İstihkak Davası | İstihkak Davası Açma

İstihkak davası nedir; mülkiyet çekişmesi olan taşınır ve taşınmaz malın kime ait olduğunun tespit edilmesi için açılan dava türüdür. İvedikliler davası olarak görülen davada, haciz işlemleri ve icra dairesi yapılandırmaları da dava sürecine dahil olmaktadır. Yargı sürecinde mülkün kime ait olduğuna dair haciz kararı çıkarılabilir.

İstihkak Davası Ne Demek?

Mal varlığının kime ait olduğunun belirlenmesi ve mahkeme kararına göre malın dolaysız zilyetliğini kaybeden kişinin dolaysız zilyetliği tekrar sağlamak üzere açılan davadır. İstihkak davası için mahkeme borçlar kanunu, miras kanunu ve icra iflas kanunlarına da başvurmaktadır.

  • Aile arasında olan İstihkak davaları için medeni hukuk istihkak davası açılması mümkündür.
  • Davada mal varlığının taşınır ya da taşınmaz olması fark etmeksizin dava haklı olanın lehine sonuçlanır.
  • Malın hakkı olan kişiden habersiz satılması, kiralanması veya elden çıkarılmış olması durumları fark etmeden dava açılabilecektir.
  • İcra sebeplerine dayalı olarak haczedilen malın, üçüncü kişiler mal hakkında hak talebinde bulunma hakkına da sahiptir.

İstihkak İçin Dava Hangi Durumlarda Açılır?

Miras davalarında açılan İstihkak , mal sahibinin kendi hakkını kanunlar ışığında alma talebinde bulunmak istemesi üzerine açılabilmektedir. Aile mahkemesi ve miras hukuku alanlarına da tekabül eden durumlarda, mirasçının taşınır veya taşınmaz malı üzerinde hak talebinde bulunması miras hakkının kendine ait olduğunu öğrendiği takdirde 1 yıl içinde açılabilecektir.

Taşınır veya taşınmaz mallar üzerinden araç istihkak davası açılması üzerinden araba, kamyon, yat, tekne ve benzeri davaların da görülmesi hak sahibi tarafından mümkün olacaktır. Taşınır malın hak sahibinden habersiz kiralanması veya satılması durumlarında da tazminat davası kararı çıkarılarak, kişinin mağduriyetinin karşılanması miraslar, icra ve iflas aynı zamanda borçlar kanununa tekabül eden noktalarda mümkün olacaktır.

Dava Kaç Gün İçince Açılır?

Mahkeme kararından sonraki evrede tefhim veya tebliğ kararının eline ulaşmasıyla 7 gün içinde dava açılabilir. Davanın 1 yıla kadar zamanaşımı süresi olacağı gibi dava sonucu tekabül ettiği kanun maddelerine göre 1 yıl kadar sürebilmektedir.

Hacizde istihkak davası gören mahkeme kararının ertelenmesi veya duruşma tarihinin belirlenmesiyle yeni bir sürecin başlatılması durumunda, kanun maddeleri, taşınır veya taşınmaz malın son durumuna göre İstihkak dava sonucunun 1 yıla kadar belirlenememesine neden olabilmektedir.

İstihkak Davasına Karşı İptal Davası Nereye Açılır?

Tasarrufun iptali davasına göre mahkeme kurallarının verdiği HKM’nin 2. Maddesinin 97. Bendi gereğince, dava asliye mahkemesinde iptal davasıyla yeniden açılabilir. Borçlar kanunu esasları, miras ve aile mahkemesi düzenlemeleri kapsamında, üçüncü kişinin İstihkak iadesinden vazgeçmesi sonunda da dava iptal davasına dönecektir.

Taşınırlarda İstihkak davası da dahil olmak üzere, durmanın ertelenmesi veya iptal kararının yenilenmesi durumunda dava görüleceği tarihe kadar iptal davası ile yeniden mahkemeye taşınabilir. Haciz, iflas ve icra durumları da dahil olmak üzere hak sahibinin talebi doğrultusunda geçerli kanun maddesi uygulanır.

İstihkak Davası Mutlaka Duruşmalı Mı?

Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve hukuk sistemi nedeniyle, İstihkak davaları da dahil olmak üzere birçok davada evraklar üzerinden takip edilebilmektedir. Kişinin hak talebinde bulunduğu taşınır veya taşınmaz malın ona ait olduğunu gösteren tahkikat aşamasında duruşma yapılmasına gerek kalmamaktadır.

İstihkak  davası duruşmalı mı; Ancak malın başka nedenlerle kullanımı, kişinin zarar görmesine neden olan hak ihlallerinde, dava başka alanlara tekabül edeceği için duruşma kararı verilebilir. Duruşmasız olan İstihkak davası için dava alanının sadece miras kanunlarına ve mal beyanı kanunlarına tekabül edebileceği boyutlarda olması gerekmekte, dava duruşmasız da ilerleyerek sonuçlanabilmektedir.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/gayrimenkul-dava-turleri-nelerdir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/icra-hukuku

https://mehmetalihelvaci.av.tr/gayrimenkul-hukuku-nedir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/gayrimenkul-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-davalarina-hangi-mahkeme-bakar.html

Yorum yapın

Hemen Ara