmadığını teyit eder ve bu koşullar oluşmamışsa davalar birbirinden ayrılır. Mahkeme gerek gördüğü takdirde karşı dava olarak açılmak istenen davanın görevli mahkemeye gönderilmesini isteyebilir.

Boşanma Esnasında Karşı Dava Nasıl Açılır?

Boşanma esnasında karşı dava, asıl boşanma davası için cevap dilekçesiyle birlikte açılabilmektedir. Asıl davaya cevap süresi içinde farklı bir boşanma davası şeklinde de açılabilmektedir. Karşı dava açma süresi dolduğu takdirde açılacak karşı davalarda hakim asıl boşanma davası ile sonradan açılan boşanma davasını birbirinden ayıracaktır.

Karşı Dava Açma Süresi Kaç Gündür?

Hukuki Mahkeme Kanunları madde 133 karşı dava süresini asıl davanın cevap süresi olan 15 gün olarak öngörmektedir ancak bu süre içinde süre uzatma isteğiyle mahkemeye müracaat eden davalıya bir ayı geçmemek üzere ek cevap süresi verilmesi halinde bu süre karşı dava süresi için de etkili olabilecektir. HMK’ya göre karşı dava, cevap dilekçesini vererek açılabilir. Cevap süresinin uzatılması durumunda, cevap dilekçesinden bağımsız olarak bir karşılık davası dilekçesi verilemeyeceğinden, karşılık dava süresi de uzamaktadır.

Karşı dava konularında alanında uzman Maltepe avukatlarından yardım alarak karşı dava açma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Maltepe boşanma avukatı, bu konularda tüm birikimlerini sizin yardımınız için kullanacaktır.

Call Now Button