0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Evlatlıklar Evlat Edinene Mirasçı Olabilir mi?

Evlatlık alınan küçük bir çocuğun ya da erginin durumu Türk Medeni Kanunu’nda açıkça anlatılmıştır. İlgili kanunun 500. Maddesi, “ Evlatlığın çocukları evlat edinene mirasçı olabilirler mi?” sorusuna kesin olarak çözüm bulmaktadır.

Madde 500:   Evlatlık ve altsoyu, evlat edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar. Evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder. Evlat edinen ve hısımları, evlatlığa mirasçı olmazlar.

Türk Medeni Kanunu’nun bu maddesinden de açıkça anlaşıldığı gibi, evlatlıkların hakları son derece kuvvetli ve hakkaniyetli biçimde yasalar tarafından koruma altına alınmıştır. Herhangi bir kan bağı olmamasına karşın miras bırakan kişinin çocukları gibi, birinci zümrenin içerisinde mirasçı olarak kabul edilirler. Eski medeni kanunumuzda bu duruma yer verilmemiştir.

Orada evlatlık alma durumu düzenlenmediği için kan bağı yokmuş gibi hareket ediliyordu. İkinci fıkra incelendiği zaman ise, evlat edinen kişinin ve hısımlarının, evlatlık kişiye mirasçı olamadığı görülmektedir. Bir yerde, tek taraflı mirasçılık olduğunu söylemek de yanlış sayılmaz. Ayrıca evlat edinilen kişi sadece kendisini evlat edinenin mirasçısı olabilir. Yani evlat edinenin üst soyunun herhangi bir üyesinden( annesi, babası, büyük anne ve büyük babası gibi.) hak talebinde bulunamaz.

Evlatlığın Çocuklarının Hakları

Medeni kanunumuzda evlatlık haklarının beyan edilmesinin yanı sıra evlatlığın çocuklarının haklarına da değinilmiştir. Evlatlığın çocukları evlat edinene mirasçı olabilirler mi? Bu durumda da evlatlık alınan kişinin çocukları, miras bırakanın kendi çocuklarıymış gibi değerlendirilir. Yani miras bırakanın torunları ile aynı haklara sahiptir ve iki biçimde de torunun yer aldığı ailelerde miraslar ortak olarak dağıtılır. Evlatlığın çocukları mirastan daha az pay almazlar.

Eski medeni kanunda evlatlık durumuna açıklık getirilmemesi nedeniyle evlat edinen kişi, evlatlığının yasal hakları, miras hakkı ve saklı payı konusunda da çeşitli değişiklikler yapabiliyordu. Payını artırıp azaltabiliyor ve istediği zaman kaldırabiliyordu. Fakat yeni medeni kanun ile evlat edinen kişi evlatlığının saklı payında hiçbir değişikliğe imza atamıyor. Saklı paya da değinecek olursak, miras bırakan kişinin yakınlarının, vasiyetnameden bağımsız olarak yasaların koruduğu haklarıdır. Saklı pay sayesinde evlatlıklar, vasiyetnamede isimleri geçmemesine rağmen miras üzerinde hak sahibi olduklarını belirtebilirler.

Bunun yanı sıra evlilik dışı çocuklar da aynı şekilde evlatlıklar gibi birinci zümreden mirasçı olarak kabul edilirler.

Evlilik Dışı Çocukların Miras Hakkı

Nikâhsız eşin medeni kanunumuzda sözleşme imzalanmadığı takdirde herhangi bir miras hakkı bulunmuyor. Miras hukuku çerçevesinde hiçbir zümreye dâhil edilmeyen nikâhsız eşlerin ayrıca saklı pay hakları da yok. Fakat bu durumun yanı sıra 2002 yılından itibaren medeni kanunumuzda yapılan değişiklik sonucu evlilik dışı çocuğa birinci derecen mirastan hak sahibi olma imkânı getirildi. Evlatlığın haklarına benzer olarak açılan bir babalık davası sonucu, evlilik dışı çocuklar da miras hakkına sahip olabilmekteler.

Call Now Button