0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Evlat Edinen Evlat Edindiği Kişiye Mirasçı Olabilir Mi?

Evlat edinmede yasalarımız ve yeni medeni kanunumuz, herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına ayrımları son derece net yapmıştır. Eski medeni kanunda evlatlık konusunda yaşanan çeşitli aksaklıklar, evlatlığın haklarının istenildiği zaman elinden alınabilmesi mevzusu, bu durumun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Evlat edinen evlat edindiği kişiye mirasçı olabilir mi? Yeni Türk Medeni Kanunu’nda evlatlığın ve altsoyu yani çocuklarının hakları 500. maddede beyan edilmiştir.

  • Evlatlıklar ve onların çocukları, evlat edinen kişiye birinci zümreden mirasçı olurlar. Yani ölüm durumunda, evlat edinenin kendi çocukları seviyesinde hak iddia edebileceklerdir.
  • Evlatlıklar, kendilerini evlat edinen kişinin mirasçıları olabilecekleri gibi kendi ailelerinin de mirasından hak iddia edebileceklerdir.
  • Evlat edinen kişiler ve onların akrabaları, evlat edinilen kişinin mirasından herhangi bir şekilde hak talep edemeyeceklerdir. Yani “Evlat edinen evlat edindiği kişiye mirasçı olabilir mi?” sorusu burada yanıt bulmuş oluyor ve bu konuda evlat edinenin herhangi bir miras hakkının bulunmadığı görülüyor.

Evlat Edinmenin Şartları

Ülkemizde herkes evlat edinme hakkına sahip değildir. Evlat edinilen kişinin durumları, bir kurumdan mı yoksa akraba arasından mı edinileceği ya da evlatlığın yaşının küçük veya büyük olması evlat edinme şartlarında bazı değişikliklere yol açabilmektedir. Medeni kanunumuz, aynı zamanda evlatlığın haklarını arada kan bağı varmış gibi koruma altına almıştır. Vasiyette adı geçmese bile evlatlığın saklı payı her zaman yasalar tarafından korunmaktadır. Evlat edinmek için gerekli şartlar ise şöyle sıralanabilir:

  • Eğitim Şartı: Küçük bir çocuğun evlat edinilebilmesi için bir yıl süreyle o çocuğa bakılması ve çeşitli eğitimlerin verilmesi gerekir. Bedensel veya zihinsel bir özrü bulunan kişiye ise en az 5 yıl bakılıp, ilgilenilmesi gerekir.
  • Yaş Şartı: Evlat edinilen için herhangi bir sınır yoktur. Her yaştan çocuk evlat edinilebilmektedir. Fakat evlat edinen kişiyle evlatlığın arasında en az 18 yaş bulunması elzemdir.
  • Menfaat Şartı: Evlat edinmede hâkimlerin görüşleri de önemli bir yer tutmaktadır. Hâkimin evlat edinmeye izin verebilmesi için evlatlığın bu durumdan bir menfaati olması gerekir.
  • Evlilik Şartı: Bir çiftin evlat edinmeler için en az beş yıldır evli olmaları ve 30 yaşından gün almış veya doldurmuş olmaları gerekmektedir.
  • Rıza Şartı: En önemli şartlardan biridir. Bu konuda çeşitli ayrımlar yapılmıştır. Ayırt etme gücüne sahip bireylerle daha bu evreye gelmemiş bireylerde farklılıklar gözlenir. Ayırt etme gücüne ulaşmış kişilerde rızasız evlat edinme gerçekleşemez. Küçük bireylerde de evlat edinilirken çocuğun anne babasının rızasının alınması şarttır. Aynı zamanda eş rızası da önemlidir. Evli bireyler evlat edinirken iki tarafın da rızası şarttır. Bir tarafın evlat edinmeye razı olmaması durumunda evlat edinme işlemi gerçekleşemez. Evlat edinme işlerindeki aracılık faaliyetleri Bakanlar Kurulu’nun yetki vermediği kurumlar aracılığı ile yapılamaz.
Call Now Button