MİRAS HUKUKU

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre gerçek kişinin ölümü ya da gaipliği gibi hallerde ölen ya da gaipliği bulunan kişinin mal varlığının kime kalacağı ve mal varlığının nasıl intikal edeceğinizi düzenleyen hukuk dalı miras hukuku olarak tanımlanır.

Miras hukuku davalarında sizlere Hukuk Büromuz dava süreçlerinin takip edilmesi, mal varlığının ve hakların korunması gibi konularda destek sağlayacaktır.

Mirasçılık Belgesi

Miras bırakan kişinin ölümü üzerine kimlerin mirasçı olduğunu gösteren belgeye denir. Veresat ilamı olarak da anılan belgenin çıkarılmasında tek bir mirasçının başvurusu yeterli olacaktır. Noterler ve Sulh Hukuk Mahkemeleri mirasçılık belgesi düzenleyebilir.

Mirasçılar arasında eğer yabancı ülkede yaşayan veya yabancı ülke vatandaşı var ise noterler bu işlemi gerçekleştiremez. Mirasçılık belgesini yalnızca kanunca belirtilen yasal mirasçılar değil atanmış olan mirasçılarda talep edebilmektedir.

Yasal Miras Paylaşımı

Ölüm ya da gaiplik nedeni ile gerçek kişinin ölümünden önce bir vasiyet bırakıp bırakmamasına göre yasal miras paylaşımı değişir. Ölümünden önce bir vasiyet bırakan kişilerin mal varlığı saklı paylara rivayet etmek şartıyla vasiyetnamesinde belirttiği gibi paylaştırılmaktadır. Eğer kişi evliyse eşinin hayatta olup olmamasına göre de yasal mal paylaşım değişiklik gösterecektir.

Miras bırakanın eşi hayatta ise alt soy ile birlikte mirasçı olursa mirasın 1 / 4 sağ kalan eşe bırakılır. Kalan kısım ise çocuklar arasında eşit olarak paylaştırılır. Sağ klaan eş büyükannesi ya da büyükbabası ile birlikte mirasçı olur ise var olan mirasın 3 / 4’ü sağ kalan eşe verilecektir. Kalan kısım ise miras bırakanın büyük anne ve büyük babaları arasında eşit bir şekilde paylaştırılacaktır. Miras bırakan kişinin hayatta olmaması durumunda ise var olan miras alt soy ya da üst soya bırakılarak eşit bir şekilde paylaştırılır.

Vasiyetin Olmaması Durumunda Mal Paylaşımı

Öncelikle mal paylaşımı sırasında ölen kişinin vasiyetname bırakıp bırakmadığı araştırılır. Eğer ortada atanmış bir mirasçı yok ise miras bırakanın eşinin hayatta olup olmamasına göre kanuna uygun bir mal paylaşımı yapılacaktır. Sağ kalan eş ile alt soy birlikte paylaşır. Mirasın dörtte biri sağ kalan eşe kalan pay ise alt soy ve çocuklara bırakılır. Sağ kalan eş büyük anne ya da büyük baba ise mirasçı olmaları durumunda mirasın 3 / 4’ünü alırlar.  Miras hukuku ana yasadaki kanunlara uygun olarak düzenlenir. Bu düzenlemeye bakılarak ise vasiyetin olmaması konusunda mal paylaşımı konularında bir düzenleme yapılır.

Mirastan Pay Alacak Olan Kişiler

Türkiye Cumhuriyeti hukuk sistemine göre mirastan pay alacak olan kişiler belirlenirken zümre sistemi esas alınarak bir düzenleme yapılır.  Miras hukuku düzenlemesine göre 3. Zümreye kadar olan akrabalar miras bırakandan pay alabilmektedir.

1.zümre miras bırakanın alt soyudur. Miras bırakanın torunları ve çocuklarından oluşur. 2. Zümre ise miras bırakanın annesi-babası –kardeşleri ve yeğenlerinden oluşmaktadır. Miras bırakanın büyükanneleri, büyükbabaları ise 3. Zümreyi oluşturmaktadır. Bunlar dışında kalan kişilerin mirastan pay almaları mümkün değildir. Kan bağı olmayan kişiler vasiyetname yolu ile mirastan pay alma hakkına sahiptir. Kan bağına sahip olmayan kişilerin mirastan pay alabilmeleri için miras bırakanın vasiyetname düzenlemesi şarttır. Miras paylaşımı sırasında mirasçılar arasında kanuni bir sıralama bulunur. 1. Zümre mirasçılar hayatta ise 2. Zümreden hiçbir kişi miras için hak iddiasında bulunamaz.

Miras hukuku tarafından yapılan düzenlemeye göre miras bırakan kişinin sağ kalan eşi, çocukları, torunları, anne ve babası saklı paylı mirasçı olarak tanımlanmaktadır.

Miras hukukuna göre düzenlenen haklara göre miras davaları açabilirsiniz. Bu davalarda uzman avukatlardan yardım alınmalıdır.

Miras Davaları Hangi Mahkemelerde Açılır?

Miras davaları açılırken yetkili mahkemelere başvuruda bulunması gerekir. Miras davalarında yetkili mahkemeler miras bırakan kişinin son ikametgah adresinin bulunduğu yerde olan mahkemelerdir. Görevli mahkemeler ise ahkamı şahsiye davalarına bakmakla görevli olan Sulh Mahkemesidir.

Ancak tapu tescili davası için yetkili olan mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir.  Miras hukukunda yer alan terekenin tespiti ya da vasiyetnamenin açıklanması gibi davalarda yetkili olan Sulh Hukuk Mahkemelerinde işlenir.

Miras davası açabilmek için; öncelikle Sulh Hukuk Mahkemelerine bir dilekçe yazılarak başvuruda bulunulması gerekir. Dilekçe hazırlamak için uzman avukatlardan yardım almalısınız. Hukuk Büromuz profesyonel ekibi ile Maltepe ilçesinde sizlere destek sağlamaktadır. Sözleşmede tarafların yükümlülükleri yer almaktadır.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/noterden-alinmis-bir-mirascilik-belgesine-veraset-ilami-nasil-itiraz-edilebilir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/mirascilik-belgesinin-veraset-ilami-iptali-nasil-olur.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/miras-paylasimi-davalari-ile-ilgili-bilinmesi-gerekenler.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/anne-baba-hayatta-ise-esin-miras-payi-ne-olur.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/evlatligin-sakli-payi-var-midir.html

“MİRAS HUKUKU” üzerine 4 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara