0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

İcra Hukuku Davaları

İcra hukukunun amaçlarından birisi borçlar karşısında alacaklıların hakların korunması yer almaktadır, hukuki koruma kavramı uygulamaya geçilir.

Bu amaçla ilişkili olarak işleyen icra iflas işlemlerinde, hak sahiplerinin sahip olduğu menfaatlerin ihlal edilmemesi maksadıyla menfaatleri tehlikeye girer. Hak sahipleri haklarını korumak için imkanlar sağlayan yerler tasarlanmıştır.

İstihkak davaları birkaç ihlal edilmesinden doğan hakların korunması için tasarlanan davalar aynı zamanda bu davalar, Medeni Kanun tarafından düzenlenmiştir. Eşya hukukunda yer almış, Miras Hukukunda yer alan, miras nedeniyle icra olduğunda ve istimlak davası ya da haciz nedeniyle İstihkak davası olarak adlandırılmaktadır.

İcra Hukuku Nedir?

İcra hukuku borçlu kişinin borcunu alabilmek için devlet taşınır varlıklara veya taşınmaz varlıklara el konulması ve karşılanmasında konumunda olan hukuk dallarından biri olarak icradan bahsedilmektedir. Eğer borçlu borcunu ödememesi durumunda hangi oranda nasıl bir hakka sahip olduğu ve ne şekilde bu hakkın tahsis edileceği, icra iflas hukuku tarafından takip edilmektedir. Mevcut alacak hakkını korumak için icra takibi yapılabilir ya da iflas yolu ile takip gerçekleştirilebilir.

İcra ve İflas in takibi durumlarında bu durum karşısında hangi yasal yolları kullanarak başvuru yapacağı ve karşılıklı haklarına ilişkin hangi yolları izleyerek başvuru yapması gerektiğine sahip olabileceği ve diğer hukuksal hakları nasıl kavuşur gibi konularda icra hukuku devreye girer.

İcra takiplerinde, hukukta 3 şekil yer almaktadır, ilamlı takip alacaklı sahip olduğu hakların borçludan almak için mahkemeye başvurarak bir ilam alır, bu şeklinde ilamlı takip başlar.

İlamsız takip, adi takip adı da verilen ilamsız takipte, mahkeme ilamına sahip olmadığı halde ilamlı icra yoluna başvurmaya, alacaklarının borçlarına alabilmesi amacıyla başvuruda bulundukları icra türüdür. Alacaklı icra dairesine gider, borçlu adına ödeme emri çıkartır bu ilamsız takiptir.

Poliçe, çek, bono gibi belgelere dayanarak alacaklı borçludan talep ettiği haklar kambiyo senedine dayalıdır ve takibi aynı şekilde adlandırılır. İcra hukuku dalı var olmaya başladığından beri amaçları için de hukuki himaye ve alacaklıların borçlular tarafından ihraç edilen haklarının korunması yer almaktadır.

Call Now Button