Evlatlığın Miras Hakkı Var Mı?

Türk Medeni Kanunu’nda evlatlık alımının yapılması, çeşitli şartlar ile kanunun 305 ile 320. maddeleri arasında netliğe kavuşturulmuştur. Bu şartlar oluşturulurken yasalar önünde hem mutlak bir kan bağının oluşturulması amaçlanmış hem de dilenildiği zaman geri dönüşün yapılabilmesine olanak sağlayan esnek bir sistem geliştirilmiştir. Yasal düzenlemeye bakıldığında evlatlık alınırken küçük bir çocuk ile erginin şartlarının farklı olduğu görülmektedir. Özellikle çocukların evlat edinilmesinde ileride bir sorun oluşmaması adına son derece ayrıntılı bir anlatımın olduğu ise göze çarpmaktadır. Bu detaylı anlatımda alınan evlatlığın hakları da geniş yer tutmaktadır. Bu haklardan evlatlığın miras hakkı nedir?

Miras Hakkı Nedir?

Miras, bir kimsenin ölümü üzerine varislerine kalan tüm mallarına, haklarına ve hatta borçlarına verilen isimdir. Mirası bırakacak kişi dilediği takdirde bir vasiyetname yardımıyla ölümünden sonra yapılması gerekenleri sıralayabilir. Herhangi bir belgenin bulunmadığı, bırakılmadığı durumlarda ise yasaların getirdiği kurallar devreye girer. Mirası bırakan kişinin ölümünden sonra dağıtılacak olan oranlar belirtilen beyanın aksine kanunlarla belirlenmiştir. Çıkan her türlü anlaşmazlık mahkemeye başvurma suretiyle kısa sürede çözülebilmektedir.

Miras hakkı ise, bir kimsenin ölümünden sonra miras bırakana olan yakınlığa ve miras bırakan kişinin beyanına göre mevcut miktardan yasal olarak pay alma durumudur. Mevcut miras üzerinden yalnızca iki kesim hak iddia edebilir:

  • Yasal Mirasçılar: Bu kesime mensup kişiler, miras bırakan kişinin çocukları, evlatlıkları ve sağ kalan eşi olarak kabul edilir. Yasal mirasçılar, miras bırakanın beyanı ne olursa olsun belirli oranlarda mirastan hak talep edebilirler. Yani ölen kişi vasiyetnamesinde yasal mirasçılarına hiçbir şey bırakmasa bile mahkeme yolu ile bu kesimdeki kişiler haklarını alabilirler.
  • Atanmış Mirasçılar: Mirası bırakanın özgür iradesi ile seçtiği, mirasının tamamını ya da bir kısmını bir kişiye bırakması sonucu mirasçı olan kişilerdir. Miras bırakanın yasal mirasçıları olması durumunda atanmış mirasçıların, bütün mirasa erişme ihtimalleri yoktur.

Miras Hakkında Zümre Sistemi

Türk Medeni Kanunu, bir miras üzerinde yasal mirasçı olarak hak iddia edebilmek için bir zümre sistemi oluşturmuştur. Miras bırakana yakınlıklara göre oluşan bu sistemde üç derece bulunmaktadır. Çocuklar, evlatlıklar, eş ve anne ile baba üç zümrede birbirinden ayrılmıştır. Bu zümreler arasında evlatlığın miras hakkı nedir?

  • Birinci derece zümrede, miras bırakan kişinin birinci derece mirasçıları bulunur. Yani bu gruba miras bırakan kişinin çocukları, torunları ve varsa evlatlıkları dahil edilmektedir.
  • İkinci derece zümrede, miras bırakan kişinin anne ve babası yer almaktadır. Anne ve baba eşit hakka sahiptirler. Miras bırakan kişinin altsoyu olmaması durumunda mirası alırlar.
  • Üçüncü derece zümrede ise büyük anne ve büyük baba yer alır.

Bu bilgilerin ışığında “Evlatlığın miras hakkı nedir?” sorusunun net bir şekilde cevaplandığını görebiliyoruz. Miras bırakanın evlatlığı, medeni kanunda kendi çocuğuymuş gibi kabul görüyor ve birinci dereceden miras hakkına sahip oluyor.

Evlatlığın Mirasçılığı İle İlgili İfadeler Nelerdir?
Resmi bir şekilde evlat edinilmiş olan kişiler, evlat edinildiği ailenin mirasçısı olabilme hakkına sahiptir. Bunun yanında kişilerin biyolojik anne ve babalarının miraslarından paylarına düşeni alma hakları da bulunmaktadır
Kuran'a Göre Evlatlığa Miras Düşer Mi?
Kuran’a göre kişilerin asli çocuklarının hakları ilk etapta gözetilmesi gereken durumdur. Şayet kişilerini öz çocukları kötü duruma düşürülmeden ya da hakkaniyetli bir şekilde paylaşım yapılacaksa evlatlık durumunda olan çocukların mirastan pay almasında hiçbir sakınca bulunmamaktadır.
Evlatlığın Miras Payı Ne Kadar?
Evlatlık olan çocukların miras payları diğer kardeşleriyle aynı orandadır. Örneğin iki öz, bir evlatlık çocuğun bulunduğu bir hanede mirasın eşit bir şekilde üçe bölünmesi gerekmektedir.
Üvey Evlat Miras Hakkı Nedir?
Anne veya babadan bir tanesi üvey olan çocukların mirasta bir hakkı olmamaktadır. Bunun sebebi ise kişilerin arasında resmi bir evlilik işleminin ya da nesep ilişkisinin olması gerekmektedir.

İlginizi Çekebilir;

Evlatlığın Saklı Payı Var Mıdır?

Evlatlığın Miras Hakkı Nedir?

Miras Paylaşımı Davaları ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

Evlat Edinen Evlat Edindiği Kişiye Mirasçı Olabilir Mi?

Miras Konusunda Merak Edilen Hukuki Detaylar

“Evlatlığın Miras Hakkı Var Mı?” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Hemen Ara