Boşanma Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesi ve 3. Fıkrasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle eşlerin anlaşarak ya da çekişmeli olarak ayrılmak istemeleri olarak belirlenmiştir. Dava açılmadan önce bilinmesi gerekenleri, bu davalarda uzman olarak çalışan avukatlar aracılığı ile öğrenmeniz ve dava süreçlerinde ne gibi aşamaların yer aldığını bilmeniz önemlidir.

Boşanma davalarına bakmakla görevli olan mahkeme Aile mahkemesi olarak tanımlanmıştır. Eğer bulunduğunuz yer içinde aile mahkemesi yoksa bu davalar için yetkili olan diğer ve tek mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Ve davalara bu mahkeme bakar.

Boşanmak İçin Nereye Başvurmalı?

Boşanmayı düşünen eşlerin öncelikle boşanma konusunda kesin bir karara varmış olması önemlidir. Hiçbir şekilde şüphe duymayacağınız ve bundan sonraki yaşantınızın daha iyi olacağı yönünde inancınız ve güveniniz olması gerekir. Eğer her şeye rağmen içinizde boşanmaya dair en ufak bir şüphe bile varsa, şüphelerden kurtulana dek boşanma davası açmamak en uygunu olacaktır.

Boşanma davası, boşanmanın sebepleri, hukuki olarak hangi dayanaklara sahip olduğu, boşanma davası süreci devam ederken talep edilebilecek geçici tedbirleri içeren bir dilekçe ve dava dilekçesi ekinde yer alacak dava delillerin bir dosya haline getirilerek, Aile mahkemesine veya aile mahkemesi bulunmayan yerde Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurulması gerekir. Dava bu mahkemeler aracılığı ile açılır.

Boşanma Davası Süreci Nasıl İşler?

Boşanmak isteyen tarafların, gerekli evrakları uzman bir boşanma avukatı aracılığı ile tamamlaması davanın seyrine olan etkilerinden dolayı önemlidir. Boşanma dilekçesi için temelde çok iyi yazılmış, kusursuz bir boşanma dilekçesi ve boşanmak için sunulabilecek delillerin toplanması gerekir. Eğer kendi başınıza bu süreci yönetmek isterseniz oldukça fazla zaman dilimine yayılan bir dava süreci de sizi bekliyor olacaktır. davayı kendi açmak isteyenler, kimlik fotokopilerini mutlaka dosya içine eklemelidir.

Ancak davayı boşanma avukatı aracılığı ile açacak olursanız, dava için hazırlanması ve gerekli olan tüm belgeleri, avukat aracılığı ile tamamlamış olacaksınız. Avukatınız dilekçeyi hazırlarken, boşanma nedenlerini, boşanmanın hukuki dayanakları çerçevesinde hazırlamalıdır. Bu sayede boşanma davası ile ilgili her detaya siz de daha fazla ulaşma imkanı bulursunuz.

Velayet Nasıl Belirlenir?

Eşler arasında en büyük sorun nedenlerinde bir de çocuk ya da çocukları velayeti konusudur. Bu karara varılmanda önce hakım dosyayı ayrıntılı bir şekilde inceledikten sonra, çocuk ya da çocukların üstün yararını göz önünde bulundurur. Bunun için söz konusu kıstaslar ise, çocukların yaşı, cinsiyetleri, anne ve babanın çocukları ile olan ilişkisi, sosyal durumların ve ekonomik durumların nasıl olduğuna bakılarak bir karar verilir.

Boşanma davası devam ederken, geçici olarak ya da sürekli olabilecek şekilde, çocuk ya da çocukların anne ya da baba yanında kalacaklarına hakim karar vermekte ve bu kararını davanın içinde yer alan konulara göre yapmaktadır.

Boşanma Davasına Hangi Mahkeme Bakar

Boşanma kararı alan çiftler öncelikle boşanma davasına hangi mahkeme bakar öğrenmelidir. Boşanma davalarında yetkili olan aile mahkemeleridir, yatırılması gereken harç ve masraflarını ödenmesini ve ardından hazırlanan boşanma davası dosyası yetkili mahkemeye gönderilir. Dilekçede yer alan unsurların bulunması durumunda boşanma dilekçesi davalı olan tarafa tebliğ edilir ve süreç başlar.

Boşanma Davası Açmak İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

Çiftler boşanma davası açmaya karar verdiğinde öncelikle boşanmayı gerektiren unsurların dile getirildiği dava dilekçesi hazırlamalıdır. Davayı açan kişinin kimliği ile dava için belirlenmiş olan harç ve giderlerin yatırılmasına ait makbuzlar dosya içerisinde hazır bulundurulmalıdır.

Aynı zamanda deliller gibi evraklarında aile mahkemesine sunulması gerekir. Boşanma davasına hangi mahkeme bakar öğrenen taraflar boşanmak için gerekli olan evrakları dava süreci başlamadan hazırlamalıdır.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Türk hukukuna göre boşanma nedenleri genel ve özel olmak üzere iki şekilde sınıflandırılır. Kanunda sınırlı sayıda düzenlenen boşanma sebepleri içerisinde;

  • Zina
  • Hayata kast
  • Kötü ve onur kırıcı davranış
  • Suç işleme ve haysiyetsiz yaşam tarzı
  • Terk ve akıl hastalığı
  • Evlilik birliğinin temelden sarsılması
  • Eşlerin boşanma konusunda anlaşması
  • Müşterek hayatın yeniden kurulamaması yer almaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Gerçekleşir?

Anlaşmalı boşanma şartlarının yerine getirilebilmesi için tarafların boşanma davasına hangi mahkeme bakar araştırması gerekir. Anlaşmalı boşanma davasında çiftin iradesi ve düşünceleri esas alınır, birlikte yapılan başvurunun kabul edilmesi durumunda evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğu kabul edilir ve boşanma gerçekleşir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Tarafların boşanma şartında anlaşamaması üzerine devam eden boşanma davasına çekişmeli boşanma denir. Özel boşanma sebeplerinin ispat edilmesi halinde hakim boşanma kararı verir

Ancak davacı taraf bunun için özel boşanma nedeni ispatlamakla yükümlüdür. Çekişmeli boşanma davasında hem özel sebepler hem de genel sebeplere dayandırılarak dava süreci sürer bu durumda mahkeme her ikisi için de ayrı karar verir.

Boşanma Davasında Nafaka Nasıl Talep Edilir?

Boşanma davasında eşlerden biri ya da varsa çocuğun hayatını devam ettirebilmesi için nafaka talep edilebilir. Mahkeme sonuna kadar geçerli olmak üzere maddi durumu iyi olmayan eş ya da 18 yaşından küçük çocuğa tedbir nafakası bağlanır.

Boşanma kararının ardından çocuğun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için iştirak nafakası bağlanır. Evlilik birliğinin sona ermesinden dolayı yoksulluğa düşecek olan eş için mahkeme yoksulluk nafakasına hükmeder.

Boşanma davasına hangi hakim bakar?
Boşanma davalarında görevli olarak bulunan mahkeme aile mahkemeleridir. Fakat ikametgah edilen yerde aile mahkemesi bulunmadığı takdirde asliye hukuk mahkemeleri hizmet gösterir. Aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemeleri davaya bakar.
Boşanmak için ne kadar ayrı yaşamak gerekir?
Yaklaşık 3 ay kadar ayrı yaşanmış ise bu fiili ayrılık şeklinde yer edinir. Fiili ayrılık boşanma davalarında oldukça önemli bir sebeptir. 3 ay ile 3 yıl arasında değişkenlik sağlar.
Avukatsız bosanma davası nasıl açılır?
Boşanma davaları, avukatla birlikte de açılabilir. Avukatsız açılması da mümkün. Ancak avukatla birlikte açıldığı takdirde sürecin işleyişi ile ilgili detaylar daha doğru olur.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-esnasinda-karsi-dava-acmak.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/fatih-mahallesi-kira-hukuku-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/karliktepe-mahallesi-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/avukat-numarasi-istanbul.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/guzelyali-mahallesi-kira-hukuku-avukati.html

“Boşanma Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?” üzerine 3 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara