Evlatlık Alınan Kişiye Mirasçı Olunabilir mi?

Evlat edinme ile ilgili olarak resmi işlemin tamamının gerçekleştirilmesi sonrasında evlatlık ile öz evlat yani kan hısımlığı bulunan çocuklar arasında miras payı açısından hiçbir ayrım yapılmaz. Evlat edinilen kişi hem kendi öz anne babasından hem de üvey anne ve babasının mirasından hak alma hakkında sahiptir. Evlat edinen evlat edindiği kişiye mirasçı olabilir mi, sorusunun yanıtında ise evlatlık olan kişinin ölümü üzerine bu hak silinir denilebilir.

Evlatlık edinme durumunda tek taraflı bir hak durumu söz konusu olup evlatlık olarak alınan kişi ve alt soyu mirasa hak kazanırken evlatlık edinilen kişinin mirasına ise sadece alt soyu ve kan hısımları konu olur.Evlat edinilen kişinin mirasına evlat edindiği kişi mirasçı olabilir mi sorusunun yanı sıra kan hısımları ve akraba olarak yer alan kişilerde eklenebilir. Bu durumda bu kişilerde evlatlığın mirasında hak sahibi olamazlar. Evlatlığın mirasında tek hak sahibi alt soyu ve kan hısımı olan kişileridir.

Evlatlığın Alt Soyunun Bulunmaması Durumunda Miras Evlat Edinene Geçer mi?

Evlat edinme sonrasında sözleşme tek taraflı olarak geçerliliğe sahiptir. Yani evlat edinmiş olan kişi öz çocukları var ise aynı hakkı evlatlık ile pay eder. Bu kanunda da aynen hükme bağlanmıştır. Evlatlığın ölümü durumda evlatlığın mirasında ilk hak sahibi olan alt soyu yani çocukları ve eşidir. Eşi ve çocukları olmadan yani bir ailesi bulunmadan vefat eden evlatlığın mirasında evlatlık edinen kişinin hakkının olup olmadığı ya da hak sabini olarak dava açıp açamayacağına ilişkin olarak ise kanun koyucu bunu da belli bir hükme bağlamıştır.

Alt soy bırakmayan evlatlığın mirasında söz sahibi olan kişi ise ikinci zümre mirasçısı olarak öz anne babası olacaktır. Bu durumun yaşanmaması için yapılabilecek olan işlem ise mirastan feragat sözleşmesidir. Böylece evlatlığın ölümünden sonra kan hısımlarına mirasın geçmesi önlenebilecek bir durum yaratılır.

Evlatlığın Mirasında Alt Soy ya da İkinci Zümre Bulunmaması Durumunda Miras Evlat Edinene Geçer mi?

Evlat edinilen kişinin mirasına evlat edindiği kişi mirasçı olabilir mi, sorusunun yanıtında alt soyun var olmaması durumunda ikinci zümre kabul edilen öz anne ve babasına mirasın kalacağı hükmünü aktardık. Evlatlık olan kişinin alt soyunun bulunmaması durumunda öz anne babaya kalacak olan mirası öz anne ve babasının bulunmaması durumunda ise yine de evlan edinilen kişiye kalmaz. Evlatlık olan kişinin ölmesi durumunda alt soyunun, ikinci zümresinin bulunmaması ya da ikinci zümrenin söz konusu olan mirastan alı konulmasına ilişkin düzenlemenin yer alması durumunda ise miras devlet eline geçer. Bu durumda evlatlık olarak sayılan kişinin mirasını değerlendirme hakkı direk olarak devlet elinde tutularak bu hakkı kullanır.

Evlatlık Giden Öz Babasından Miras Alır Mı?
Bir aileye evlatlık verilen bir kişi kendi biyolojik ailesinden kalan mirastan pay alma hakkına sahiptir. Bu çocuklar hem evlatlık edinildiği ailenin mirasçısı sayılabildiği gibi kendi biyolojik babasının da mirasçısı sayılmaktadır.
Evlatlık Dedeye Mirasçı Olur Mu?
Evlatlık olan bir kişi dedesinin mirasçısı olmaz. Bunun sebebi ise evlatlık edinilen kişinin yalnızca onu evlat edinen kişinin ya da ailenin mirasçısı olma hakkına sahip olmasından kaynaklanmaktadır.
Evlatlığın Saklı Payı Var Mı?
Evlatlığın, kendini evlat edinenden evvel ölmesiyle beraber bu kişilerin alt soyu, kişiyi evlat edinenin saklı paylı mirasçısı olmaktadır. Bu yasal ve resmi bir süreçtir. Eğer kişiler, kendilerini evlat edinen kişilerden evvel ölürse kan bağı olan kişilerin saklı payı bulunmaktadır.
Evlatlık Mirastan Ne Kadar Pay Alır?
Evlatlık olan çocuklar, hanenin içerisinde bulunan çocuklarla beraber aynı miktarda miras payı almaktadır. Bu hukuki bir şekilde resmileştirilmiş olup, tüm çocukların eşit bir şekilde pay alması gerektiği belirtilmektedir.

İlginizi Çekebilir;

Evlat Edinen Evlat Edindiği Kişiye Mirasçı Olabilir Mi?

Evlatlığın Miras Hakkı Nedir?

Evlatlığın Çocukları Evlat Edinene Mirasçı Olabilirler mi?

Evlatlıklar Evlat Edinene Mirasçı Olabilir mi?

Evlatlığın Miras Hakkı Var Mı?

“Evlatlık Alınan Kişiye Mirasçı Olunabilir mi?” üzerine 4 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara