0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

İcra Takiplerinde Alacaklı Ya da Borçlunun Ölümü

İcra takip davaları sürecinde eğer ki alacaklı ya da borçlunun ölümü halinde, bir takım değişiklikler olmaktadır. Bu süreçte her iki durum için farklı şekillerde işlem sürdürülecektir.

İcra Takibi Devam Ederken Borçlu Kişi Ölürse

Tüzel kişiliği bulunmamasından ötürü, tereke davada taraf olmamaktadır. Ancak takip sırasında ölen borçlu üzerinden belirli şartlar dahilinde takibe devam edilme kararı verilir. Fakat borçlu takipten önce öldü ise, tüzel kişiliği mevcut olmayan terekeye karşı ilk kez takip talebi başlatılamaz.

İcra takibi sırasında borçlu kişi ölürse, 3 günlük talik süresini geçmesi beklenir. Bu süre bitiminde ise, mirası kabul etmiş olan mirasçılara karşı takibe devam etme kararı alınır. Mirasçılar ise tereke borçlarından, ortak ya da şahsi malvarlıkları çerçevesinde müteselsile sorumlu durumundadır.

Mirasçılar hal böyle olunca, ihtiyari takip arkadaşlığı denen kavram üzerinden incelenir. Alacaklı kişi, terekeyi takip etme kararı vermiş ise, tereke taksim edilmemiş bütünlüğü koruyor olması şartı aranır. Bu durum karşısında, mirası kabul eden ve terekeyi temsil eden tüm mirasçılar, zaruri takip arkadaşı olarak davalarda yer alır.

İcra Takibi Devam Ederken Alacaklı Kişi Ölürse

İcra takibi devam ettiği sırada, alacaklı ölür ise, takip konusu olarak alacak, mirasçılara geçer. Adı geçen mirasçıların tamamı, zaruri takip arkadaşı sıfatı ile takibin aktif tarafında yer almaya ve davanın seyrine bulunmaya devam eder.

Bazen mirasçıların bazıları takibe devam etmek istemeyebilir. Bu durumda, mirası bırakma kararı alan her kim ise, son ikametgâh adresinin bulunduğu hukuk mahkemesine başvuru yapmak durumundadır.  Bunun üzerine mahkeme, terekeye bir temsilci atar. Bundan sonra bu kişi terekeyi temsil ederek, takiple ilgili süreci izler.

Hacze İştirak Ne Demektir?

Diğer alacaklının haciz koydurabilmesi için, aynı mal üzerine konulan ilk haczi takiben satılan mal tutarı ne ise vezneye girmemiş olması gerekmektedir. Hacze iştirak hallinde, alacaklının elinde kanun tarafından belirtilmiş belgelerin bulunması gerekmektedir. Bu belgelerin tamamlanması ve sunulması durumunda hacze iştirak söz konusu olur ve davanın bu şekilde devam etmesi sağlanır.

Call Now Button