Alacak Davası | Alacak Davası Açmak

Senet, çek ya da her türlü alacağın tahsil edilmesi adına zamanaşımı süresinde başvurulan hukuki yol alacak davası açmaktır. Hukuk sistemi içerisinde en sık karşılaşılan dava türlerinden olan alacak davasında borçlu ve alacaklı olmak üzere iki taraf bulunmaktadır. Borçlar hukukuna göre borç için 4 ana kaynak vardır, bunlar;

  • Sözleşme
  • Haksız fiil
  • Vekaletsiz iş görme
  • Sebepsiz zenginleşme

Alacak Davası Nasıl Açılır?

Alacak davası açabilmek için gerekli olan şartlar oluşmalıdır, alacaklı tarafından tahsil edilemeyen borç için öncelikle dilekçe hazırlanmalı ya da Avukat aracılığı ile mahkemeye başvuru yapılmalıdır.

Alacak davası nasıl açılır konusunda kesinlikle deneyimli bir avukata danışılmalıdır, davanın açılmasında dikkat edilmesi gereken en önemli detay belirlenmiş olan zamanaşımı süresinin dolmamasıdır.

Görevli ve yetkili mahkemede görülen davada mahkeme heyeti tarafından borçlunun haksız olduğuna ve alacaklıya borcun ödenmesine karar verilmesi durumunda alacaklı tarafından verilen karar ile birlikte ilamlı icra takibi başlatılır.

Dava Hangi Mahkemede Açılır?

Yapılan sözleşmede yetkili mahkeme belirtilmemişse dava borçlunun yerleşim yerinde ki mahkemede açılır. Alacak davasında yetkili mahkeme yapılan sözleşmenin türüne göre belirlenmektedir.

Örnek vermek gerekirse kira sözleşmelerinden kaynaklı olan alacaklar için Sulh Hukuk Mahkemesi yetkilidir. Ancak esas kural dava için görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu yönündedir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre sulh hukuk mahkemesi dışında bazı durumda İş hukuk mahkemesi gibi yetkili mahkemelerde de dava görülmektedir.

Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Dava açmadan önce dilekçe hazırlanmalıdır, hazırlanan dilekçe tespit edilen ve görevli mahkemeye teslim edilir. Dilekçe teslimi ile birlikte davayı açan tarafın harç ve gider masrafını da yatırması da gerekmektedir.

Borçlar Kanunu’na göre her alacak için 10 yıllık zamanaşımı süreci bulunmaktadır ancak;

  • Kira bedelleri ve anapara faizleri gibi dönemsel edinimler
  • Otel, pansiyon ve lokanta gibi konaklama ile yeme-içme bedelleri
  • Küçük çaplı satışlardan kaynaklanan alacaklar
  • Ortaklık sözleşmesinden kaynaklanan alacaklar için zaman aşımı süresi 5 yıldır.

Her dava sürecinde olduğu gibi alacak davaları sürecinde de dilekçe yazılması büyük bir önem taşır, davacı açısından alacak davası dilekçesi hazırlamak endişe veren bir durumdur.  Dilekçe hazırlanırken oldukça dikkatli davranmalı ve olaylar delilleri ile birlikte düzenli şekilde belirtilmelidir.

Özellikle belirsiz dava açılması durumunda dava konusunda yeri doğru şekilde belirtilmeli böylelikle düzeltme telaşı içine girmeden rahat bir şekilde dava takibi yapılmalıdır. Alacak davası için dilekçe kesinlikle alanında uzman bir avukat tarafından hazırlanmalıdır.

Belgesiz Alacak Davası Açılır Mı?

Borç miktarının tam olarak tespit edilmediği durumlarda belgesiz alacak davası açılması söz konusu olur. Alacağın tam olarak belirlenmemesinden dolayı ya da alacaklı tarafından borç miktarının net olarak hesaplanmadığı durumlarda açılan dava türü belirsiz alacak davasıdır.

Görevli mahkeme tarafından borç miktarı belirlenir ve alacaklı borcu mahkeme kararına göre tahsil eder. Belgesiz alacak davası açılması durumunda hakların korunması ile borcun tahsil edilmesi konusunda deneyimli bir avukat hizmeti almak zararın tazmin edilmesine ve hakların korunmasına olumlu etki eder aynı zamanda dava süreci hızlı ve istenilen şekilde sonuçlanır.

Alacak Davası Ne Kadar Sürer?

Borcu tahsil etmek için alacaklı tarafın açtığı alacak davasının süresi somut olayın özelliğine göre farklılık gösterir. Alacak davasının ne kadar süreceği ile ilgili yanıt borcun türüne ve hangi mahkemede davanın görüleceğine göre değişmektedir.

Her dava sürecinde olduğu gibi dava sürecinde de Avukat tarafından temsil edilme davanın sonuçlanması süresini etkiler. İş mahkemesinde görülen alacak davası 7 ila 9 ay içerisinde sonuçlarken Asliye Hukuk mahkemesinde görülen davalarda süre ortalama 1 yılı bulmaktadır.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/yunus-mahallesi-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/beykoz-riva-mahallesi-isci-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/isci-alacagi-davasi-acilmasi-ve-takibi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/icra-avukati-istanbul-icra-avukati.htm

Yorum yapın

Hemen Ara