0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

İcra Avukatı | İstanbul İcra Avukatı

Borçlunun borcunu ödememesi durumunda alacaklının talebiyle iflas müdürlükleri ve icra müdürlükleri vasıtasıyla borçlunun taşınmaz, taşınır varlıklarını tespit eden kişiye icra avukatı denir. İcra avukatı icra hukukuna ilişkin konularda uzmanlaşmıştır. İcra avukatının çeşitli sorumlukları bulunur. Alacağın borçlu ile yapılan görüşmeler neticesinde borcun tahsil edilememesi durumunda icra müdürlüğü aracılığıyla icra takibi başlatılması bu görevler arasında yer alır.

Bayrampaşa İcra Avukatı

Bayrampaşa icra avukatı ile görüşme sağlayarak borçluyu dava etme sürecinde nasıl bir yol izlenmesi noktasında destek alabilirsiniz.

 • Borçlu ile anlaşma sağlayarak alacağınızı tahsil edebilirsiniz.
 • Davasını aldığı kişiyi dava bitimine kadar savunmakta icra avukatının görevleri arasında yer alır.
 • Borçlunun mal varlığına haciz gönderilmesi, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi, alacağın tahsil edilmesi icra avukatının görevleri arasında yer alır.
 • İpoteğin, rehin paraya çevrilmesi yolu ile alacak takibinin yapılması icra avukatının görevleri arasındadır.
 • Karşılıksız çek davaları açılması ve çek davalarının takip edilmesi de icra avukatının görevleri arasında bulunur.
 • Bunun yanı sıra borca kötü niyetle açılan icra davalarına itiraz sürecini başlatmakta icra avukatının görevidir.

Bayrampaşa ilçesi, İstanbul ilinin Anadolu yakasında yer alır. İl merkezine yaklaşık olarak 3 kilometre uzaklıkta konumlanır. 11 mahalleden oluşan Bayrampaşa 1990 yılında ilçe oldu. 270.000 nüfusa sahiptir. Doğuda Eyüp Sultan, batıda ise Esenler ilçesiyle komşudur.

Uzman Bayrampaşa icra avukatı ikna kabiliyeti becerisine sahiptir. Detaycı, düzenli çalışır.  Problemler karşısında çözüm üretir ve meslek etiğine uygun hareket eder. İcra davalarının incelemesini yapar. Emsal oluşturacak davaları detaylı olarak inceler.

Beşiktaş İcra Avukatı

İcra avukatı; icra hukuku işlemlerine ilişkin davalarda görev alır. Beşiktaş icra avukatı dava avukatlığı hizmetinde bulunup mesleki yükümlülüklerini yerine getirir. İcra ve iflas hukuku, alacaklı olan kişinin talebi ile borçlunun borcunu nasıl alacağını konu edinir. Borcun karşılanması taşınır, taşınmaz mallar üzerinden yapılır. Borçludan alacaklarının nasıl tahsil edilmesi gerektiği konusunu düzenler.

Beşiktaş ilçesinin yüzölçümü 1520 hektardır. İl merkezine yaklaşık olarak 11 kilometre mesafede yer alır. İstanbul ilinin Avrupa yakasında konumlanan ilçede 23 adet mahalle var. Marmara bölgesinde yer alan ilçe Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ilçeleriyle komşudur.

 • Finansal kiralama, kredi sözleşmelerinden oluşan alacakların takibini sağlamak icra avukatının görevleri arasında yer alır.
 • Borçlu ile anlaşma sağlayıp alacağı tahsil etmeye çalışmakta icra avukatının görevleri arasındadır.
 • Kötü niyetli açılan icra davalarına itiraz sürecinde de icra avukatı görev alır.

Cebri İcra: Devletin zor kullanma gücü anlamına gelir. Borçlarını ödemeyen, yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere karşı devlet yardımı ile alacaklarına nasıl kavuşacağını düzenleyen hukuk dalı icra ve iflas hukuku olarak tanımlanır. Cebri icra da bu hukuk dalına ait en bilinen terimdir. İcra avukatı ile cebri icra konusunda görüşme sağlamanız mümkündür.

Ümraniye İcra Avukatı

Ümraniye icra avukatı yazılı ve sözlü iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanmakta olup hukuk süreçlerinde danışmanlık hizmeti sunar. İkna kabiliyeti yüksek olan uzman icra avukatının birçok sorumluluğu var.

İcra hukuku, borçlarını ödeyemeyen, yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere karşı devlet yardımı ile alacaklının alacağına kavuşması olarak tanımlanır. Cebri icra yetkisini kullanma hakkı devlete aittir.

İcra iflas kanuna göre ilamlı ve ilamsız icra olmak üzere çeşitli haciz yöntemleri var. İcra avukatı bu davaların takip edilmesinde, dava açma sürecinde görevlidir.

İlamlı İcra: Mahkeme kararına, mahkeme kararı niteliğinde sayılan belgeye dayanan alacağın tahsil edilmesine yönelik açılan davalardır.

İlamsız İcra: Belgeye dayandırılmadan açılabilen takip yöntemine ilamsız icra adı verilir.

Bunun dışında rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip işlemi de haciz yöntemleri arasında yer alır. Alacaklının elinde borçluya ait mal rehin edilmiş ise ilk önce rehnin paraya çevrilmesi ile takibe başvurulur.

Marmara bölgesinde yer alan İstanbul ilinin ilçeleri arasında yer alır. Ümraniye ilçesi 35 mahalleden oluşur. 22 bin hektarlık alana yayılan Ümraniye ilçesi il merkezine 21 km mesafede konumlanır. Ataşehir, Üsküdar olmak üzere Sancaktepe ilçeleriyle de komşudur. İlçe 674 bin nüfusa sahiptir.

Borçlu ya da alacaklı olarak dava açma hakkına sahipsiniz. Bunun için icra avukatı ile görüşme sağlamanız gerekiyor. İcra avukatı hukuki süreçlerin sıkı bir şekilde takip edilmesi ve hak kaybı yaşanmaması adına görev yapar.

Üsküdar İcra Avukatı

İcra hukukunda başlatılan icra takibinin itirazla durdurulması itirazın iptali ve itirazın kaldırılması yolu icra hukuk avukatının görevleri arasında yer alır. Üsküdar icra avukatı danışmanlık hizmetini profesyonel olarak yürütür. Borçlularla sürekli olarak iletişime geçer ve borcun ödenmesini pratik bir şekilde gerçekleştirmek adına çalışır. Bu aşamada eğer başarı sağlanmazsa konu tekrar uzman avukat tarafından dava açılarak yürütülür.

 • Kredi sözleşmesinin takip edilmesi, hacizli mallar olmak üzere ipotek satışı, rehnin paraya çevrilmesi de icra avukatının görevleri arasındadır.
 • Deneyimli icra avukatı, kıymetli evrak sayılmayan ve adi evrak olarak anılan senetlerin tahsil edilmesinde de başarılı bir şekilde hareket eder.

Borçlu eğer 1 yıl ya da daha fazla ceza alırsa Sulh Hukuk Mahkemesi’nde vasi tayin edilene kadar icra takibinin ertelenmesi söz konusudur. 1 yıldan daha az ceza alınması durumunda ise icra müdürlüğünce verilen süre zarfında kendisine vasi atayana kadar icra takibi ertelenmekte.

Borçlunun asker olması durumunda kendisine temsilci atayana kadar icra müdürlüğü tarafından uygun süre verilir. Eğer borçlu kimse ağır hastalık sahibi ise kendisine temsilci tayin edilene kadar takip durumu ertelenir.

Üsküdar; İstanbul’un Anadolu yakasında yer alır. İl merkezine yaklaşık olarak 3 kilometre mesafededir. 535 bin nüfusa sahiptir. Herkesin ilgisini çeken, tarihi özelliğiyle bilinen Kız Kulesi Üsküdar ilçesinde konumlanır. İstanbul’un Beyoğlu, Fatih ilçeleriyle komşudur.

Zeytinburnu İcra Avukatı

Zeytinburnu icra avukatı borçlu ve alacaklı arasında köprü görevi görür. Bu amaçla da borcun tahsil edilmesi amaçlanır. Eğer borç tahsil edilemedi ise icra müdürlüğüne başvuru gerçekleştirilir. Daha sonra tahsilatın sorunsuz olarak tamamlanması sağlanır.

 • Ortada herhangi bir senet söz konusu ise ilamlı olarak takip başlatılır. Borcunu ödemeyen kişinin öncelikle mal varlığı sorgulanır. Ardından haciz işlemi başlatılır.
 • Haciz işlemlerinin ardından ise satış süreci başlar ve alacak tahsil edilmiş olur.
 • Senedin olmadığı durumda ilamsız takip söz konusudur. Bu durumda alacağın hukuki yöntemler ile ispatlanması gerekir.
 • Takip işlemleri bu hususta kesin bir hale gelir. Mal varlıklarının üzerine haciz koyulur. Satış sonrasında ise tahsilat işlemi yapılır.

İstanbul il merkezine yaklaşık olarak 4 kilometre uzaklıkta konumlanan Zeytinburnu icra avukatı 287 bin nüfusa sahip. 1957 senesinde ilçe statüsüne kavuştu. Havalimanına 15-20 dakika mesafededir. Bayrampaşa, Bakırköy, Güngören ilçeleri ile komşu olan Zeytinburnu E-5 karayoluna da yakındır.

Leasing, Finans, Kredi gibi sözleşmelerden ortaya çıkan alacakların takibi de Zeytinburnu icra avukatı aracılığıyla gerçekleştirilir. Sonuç olarak icra konularında avukattan yardım alınması oldukça önemlidir.

Sancaktepe İcra Avukatı

Sancaktepe icra avukatı borcu olan kişinin zamanında ödeme yapmaması durumunda alacaklının talebi ile dava açar. Davanın takip edilmesinde, hak kaybının yaşanmamasında icra avukatları büyük rol oynar. Borçlu olan kişilerin taşınır ya da taşınmaz mallarının neler olduğu tespit edilir. Borcun tahsil edilmesi noktasında uzman avukattan destek alınmalıdır.

İcra Avukatının Hizmetleri: İcra avukatı, borçlunun borcunu ödememesi durumunda alacaklının talebi ile borcun çeşitli hukuki yöntemlerle tahsil edilmesinde icra avukatı son derece etkilidir.

 • Avukat ilk olarak borçlu ile alacaklı arasında köprü görevi görür. Burada amaç borcun tahsil edilmesidir.
 • Eğer bu durum olumsuz sonuçlanırsa icra müdürlüğüne başvuru gerçekleştirilir. İcra müdürlüğüne icra avukatı başvuru yapar. Böylece tahsilat sorunsuz olarak tamamlanır.
 • Senedin olması durumunda ilamlı takip başlatılır. Bu sayede borcunu ödemeyen kişinin sahip olduğu bütün mal varlığı sorgulanır.

Daha sonra hukuki süreçlere uygun bir süreçte haciz işlemleri başlatılır. Daha sonra satış süreci başlar ve alacak tahsil edilir.

Sancaktepe, İstanbul ilinin 39 ilçesi arasında yer alır. 2008 senesinde ilçe olmuştur. Anadolu yakasında konumlanan ilçede 20 mahalle 1 köy var. İlçenin yüzölçümü 61.90 kilometredir. İstanbul’un güney kesiminde Kartal ile komşudur. Bağlantı yolları arasında yer aldığından dolayı konum olarak önemlidir.

İcra avukatıyla görüşme sağladıktan sonra borç takibi, dava açılması gibi durumlar hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Sarıyer İcra Avukatı

İcra avukatları ilk olarak borçlu ve alacaklı arasında köprü vazifesinde bulunur. Borcun tahsil edilmesi bu şekilde desteklenir. Eğer olumsuz sonuçlanırsa icra müdürlüğüne başvuru yapılır. Sarıyer icra avukatı ile görüşme sağladıktan sonra dava süreçleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

 • İcra hukuku işlemlerine ilişkin dava avukatlığı hizmetinde mesleği yükümlülüklerini yerine getiren icra avukatı borçlu ile anlaşma sağlayıp alacağını tahsil etmeye çalışır.
 • Borçluyla yapılan görüşmelerde borcun tahsil edilmemesi gibi durumlarda icra müdürlüğüne başvuru yapılır.
 • İcra avukatının sorumlukları arasında davasını aldığı tüzel ve gerçek kişinin hakkını dava bitimine kadar savunmak yer alır.
 • Bunun yanı sıra ipoteğin ya da rehnin paraya çevrilmesi yoluyla alacak takibi yapılması da icra avukatının görevleri arasında yer alır.

Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibinin yapılması da icra avukatının görevleridir. Ayrıca haciz işleminin başlatılmasından tahsile kadar olan tüm süreçte müvekkil ile iletişim halinde bulunur.

İstanbul ilinin Avrupa yakasında konumlanan Sarıyer ilçesi il merkezine yaklaşık olarak 24 kilometre uzaklıktadır. 151 kilometrekare yüzölçümüne sahip olan ilçe 338 bin nüfusa sahiptir. Toplamda 35 mahalle ilçede mevcut. Sariyer 1930 senesinde ilçe olmuştur. İstanbul boğazına ve Karadeniz’e kıyısı bulunur.

Sarıyer icra avukatı ile görüşme sağlayarak alacaklı, borçlu hususlarında, hukuki işlemlerin takip edilmesi noktasında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Silivri İcra Avukatı

Silivri icra avukatı ile iletişime geçtikten sonra icra süresi, icra davasının açılması gibi konularda destek almanız mümkün olacak. İcra hukuku bilindiği üzere ödenemeyen borçlar üzerine oluşturulmuştur. Oldukça köklü bir geçmişe sahiptir.

 • Borcu olan kişinin bunu zamanında ödememesi durumunda icra süresi ortaya çıkar.
 • İcra süresinin başlaması için alacaklının borcunu talep etmesi gerekir.
 • İcra müdürlükleri ve iflas müdürlüğü böyle bir durumda devreye girer.
 • Borçlu olan kişiler taşınmaz ve taşınır mallarının neler olduğu tespit edilmektedir.

Hem borçlu hem de alacaklı bu durumda avukat tutmak durumundadır. İcra avukatının birçok hizmetleri söz konusudur. Avukat olarak ilk önce borçlu ve alacaklının arasında köprü vazifesi yapılır. Böylelikle borcun tahsil edilmesi amaçlanıyor.

Eğer iletişim yolu ile ödeme gerçekleşmezse icra müdürlüğüne başvuru yapılır. Böylelikle tahsilatın sorunsuz tamamlanması sağlanır. Senet yok ise ilamlı olarak takip süreci başlatılır.

İlamlı icra sürecinde; bir mahkeme kararına ya da mahkeme kararı niteliğinde sayılan belgeye dayanan alacağın tahsil edilmesi adına izlenen takip yöntemidir. İlamsız icra ise herhangi bir belgeye dayanılmadan da açılır. Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip süreci başlatılır.

Silivri ilçesi, il merkezine yaklaşık olarak 63 kilometre mesafede konumlanır. Avrupa yakasında yer almaktadır. D-100 karayolunda bulunur. Sahil şehri olarak anılan ilçe 161 bin nüfusa sahiptir. Marmara denizine kıyısı var. 19 köy ve 7 belde mevcuttur. Çatalca, Çerkezköy, Çorlu ve Büyükçekmece’ye komşudur.

Sultanbeyli İcra Avukatı

Sultanbeyli icra avukatı icra hukukunu ilgilendiren her türlü konuda uzman destek sağlar. Profesyonel avukat ilk olarak alacaklı, borçlu arasında köprü görevinde bulunur. Bu sayede borcun tahsil edilmesi amaçlanıyor. Olumsuz bir şekilde sonuçlanması durumunda öncelikle icra müdürlüğüne başvurulur.

İcra ve İflas Kanunda Haciz Durumu: İhtiyati haciz, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma durumu, konkordato, iptal davası icra kanunda yer alan haciz türleri arasında yer alır.

 • İhtiyati Haciz; alacağı teminat altına almak adına düzenlenen tedbirdir.
 • Konkordato; borçluyu korumak adına düzenlenen kurum olarak bilinir.
 • Uzlaşma Yolu İle Yeniden Yapılandırma; kooperatiflerin ve şirketlerin haciz yoluna başvuran alacaklıların uzlaşmasını, faaliyet göstermelerini sağlayan kurumdur.
 • İptal Davası; malların henüz haczedilmeden önce haczedilmesini önlemek adına açılan davadır. Borçlular eğer mallarını satarlarsa dava açılarak işlemlerin iptali sağlanır. Bu durumda da alacaklılar alacaklarını tahsil edebilir.

Sultanbeyli ilçesi, İstanbul ilinin Anadolu yakasında yer alır. İl merkezine yaklaşık olarak 37 kilometre mesafede konumlanır. Denizden yaklaşık olarak 130 metre yüksekliğe sahiptir. 35 kilometrekareye yayılmıştır. 1992 yılında ilçe statüsü kazanmıştır. Pendik, Sancaktepe, Kartal ilçeleriyle komşudur. Tarihi yerlere sahip olduğu için turistlerin ilgisini çeker.

Bahçelievler İcra Avukatı

İcra hukuku, borcunu ödeyemeyen borçlunun sahip olduğu borcunun alacaklı isteği üzerine devlet zoru kullanılarak taşınır, taşınmaz varlıklara doğrudan el konarak karşılanmasıdır. İflas ve icra hukukunda var olan borcun tahsili için farklı yollara başvurulur.  Bahçelievler icra avukatı ile görüşme sağlayarak icra ve iflas hukukuna ait davalar üzerine bilgi sahibi olabilirsiniz.

 • Genel olarak icra hukuku ödenemeyen borçlar ile ilgilidir. Alacaklının talebi ile icra süresi başlatılır.
 • İcra sürecinin başlatılması için icra müdürlükleri devreye girer.
 • Borçlu kişinin taşınır ve taşınmaz mallarının neler olduğu durumunda tespit işlemi yapılır.
 • Ardından ise tahsil edilmesi aşaması gerçekleşir. Borçlunun, alacaklının avukat tutması gerekiyor.

1992 yılında Bakırköy’den ayrılıp ilçe olan Bahçelievler’in yüzölçümü 16.1 kilometredir. İlçede 11 tane mahalle var. Avrupa yakasında konumlanan ilçe 0-1 karayolunun kuzey kesimindedir. İstanbul ilinin batı kesiminde Küçükçekmece, kuzeyde Bağcılar, doğuda Güngören ilçeleriyle komşudur. Atatürk Hava Limanı’na yakın olması sebebiyle gelişmeye son derece uygun bir ilçe olarak görülür.

Bahçelievler icra avukatı ile görüşme sağlayarak borç takibinin yapılması, davaların sıkı bir şekilde yürütülmesi gibi durumlar adına destek alabilirsiniz. Karşılıksız çek davaları açmak ve takibinin yapılması, borca ya da kötü niyetli açılan icra davalarına itiraz süreçlerini başlatmak icra avukatının sorumlukları arasında yer alır.

Bakırköy İcra Avukatı

Ödenemeyen borçlar ile alakalı olarak oluşturulan, köklü bir geçmişe sahip dal olarak görülen icra hukukunun tüm konuları icra avukatını ilgilendirir. Bakırköy icra avukatı bu hususta farklı birçok hizmet sunar.

 • Öncelikle icra avukatı borçlu ve alacaklı arasında köprü vazifesi görür. Bu sayede de borçların tahsil edilmesini daha pratik bir şekilde çözmeyi amaçlar.
 • Durum bu şekilde çözülmediğinde ise icra müdürlüğüne başvuru gerçekleştirilmesinde görev alır. Başvurunun uzman avukatlarca yapılması davanın lehinize sonuçlanması adına son derece önemlidir.
 • İlamlı ve ilamsız takip söz konusudur. İlamlı takipte senet olması gerekir. Borcunu ödemeyen kişinin bütün mal varlığı tespit edilerek sorgulanır. Daha sonra mal varlığı üzerinden haciz işlemi uygulanır.
 • İşte tamda bu süreçte icra avukatı detaylı bir şekilde borçlu üzerine araştırma yapar. Haciz işleminin ardından ise satış süreci başlar ve borç tahsil edilir.

İstanbul ilinin Avrupa yakasında konumlanan Bakırköy ilçesi il sınırına 5 kilometre uzaklıktadır. Türkiye’nin kuzeybatısında yer alan içe 222 bin nüfusa sahiptir. İstanbul’un en eski semtlerinden biri olarak bilinir. Marmara denizinin ise kuzeydoğusunda konumlanır.

Borçlu ile anlaşma sağlanarak borç tahsil edilmeye çalışılır. İstanbul Bakırköy avukatı icra hukukuna ilişkin konularda profesyonel destek sağlar.

Başakşehir İcra Avukatı

Başakşehir icra avukatı icra hukukuna ilişkin her türlü konuda profesyonel destek sağlar. Mesleki yükümlülüklerini yerine getirir. İcra hukuku geniş bir konuyu kapsar. Borcunu ödemeyen borçlu kişinin alacağını istemesi üzerine devlet zoru kullanarak borçlunun taşınmaz ya da taşınır varlıklarına el konma, el konma işlemi ile borçlarının ödenmesini esas alan hukuk dalıdır.

İcra avukatları ilk önce borçlu ile görüşme sağlar. Daha sonra alacaklı ve borçlu arasında köprü görevinde bulunup anlaşmalarını destekler.  Anlaşma sağlanamaması durumunda icra müdürlüğüne başvuru yapılır.

İlamlı icra takibi senet söz konusu olduğunda uygulanır. Bunun dışında ilamsız ilam takibi ise senedin olmadığı durumlarda uygulanmaktadır.  Alacağın hukuki yöntemlerle ispatlanması konusunda alanında uzman icra avukatlarından destek alınmalıdır. Leasing, finans ve kredi sözleşmelerinden ortaya çıkan alacakların takibi de icra avukatı tarafından gerçekleştirilir.

Başakşehir 104.33 km2 yüz ölçümüne sahiptir. 193.750 bin nüfuslu olan ilçede 9 mahalle ve 1 köy var. 2008 senesinde Küçükçekmece ilçesinden ayrılarak ilçe statüsüne kavuşmuştur. Kuzeyde Arnavutköy, doğuda Sultangazi ve Esenler ile komşudur. İlçenin güney kesiminden TEM otoyolu geçer.

İstanbul Başakşehir icra avukatı ile görüşme sağlayan kişiler kredi, leasing, finans sözleşmelerinden dolayı ortaya çıkan alacakların takibinde görevlidir. Bunun yanı sıra icra davası açma, dava takibi gibi birçok hususta da destek olur.

Esenyurt İcra Avukatı

Borçlu ve alacaklıya ilişkin konular icra hukukunun konusunu oluşturur. Esenyurt icra avukatı ile görüşme sağladıktan sonra icra hukukuna ilişkin konularda bilgi alabilirsiniz. Bunun dışında icra avukatının birçok sorumluluğu var.

 • İcra davalarına ilişkin iptal davasının açılması, ihtiyati haciz türü, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma davalarında görev alırlar.
 • Bunun yanı sıra herhangi bir senet söz konusu ise ilamsız icra takibi yapılmasında da icra avukatı görev alır.
 • Mahkeme kararına ya da mahkeme kararı niteliğinde sayılan belgeye dayanarak alacağın tahsil edilmesi adına ise ilamlı icra takibinin yapılmasında da icra avukatları görev alır.

İstanbul iline bağlı olan Esenyurt ilçesi 687.000 nüfusa sahiptir. 2008 senesinde ilçe statüsüne sahip olmuştur. İl merkezine yaklaşık olarak 27 km mesafede yer alır. İstanbul’un Avrupa yakasındadır. Atatürk havalimanına 22 km uzaklıktadır. Esenyurt Havalimanına ise 30 dakika uzaklıkta yer alır. Yüzölçümü 57 kilometrekaredir. Marmara bölgesinin Trakya alt bölümündedir.

İcra ve dava dosyalarının incelenmesinde, borçlu görüşmelerine katılım sağlanmasında, dava sürecinde Esenyurt icra avukatı ile görüşme sağlamanızda yarar var. Bu sayede davanızı profesyonel hukuki süreçlere hakim avukatlarla sürdürmeniz mümkün olacak.

Eyüpsultan İcra Avukatı

Eyüpsultan icra avukatı icra davaları ve icra hukukuna ilişkin konularda profesyonel hizmet verir. Temelde verilen danışmanlık hizmetleri ise şu şekildedir.

 • Alacak Tahsili
 • Haciz İşlemleri
 • Her Türlü İcra Takibi
 • İhtiyazi Haciz
 • Satış ve Alacak Takibi
 • Karşılıksız Çek Davalarının Açılması
 • İflas Hukuku İşlemleri
 • İflasın Ertelenmesi Davalarının Hazırlanması
 • Borca, Takibe İtiraz İşlemlerinin Yapılması

Davalarda istirdat ön plandadır. Borca yönelik itirazlar için mahkemelere başvurulur. Bu aşamada icra avukatları ile görüşme sağlamanızda yarar var. Borçluların borcunu ödeyememesi durumunda icra avukatı ile görüşme sağlanır. İcra avukatı alacaklı ve borçlu arasında köprü vazifesinde bulunur. Bu sayede borçlunun borcunu ödemesi amaçlanır. Eğer ödeme gerçekleşmeze icra müdürlüklerine giderilir. İcra avukatları alacaklı ve borçlu olan kişiler için profesyonel hizmet verir.

İstanbul Boğazına kıyısı olan Eyüpsultan ilçesi 368 bin nüfusa sahip. Avrupa yakasında yer alan ilçe 242 kilometre yüzölçümündedir.  İl merkezine 3 kilometre mesafede konumlanmıştır. 21 mahalle ve 7 köy Eyüpsultan ilçesinde yer alır.  2018yılındaki verilere göre nüfus 383.909. İsmini tarihi ve dini önemli bir zat olan Ebu-Eyyub-El Ensari’den alan ilçenin Haliç’e de kıyısı var.

Fatih İcra Avukatı

Fatih İcra avukatı her türlü icra takibinin hazırlanması, iflas hukuk işlemleri, borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması, itirazın kaldırılması davalarının hazırlanması olmak üzere daha birçok konuda görev alır. İcra hukukunu ilgilendirilen her durum icra avukatının görevidir.

İcra Hukuku Hakkında: Borçlu ve alacaklı arasında olan ilişkiyi resmi kurallar neticesinde kanunlara döken hukuk birimine icra hukuku denir. Borçlu olan kişinin ödemesi gereken borcu zamanında ödeyememesi durumunda neler yapması gerektiği ya da nelere maruz kalacağı ile ilgili icra avukatıyla görüşme sağlayabilirsiniz. İcra takibinde hangi yasaların geçerli olduğu ve hangi kanunların takip edileceği de icra hukukunun konusudur.

İcra Mahkemesinin Görevleri: İcra mahkemesi yapılan şikayetleri inceler. İtirazın kesin ya da geçici kaldırılmasını inceler. Bunun yanı sıra iflasta ve hacizde mal iflas masası elinde ise açılacak olan istihkak davalarına bakmak icra mahkemesinin görevleri arasında yer alır.

 • İcra takibinin talikine ve iptaline karar vermek
 • Gecikmiş olan itiraz talebi için icra mahkemesinin yapılması
 • Kombiyo senetlerine özgü olarak haciz yolunda itirazlar icra mahkemesince yapılıyor.
 • İflas idaresi üyelerinin seçilmesi ve ilamlı icrada icranın geri bırakılmasına karar verilmesi de icra mahkemesinin görevleri arasında yer alır.

İcra avukatları ile görüşme sağlayarak icra hukuku konusundaki her konuda iletişime geçmeniz mümkündür.

Avrupa yakasında konumlanan İstanbul ilinin Fatih ilçesi 15,6 kilometrekara yüzölçümündedir. 1928 senesinde Fatih merkez ilçe oldu. 443 bin nüfusa sahip olup Marmara denizine ve İstanbul Boğazı’na kıyısı var. Yüzölçümü 15,6 kilometrekaredir. İstanbul ilinin Üsküdar ve Beyoğlu ilçeleriyle komşudur. Ulaşım bakımından iyi bir konuma sahiptir.

Beylikdüzü İcra Avukatı

Beylikdüzü icra avukatı ile iletişime geçtikten sonra icra davaları ve icra hukuku konusunda hukuki destek sağlanır. Danışmanlık hizmeti profesyonel bir şekilde verilir. Alacak tahsili, haciz işlemleri, borsa ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması da icra avukatının görevleri arasında yer alır.

 • İcra takibinin hazırlanması, haciz işlemleri, karşılıksız çek davalarının açılması icra avukatının görevleri arasındadır.
 • Karşılıksız çek davarlının açılması, iflas hukuk işlemleri, iflasın ertelenmesi davaları da icra avukatının görevidir.
 • Bunun yanı sıra itirazın kaldırılması davalarının hazırlanması da icra avukat görevlerindendir.

Türkiye’nin Marmara bölgesinde yer alan İstanbul ilinin Beylikdüzü ilçesi 2000’li yılların sonunda ilçe oldu. 1980’lerin sonuna kadar Çatalca’ya bağlıydı. İl merkezine 28 kilometre mesafede bulunan Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt ilçeleriyle komşudur.

İcra avukatı problemler karşısında çözüm üretme yeteneği gösterilmesi, meslek etiğine uygun davranışlar sergilenmesi, icra ve dava dosyalarının incelenmesi, detaylı ve düzenli çalışma becerisinin sergilenmesi icra avukatının görevidir. Beyikdüzü icra avukatıyla görüşme sağlayarak davalar hakkında bilgi sahibi olmanız mümkün olacak.

Beyoğlu İcra Avukatı

Profesyonel ve kurumsal olarak hizmet veren Beyoğlu icra avukatı icra davalarına yönelik tecrübeleriyle sizlere destek olacak. Hukuki olarak borçlu alacaklı davalarınız hakkında bilgi sahibi olmak için iletişime geçebilirsiniz. İcra takibi, alacak tahsili, haciz işlemleri, satış ve alacak takibi olmak üzere icra hukukunun tüm konuları icra avukatını ilgilendirir.

İcra Takibi: Alacaklı olan tarafın bu alacağı resmi makamlar eliyle tahsil etmek için icra müdürlüğüne başvuru yapılması icra takibi olarak adlandırılır. Borcun ifa edilmemesinden dolayı zarara uğramasını, yasal faizlerle devlet böyle bir müessese kurma ihtiyacının hissedilmesi icra avukatının görevleri arasındadır.

İcra Takibi Nasıl Yapılır: İcra takibi başlatmak adına öncelikle alacağınızın bulunması gerekiyor. Alacağın dayandığı hukuki sebepler değişiklik gösterir. Takip türünüz senet, poliçe, kambiyo senedine dayanabilir. Borçlu eğer adresinde bulunmuyorsa ödemeler emri bila tebliğ dönmektedir. İcra dairesine alacaklının yaptığı talep ile icra takibi başlatılır.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinin İstanbul boğazına ve Haliç’e kıyısı var. İl merkezine yaklaşık olarak 7 kilometre uzaklıktadır. 242 bin nüfuslu olan ilçede 45 tane mahalle var. 1924 senesinde Beyoğlu ilçe statüsü kazanmıştır. İstanbul ilinin doğusunda İstanbul boğazına, güneyde ise Haliç’e kıyısı mevcuttur.  Şişli, Eyüp ve Beşiktaş ilçeleriyle komşudur.

Büyükçekmece İcra Avukatı

Büyükçekmece icra avukatı alacaklı ve borçlu ile yakından ilgilidir. İcra hukukunda yer alan tüm konular ve hukuki işlemler için profesyonel olarak destek alabilirsiniz. İcra avukatları haciz işlemlerinde, iflas hukuku işlemlerinde, iflasın ertelenmesi davalarının hazırlanmasında görevlidir.

 • İcra avukatı alacak tahsili, satış ve alacak takibi gibi konularda hizmet verir.
 • Karşılıksız çek senet tahsili, menfi tespit, borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması icra avukatının görevleri arasındadır.
 • İflas ve iflasın ertelenmesi davalarında da icra avukatları görev alır.

Atatürk havalimanına 25 kilometreme mesafede konumlanan Büyükçekmece 223 bin nüfusludur. İl merkezine uzaklığı 33 kilometredir. Marmara denizine kıyısı mevcut olup M.Ö. 7. yüzyıla kadar olan tarihi dokusu ile ilgi çeker. Bizans kaynaklarında Aitra ve Atirus olarak anılır.

Çatalca İcra Avukatı

İcra hukuku alanında uzmanlaşmış Çatalca icra avukatı icra takibinin yapılmasında ve icra davalarında görev alır. İcra avukatının birçok sorumluluğu var. Bu sorumluluklar arasında borçlu ve alacaklı arasında görüşme sağlayarak alacağı en kısa sürede tahsil etmek, alacağın borçlu ile yapılan görüşmeler neticesinde tahsil edilememesi durumunda ise icra müdürlüğüne başvuru yapılması da icra avukatının görevleri arasında yer alır.

Davasını gerçekleştirdiği gerçek ve tüzel kişilerin haklarını dava bitimine kadar savunmak da icra avukatının sorumlulukları arasındadır

İcra Takibi Sonrasında Yapılacak İşlemler: İcra takibi İcra dairesine alacaklı ya da alacaklının vekili tarafından yapılan talep işlemlerinin sonrasında açılır. İcra takibinin ardından tebligat ile gönderimde bulunur. Ödeme yapılması halinde alacaklının icra takip talebinde belirttiği hesap numaralarına gerekli olan ödeme yapılır.

1924 senesinde ilçe statüsü kazanan Çatalca İstanbul ilinin Avrupa yakasında konumlanır.  Karadeniz’e kıyısı olan Çatalca, Silivri ve Büyükçekmece ile komşudur. İl merkezine uzaklığı 51 kilometredir. İstanbul ilinin en büyük ilçesidir. Mağara, tarihi yerler bakımından zengin olduğundan dolayı turistlik bir ilçe olarak bilinir.

Çekmeköy İcra Avukatı

Çekmeköy icra avukatı icra davalarının takip edilmesinde, alacaklının ya da borçlunun haklarının savunulmasında görev alır. İcra mahkemesi kararlarına karşı başvurulacak olan hukuki yollar için profesyonel İstanbul Çekmeköy icra avukatıyla görüşme sağlayabilirsiz.

İstinaf: İcra mahkemesi kararlarına karşı başvurulabilecek kanun yolları arasında yer alır. İstinaf; ilk derece mahkemelerinin ceza davası ile ilgili verilen son kararı, üst derecedeki mahkemeye maddi hem de vakıa yönünden incelenmesi için başvurulan kanun yolu olarak bilinir. Asıl derece kanun yolu olarak da adlandırılır.

Temyiz: Bölge adliye mahkemesinin kararlarına karşı olarak tebliğden itibaren 1 ay içinde temyiz yoluna gidilir. Temyizde icra mahkemesi kararlarına karşı başvurulabilecek kanuni yollar arasında bulunuyor.

Hem istinaf hem de temyiz gibi davalar konusunda icra avukatıyla görüşme sağlamanızda yarar var. İcra hukukuna hakim, tecrübeli avukatlar sayesinde hak kaybı yaşamadan davanız sıkı bir şekilde takip edilir.

İstanbul ilinin Anadolu yakasında konumlanan Çekmeköy daha önceden Ümraniye’ye bağlıydı. 2009 senesinde ilçe oldu. 148 kilometrelik bir yalana yayılmıştır. Denizden yüksekliği 100 metredir. Alemdağ ormanlarının bulunduğu Keçiağlı tepesinin güney yamacında konumlanan ilçe il merkezine 28 km uzaklıktadır. 17 mahalle ve 5 köy yer alır.  İstanbul ilinin Pendik, Şile, Beykoz ve Sancaktepe ilçeleriyle komşudur.

Esenler İcra Avukatı

İcra hukukunda alacaklı ve borçlu ilişkisi söz konusudur. İcra hukukunda genel mahkemelerin davalarına itirazın iptali, borçtan kurtulma, menfi tespit davası, istirdat davası, tasarrufun iptali davası, iflas davası, iflasta mal üçüncü kişi elinde ise istihkak davası, ihtiyati haci kararı verilmesi gibi konular yer alır. Esenler icra avukatı icra hukukundaki tüm alanlarda uzmandır.

İcra dairelerinin işlemlerinin doğru ya da kanuna uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığını denetlemek, kanunla kendisine verilen icra görevlerini yerine getirmek, icra dairesinin üstünde görev yapan mahkemeler icra mahkemeleridir. İcra avukatı her türlü emsal dava hakkında bilgi sahibi olduğu için profesyonel destek sağlar.

Esenler ilçesi 459 bin nüfusa sahiptir. Avrupa yakasında konumlanan ilçe 18 mahalleden oluşur. Toplamda 5.277 hektarlık bir yüzölçümüne yayılmıştır. 1993 senesinde ilçe statüsü kazanan Esenler İstanbul iline 5 kilometrelik bir mesafede yer alır. Sultangazi, Güngören, Zeytinburnu ilçeleriyle komşudur.

Kağıthane İcra Avukatı

Kağıthane icra avukatı ile görüşme sağladıktan sonra icra konuları, icranın takip edilmesi, dava açılması gibi konularda bilgi sahibi olmanız mümkündür. İcra mahkemesine arzedilen hususlar ivedi işlerden sayılır. Çünkü icra mahkemeleri ve icra daireleri adli tatile tabi değil. Bir yerde eğer icra mahkemesi yoksa onun görevine giren işlere asliye hukuk mahkemesi icra mahkemesi sıfatıyla bakar.

İstanbul ilinin 7 km uzaklığında konumlanan Kağıthane ilçesi 1987 yılında ilçe statüsü kazandı. Şişli, Sarıyer ve Beyoğlu ilçeleriyle komşu olan ilçenin Haliç’e kıyısı var. Avrupa yakasında yer alan ilçenin yüzölçümü 16 kilometrekaredir. Nüfus yoğunluğu ile 24.660 kişiden oluşur. Adını Kağıthane deresinden almıştır.

Küçükçekmece İcra Avukatı

Küçükçekmece icra avukatı icra mahkemelerinde yargılama usulüne ilişkin tüm konulara hakimdir. İcra takibinin uzman avukatlar tarafından yapılması hak kaybı yaşamamanız adına son derece önemli bir husus. Alacak tahsilinin yapılmasında, haciz işlemlerinde ve borca itiraz işlemlerinin yapılmasında icra hukuku avukatlarıyla görüşme sağlayabilirsiniz.

748 bin nüfusa sahip olan Küçükçekmece ilçesi il merkezine 15 kilometre mesafede yer alır. 1987 senesinde ilçe statüsü kazanan ilçe Bakırköy, Bağcılar, Başakşehir ve Bahçelievler ilçeleriyle komşudur. İstanbul ilinin batı kesiminde ismini aldığı Küçükçekmece adlı gölün çevresinde kurulmuştur.

Sultangazi İcra Avukatı

Borca ve takibe itiraz, alacaklıdan borcun tahsil edilmesi, satış ve alacak takibi gibi işlemlerde Sultangazi icra avukatı ile görüşme sağlayarak profesyonel destek almanız mümkün olacak.

2008 senesinde ilçe statüsü kazanan Sultangazi İstanbul ilinin Avrupa yakasında konumlanır. 36 km karelik bir alana yayılan ilçe 15 mahalleden oluşur. İstanbul il merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktadır. 513 bin nüfusa sahiptir. Sultangazi; Esenler, Başakşehir ve Gaziosmanpaşa ilçeleriyle komşu konumundadır.

Şile İcra Avukatı

Şile icra avukatı ile iletişime geçerek icra hukukuna ilişkin davalarda uzman desteğinden yararlanabilirsiniz. Davalara yönelik istirdat ön planda tutulur. Haciz işlemleri, iflas hukuku işlemleri, menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması gibi konularda görev yaparlar.

Şile’nin nüfusu 33 bindir. İstanbul ilinin Anadolu yakasında konumlanır. Karadeniz’e kıyısı olan Şile Beykoz, Çekmeköy, Pendik, Kandıra, Gebze ve Derince ilçeleriyle komşudur. İl merkezine yaklaşık olarak 79 kilometre mesafededir.  Tarihi çok eski zamanlara kadar uzanır. Roma ve Selçuklu Türklerine ait kalıntılar mevcuttur. Sahillerle ve ormanlarla çevrilidir.

Şişli İcra Avukatı

İflas ve icra hukukunu ilgilendiren tüm konularda bilgi sahibi olan Şişli icra avukatı ile görülme sağlayarak icra takibi, alacaklıdan borcun tahsil edilmesi, borca yönelik itiraz davalarının açılması gibi konularda uzman icra avukatıyla görüşme sağlayabilirsiniz.

272.00 bin nüfusa sahip olup il merkezine yaklaşık olarak 9 kilometre uzaklıktadır. İstanbul’un Avrupa yakasında konumlanmıştır. 25 mahallede oluşan ilçenin doğusunda Beşiktaş, Batısında ise Kağıthane ilçesi var.

Tuzla İcra Avukatı

Tuzla icra avukatı iflasın ertelenmesi, haciz, karşılıksız çek davalarının açılması, itirazın kaldırılması gibi birçok konuda uzmanlaşmıştır. Uzman avukat desteği davanın sizin lehinize yönelik çözülmesi hususunda son derece etkilidir. Öncelikle icra avukatı alacaklı ve borçlu ile iletişime geçer. Aralarında anlaşma sağlanması için görüşme gerçekleştirir. Eğer sonuç alınamazsa icra müdürlüğüne alacaklı talebi ile başvuru gerçekleştirilir.

Gebze ve Pendik ilçeleri ile komşu konumda yer alan İstanbul’un Tuzla ilçesi ilin en güney kesiminde konumlanır. 222 bin nüfusa sahiptir. Marmara Denizi’ne kıyısı var. İl merkezine yaklaşık olarak 49 kilometre uzaklıktadır. İstanbul’un en güney kesiminde yer alır. İlçede en büyük tershane bulunur.

İstanbul Tuzla icra avukatı ile görüşme sağlayarak alacak tahsili, alacak takibi, karşılıksız çek senet tahsili olmak üzere birçok konuda destek alabilirsiniz. İflas ve iflasın ertelenmesi gibi davalarda da itirazın iptali, kaldırılması söz konusudur.

Gaziosmanpaşa İcra Avukatı

Gaziosmanpaşa icra avukatı kanunun izin verdiği tüm yetkileri kullanarak alacağın tahsili işlemlerinde görev alır. İcra takibi alacaklının ve alacaklı vekilinin icra dairesine yapılan taleple gerçekleşir. Talep işlemlerinde uzman avukatla görüşme sağlanmasında yarar var. Konuya hakim olan avukat her türlü konuda size hukuki destek sağlar.

498 bin nüfusa sahip olan Gaziosmanpaşa İstanbul ilinin Avrupa yakasında konumlanır. İl merkezine yaklaşık olarak 7 km mesafede konumlanır. Doğuda Eyüp Sultan, Kuzey kesimde ise Sultangazi ile komşudur.

İstanbul Gaziosmanpaşa avukatı alanında uzman olup icra hukukuna ilişkin tüm konularda tecrübe sahibidir.

Güngören İcra Avukatı

İcra takibinde avukat son derece önemlidir. İcra takibinin başlatılması için kanunun verdiği her türlü yetkiyi profesyonel bir şekilde kullanacak olan Güngören icra avukatı ile görüşme sağlamanızda yarar var.

İcra Hukukunda Hapis Cezası: İflas ve icra hukukunda hukuk disiplinlerinin farklılık arz eder. Bu farklılıklar arasında icra ceza mahkemesi ayrı bir değerlendirmeye alınır. Avukattan yardım talep ederek hapis cezasına ilişkin iptal davaları noktasında bilgi sahibi olmanız mümkün olacak. Davanın sıkı bir şekilde takip edilmesi de uzman avukatlar sayesinde gerçekleşir.

İstanbul ilinin Avrupa yakasında konumlanan Güngören ilçesi il merkezine 4 km mesafe konumlanır. 303 bin nüfusa sahip olan ilçe 7 kilometrelik bir alana yayılmıştır. Bakırköy, Bağcılar, Esenler, Zeytinburnu ilçeleriyle komşudur. 1992 senesinde Haziran ayında ilçe statüsüne kavuşmuştur.

Kurumsal hizmet sunan uzman icra avukatı ile görüşme sağlayarak icra hukuku alanındaki her türlü konuda destek alma hakkına sahipsiniz.

Güngören İcra Avukatının Görevleri: Güngören icra avukatı icra davaları ve icra hukuku alanında edindiği deneyimle müvekkillerine en etkili sonucu sağlamak adına hukuki destek sağlar.

 • İcra hukuku ile ilgili icra davalarında uzman destek sağlar.
 • Alacakların tahsil edilmesi adına öncelikle alacaklı ve borçlu arasında köprü görevi görür.
 • İletişimlerin sonuçsuz kalması durumunda alacaklının da talebi ile icra müdürlüğüne başvuru gerçekleştirilir.
 • İhtiyaci haciz, satış ve alacak takibi konusunda profesyonel hizmet sunar.
 • Borca ve de takibe yönelik itiraz işlemlerinin yapılmasında da üstün hizmet sergileyerek müvekkilinin hak kaybı yaşamaması adına çalışmalar gerçekleştirir.

Bunun yanı sıra iflas ve iflasın ertelenmesi gibi davalarda da görev alır. Karşılıksız çek senet tahsili, menfi tespit, istirdat davalarının açılmasında görev alan avukatın uzman olması davanın lehinize sonuçlanması adına son derece önemlidir. Güngören icra avukatı hem düzenli hem de detaycı çalışma becerisine sahiptir. Borçlu görüşmelerine katılarak tüm sürece hakim olur. Ayrıca meslek etiğine uygun bir şekilde hareket eder.

Kadıköy İcra Avukatı

Kadıköy icra avukatı borca ve de kötü niyetli olarak açılan icra davalarına itiraz süreçlerini başlatma sürecinde görev alır. İcra avukatının görevleri bununla da sınırlı değildir. İcra hukukuna ilişkin her türlü davalara ait geniş bir bilgi ve tecrübeye sahiptir. Bu anlamda icra avukatının görev nitelikleri şu şekildedir;

 • İstihkak davası açılması, davaların sıkı bir şekilde takip edilmesi
 • İhtiyati haciz kararının alınması, iflas talep edilme işlemleri
 • İflasın ertelenmesi davaları ve menfi tespit davaları
 • İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin gerçekleştirilmesi
 • İtiraz davaları, itirazın kaldırılması davaları
 • Ödenmeyen kira bedellerinin tahsil edilmesine ilişkin davalar
 • Kambiyo senedi takip işlemleri, istirdat davaları, çek, senet ve bono tahsil işlemleri ile ilgili davalar

Mahkeme kararları icra avukatı tarafından takip edilir. Kanunun uygun gördüğü tüm yetkilerini kullanan avukat müvekkilin dava sürecinden en iyi sonuçla ayrılması adına gerekli tüm çalışmaları yapar. Davacıyla iletişim halindedir. Süreçler hakkında bilgi verir.

23 Mart 1930 senesinde ilçe olan Kadıköy il merkezine yaklaşık olarak 22 km mesafede konumlanır. 1869 yılından 1930 senesine kadar ilçe Üsküdar’a bağlıydı. 21 adet mahalleden oluşur. İstanbul ilinin Anadolu yakasında konumlanır. Ataşehir, Üsküdar ve Maltepe ilçeleriyle komşudur. 41 kilometrekare alana yayılmıştır.

İstanbul Kadıköy icra avukatı ile iletişime geçtikten sonra borca ve takibe ilişkin itiraz işlemlerinin yapılması, haciz işlemleri, satış ve alacak takibinin gerçekleştirilmesi, ihtiyati haciz, yedieminliği suistimal davalarının açılması olmak üzere icra hukukunu ilgilendirilen her türlü konu hakkında bilgi sahibi olabilir ve hukuki destek alabilirsiniz. Bu tarz davalardan en iyi sonucu almak için alanında uzman avukatlarla görüşme sağlanması son derece önemlidir.

Call Now Button