0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Miras Paylaşımı Davaları ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

Miras paylaşımı davası gibi hukuki süreçlerde mirasçılar arasında yaşanan anlaşmazlıklar ve bu durumdan kaynaklı haksız mal dağıtımı gibi olumsuzluklar yaşanabilir. Bu tür anlaşmazlıkların yaşanmaması için de mutlaka bir hukuki destek alınması tavsiye edilir. Hukuki bir zeminde yapılmayan miras paylaşımları bazen haklarını alamayabilirler. Bu yüzden de mutlaka miras hukuku konusunda uzman bir avukat ile çalışılması gereklidir.

Miras paylaşımında anlaşmazlık gibi durumların yaşandığı davalarda kayıpları en aza indirmek amaçlanır. Bu da ancak hukuki destek ile sağlanır. Miras hukuku karmaşık bir sisteme sahiptir. Bu sistem içinde,

 • Mirastan kimlerin ne kadar pay alacağı
 • Mirasın zümre denilen akrabalık derecelerine göre nasıl bölüştürüleceği
 • Vasiyetname olması durumunda mirasın nasıl bölüştürüleceği
 • Mirasın dağıtımında önce yapılan hileli satış ile mirasçıların haklarının ne kadarının geri alınabileceği
 • Kardeşler arasında miras paylaşımı
 • Miras dağıtımı sırasında yaşanan anlaşmazlıklar olduğu takdirde mirasın satışının yapılması
 • Mirasçıların saklı pay oranları
 • Mirasın reddi
 • Mirasın borçlu olması
 • Vefat eden kişinin ölümünden önce yaptığı sözleşmeler
 • Vasiyetname düzenlenmesi gibi konular bulunur.

Bu konuların hepsi de miras paylaşımı nasıl yapılırsorusunun cevabını oluşturmaktadır. Bu soruların cevapları için ise mutlaka bir miras hukuku konusunda uzman bir avukat ile hareket edilmesi gerekir.

Hukuki desteğin miras davalarında alındığı durumlarda hem maddi kayıplar azalır hem de taraflar yasal olarak hakları olan miras bedellerini alırlar.

Miras Hukuku Avukatının Görevleri Nelerdir?

Miras Hukuku Avukatının görevleri arasında;

Miras dağıtımı öncesinde çıkabilecek muhtemel sorunların çözümü: Miras Hukuku avukatları mirasçıların mal dağıtımından önce yaşayabileceği muhtemel sorunların çözümü için yasaların çerçevesinde hareket eden ve kanunen kişilere atanmış haklar üzerinden sorunları çözer. Bu durumda da maddi kayıpları en aza indirilmesi hedeflenir.

Miras hukuku konusunda uzman olmak: Miras Hukuku davalarında en önemli ilk kural birlikte çalışacağınız avukatınızın yasal konular ve süreçler ile ilgili uzman olmasıdır. Miras hukuku ile ilgili bilginin az olması haksız miras paylaşımı dolayısıyla da maddi kayba işaret eder.

Miras ile ilgili diğer sorunlar: Miras ile ilgili anlaşmazlıklar dışında miras bırakan kişinin mirası vefatından önce tek bir kişiye devretmesi, hileli satış sonrasında tarafların hakları gibi sorunlar oluşabilir. Bu gibi sorunların çözümü de hukuk çerçevesinde avukatlar ile çözülebilir.

Miras hukuku ile ilgili uzman avukatlarınaçabileceği davalar arasında aşağıdakiler bulunabilir,

 • Mirasın Reddi davası
 • İzaleişuyu davası (ortaklığın giderilmesi)
 • Vasiyetname hazırlanması
 • Mirasta Saklı Pay
 • Tapu Hisselerinin Devri
 • Tapu İptali
 • Tenkis Davası
 • Yasal Miras Paylaşımı
 • Miras Paylaşım Sözleşmesi (miras taksim sözleşmesi)
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
 • Mirasın Satışı
 • Mirastan Feragat Sözleşmesi
 • Muris Muvazaası
 • Babalık davası…

Miras Hukuku Davaları Süreleri?

Miras hukuku içinde davacıların en çok merak ettiği sorular arasında miras davası ne kadar sürer? Sorusu bulunur. Bu sorunun cevabı ise davanın nasıl bir konu ile açıldığına bağlı olarak değişir. Miras hukuku sistemi karışık bir yapıya sahip olduğu için miras davalarında muhtemel olan

 • Mirasın nasıl bölüşüleceği
 • Mirasçıların hakları,
 • Evlilik dışı çocuklar
 • Vasiyet
 • Miras ile ilgili hileli satış
 • Vefat öncesi sözleşmeler gibi farklı durumlar davanın sürecinde farklığa sebep olabilir.

Ayrıca miras davaları sırasında söz konusu davaya bağlı olacak olan farklı hukuki süreçler yeni bir dava konusu olarak eklenebilir. Davaların ne kadar süreceği ile ilgili en sağlıklı bilgi avukatlar tarafından verilmektedir.

Miras Davalarında Mal Paylaşımı

Miras hukuku mal paylaşımı, Türkiye Cumhuriyeti yasaları gereğince akrabalık derecelerine göre belirlenmiştir. Vefat sonrasında mirastan kimlerin ne kadar pay alacağı zümre sistemi ile belirlenir ancak akrabalık bağı olmayanların vasiyetnamede adları olursa miras payı farklı olacaktır. Bu durumda da bir avukat ile çalışmak gereklidir.

Mirasçılık Belgesi Nedir?

Mirasçılık belgesine aynı zamanda veraset ilamı da denir. Bu belge mirasçı olan herhangibir kişi tarafından alınabilir. Ayrıca kan bağı olmayan ancak vasiyet yolu ile mirasçı olan kişiler de bu belgeyi alabilirler. Söz konusu belge noterlerden ya da Sulh Hukuk Mahkemelerinden alınabilir. Eğer mirasçılar arasında yabancı bir ülkede yaşayan ya da yabancı bir ülke vatandaşı da bulunuyorsa bu belgeleri noterler düzenleyemez.

Miras Hukukuna Göre Yasal Paylaşım Nasıl Olur?

Miras hukukuna gire yapılacak olan yasal miras paylaşımı zümre sistemi ile yapılır. Miras hukukunda akrabalık derecelerine göre kişiler 3 zümreye ayrılır. 1. Zümre içinde miras bırakanın alt soyu bulunur. Burada vefat eden kişinin çocukları ve torunları yer alır. 2. Zümrede ise vefat eden kişinin annesi, babası, kardeşleri ve yeğenleri bulunur. 3. Zümrede ise vefat eden kişinin büyükanneleri ve büyükbabaları yer alır.

Bu zümreler dışında kana kişiler mirastan herhangi bir pay alamaz. Miras dağıtımı için de ilk olarak birinci zümre arasında dağıtım yapılır. Eğer birinci zümre hayatta ise ikinci zümrenin mirastan pay alma hakkı bulunmaz. Miras paylaşımlarında saklı pay da bulunur. Miras hukukuna göre saklı pay, miras bırakan kişinin sıra ile sağ olan eşi, çocukları, torunları, anne ve babasına kalır. Miras paylaşımları kişilerin ölümleri sonrasında bıraktıkları mallar üzerinden hukuka uygun olarak yapılmalıdır. Eğer miras bırakan kişi ölümünden önce yasal bir vasiyet bırakırsa malların paylaşımında değişikler olacaktır. Paylaşım vasiyette talep edildiği gibi yapılır. Miras bırakan kişinin eşi sağ ise de paylaşımda yine değişikler söz konusu olabilir.

Vasiyetin Olmadığı Durumlarda Mal Paylaşımı

Vasiyetin olmadığı miras davalarında mirasın paylaşımından önce bir vasiyet belgesi araştırılır. Belgenin olmaması durumunda da miras hukukuna uygun olarak paylaşım yapılır. Miras paylaşımı yukarıda bahsettiğimiz zümre sistemine uygun olarak yapılır. Miras bırakan kişinin eşinin sağ olması durumunda da mirasın dörtte biri sağ kalan eşin payıdır.

Miras Davaları Mahkemeleri Hangileridir?

Miras davaları için sadece yetkilendirilmiş olan mahkemelere başvuruda bulunabilir. Söz konusu mahkemelerin yeri ise miras bırakan kişinin en son ikame ettiği adrese bağlı olan mahkemelerdir. Sulh Mahkemeleri de görevli mahkemeler arasında yer alır. Miras davasını ilgilendiren tapu sicili davaları için Asliye Hukuk mahkemeleri yetkilidir. Terekenin tespiti ve vasiyetnamenin ilgili kişilere açıklanması gibi yasal süreçlere de Sulh Mahkemeleri bakar. Söz konusu mahkemelerde dava açmak için de ilk olarak dilekçe ile başvurmak gereklidir dilekçenin nasıl yazılması gerektiği ve dilekçede yer alması gereken önemli noktalar için mutlaka bir avukatınrehberliğine ihtiyaç duyulur. Söz konusu davalara başvuru ve çözümü için de Mehmet Ali Helvacı Hukuk Bürosu, miras hukuku konusunda taraflara tam destek sağlamaktadır.

Miras Davası Avukat Ücretleri Ne Kadardır?

Miras avukatı ücretleri için farklı değişkenler söz konusudur. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi miras hukuku oldukça karmaşık bir süreç içinde de ilerleyebilir. Bu durumda da davanın süresi ve iş yükü farklı boyutlara taşınabilir. Farklı davaların açılması gibi durumlarda da ek ücretler söz konusu olabilir. Bu yüzden miras davası avukatlık ücretleri değişkenlik gösterir. Bu konu ile ilgili en iyi bilgi de birlikte çalışacağınız avukatınızdan alınabilir. Miras karışık bir mevzu haline geldiğinde her türlü miras hukuku sorularıiçin hukuk büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

Mirasçılardan biri imza vermezse ne olur?
Mirasçılardan birinin imza vermemesi durumunda anlaşmanın olmaması nedeniyle her bir mirasçının mahkemeye başvurarak dava açma hakkı bulunur.
Miras ne zamana kadar paylaşılmak zorunda?
Mirasın tam anlamı ile ne zaman paylaşılacağını dair net bir zaman dilimi bulunmaz. Vasiyetnameye göre de bir paylaşım gerçekleşebilir. Açılan davanın zaman dilimi içerisine göre de bir paylaşımın yapılması mümkün.
Miras davalari kac yil surer?
Miras davalarının ne kadar süreyle devam edeceğine ilişkin bir zaman dilimi yer edilmez. Ancak en uzun vadede bir yıl kadar sürebilir. Bu sürenin uzaması mirasçıların kendi arasında anlaşmaya varmamasından dolayı kaynaklanır.
Miras paylaşımında anlaşmazlık olursa ne olur?
Miras paylaşımında her bir mirasçının kendi payına göre dava açma hakkı bulunur. Anlaşmazlık olduğu takdirde de mahkemede dava ile birlikte bu sorun çözümlenir.

İlginizi Çekebilir;

Miras Konusunda Merak Edilen Hukuki Detaylar

Miras Avukatı | İstanbul Miras Avukatı

Çocuklu Eşin Miras Payı Nedir?

Miras Sözleşmesi | Miras Sözleşmesi Örneği

Boşanma Davasında Mal Paylaşımı

 

Call Now ButtonHemen Ara