0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Evlatlığın Saklı Payı Var Mıdır?

Ülkemizde, öldükten sonra bir kişinin vasiyeti belli şartlara göre uygulanır. Miras bırakanın beyanı esasa alınsa da ailesindeki kişilerin hakları da yasalar sayesinde koruma altındadır. Birinci, ikinci ve üçüncü derece zümreden herhangi bir yakını hayatta olan miras bırakan, mal varlığının tamamını dilediği birine bırakamaz.

Bıraktığı takdirde ise açılacak bir dava ile bu yakınlar kanunda belirtilen oranda haklarını alırlar. Bu zümre sistemi üç gruba ayrılır ve mirasçıların haklarını koruma adına uygulamaya konulmuştur. Yakınlık derecesine göre zümrelerde farklılıklar görülür. Evlatlığın mirasçı olarak hakkı, evlatlığın saklı payı var mıdır?

Evlatlığın Zümre Sistemindeki Yeri

Evlatlık alınan kişilerin hakları Türk Medeni Kanunu’nda ciddi şekilde koruma altına alınmıştır. İlgili kanunda evlatlık almanın şartlarını yerine getirmiş birinin evlatlığı kendi çocuğuyla eş değer görür. Bu şartlara ise madde 305, 308 ve 309’da değinilmiştir. Küçük bir çocuğun evlat edinilebilmesi için 1 yıl süre ile evlat edinen kişi tarafından bakılması ve eğitim verilmesi gerekir. Evlat edinen ile edinilen arasında en az on sekiz yaş fark olması şarttır ve evlat edinirken evlat edinilen çocuğun ailesinin yani anne ve babasının rızası gerekmektedir.

Zümre Sistemi: Türk Miras Hukuku’na göre bir kişinin ölümünden sonra arkada kalan mal varlığı belirli şartlara göre dağıtılır. Miras bırakanın isteğinin yanı sıra kanuni şartlar da miras dağıtımı üzerinde etkilidir. Zümre sistemi de burada devreye girer. Miras bırakanın ailesi durumundaki kişiler, miras bırakanın beyanına bakılmaksızın belirli haklara sahiplerdir.

Bu haklar da zümre sisteminde derecelendirilmiştir. Bu sistemde üç derece yer alır. Bir üst derecedeki yakının hayatta olması hâlinde alt zümreler mirastan hak talep edemezler. Birinci zümrede, miras bırakanın en yakınları yani çocukları, torunları ve onların altsoyları bulunur. Ayrıca ölen kişinin evlatlığı varsa bu evlatlık, çocuklar ile eşit haklara sahiptir ve mirastan eşit pay alır.

İkinci zümrede miras bırakanın babası ile annesi yer alır. Bunlar da mahkeme önünde miras bakımından eşit haklara sahiptir. Üçüncü ve son zümrede ise büyük anne ve baba yer almaktadır. Miras bırakanın ölümünden sonra hayatta kalan bir eşi varsa zümreye göre farklı oranlarda miras hakkına sahip olur. Eş birinci zümre ile mirasçı olursa 1/4, ikinci zümreden olursa 1/2, üçüncü zümreden mirasçı olur ise de 3/4 oranında miras hakkına sahip olur.

Saklı Pay

Evlatlığın saklı payı var mıdır? Öncelikle saklı paya değinilecek olursa, saklı pay, miras bırakan kişinin yakınlarının mirastaki haklarının kanunen korunması durumudur. Resmi vasiyetnamede adı bulunmayan birinci, ikinci ya da üçüncü dereceden bir yakın, açacağı tenkis davasıyla mirasta saklı payı sayesinde hak sahibi olabilecektir. Evlatlık alınan kişinin de miras bırakanın kendi çocukları gibi, saklı payı kanun tarafından koruma altındadır. Evlatlıklarda da diğer tüm altsoylarda olduğu gibi saklı pay miktarı mirasın yarısı kadardır.

Saklı pay oranı nasıl hesaplanır?
Saklı pay oranı ölen kişinin mirasındaki vasiyetnameye göre değerlendirilir. Burada alt soylar saklı oranından faydalanır. Hesaplama durumu mirastaki kalan mal ya da mülklere göre değişkenlik göz edebilir.
Evlat edinen kişinin mirası kime kalır?
Evlat edinen kişi vasiyetnamesinde mirasını evlat aldığı çocuğuna bıraktığı takdirde bizzat o kişiye kalır. Ancak herhangi bir miras durumu vasiyetnamede belirtilmemişse alt soylar içerisinde bulunduğu takdirde mirasın kimde kalacağı belirtilir.
Saklı pay oranları ne kadar?
Saklı pay oranları mirasın tamamının pay edilmesidir. Bu durum altsoylar, hasımlar olarak farklılık gözetir. Çocuk ve eş mirasın ¼’ünü tamamen alabilir. Burada çocuk yoksa eş mirasın yarısına sahip olur.
Çocuklar mirastan ne kadar pay alır?
Çocuklar mirasta altsoyda bulunur. Bu sebepten dolayı eşle birlikte mirasın dörtte biri çocuklara pay olarak bırakılır.

İlginizi Çekebilir;

Evlatlığın Saklı Payı Var Mıdır? Yapılan Vasiyetnameden Dönmek Mümkün Müdür?

Saklı Pay (Mahfuz Hisse) Nedir?

Evlatlıklar Evlat Edinene Mirasçı Olabilir mi?

Evlat Edinen Evlat Edindiği Kişiye Mirasçı Olabilir Mi?

Evlatlığın Miras Hakkı Nedir?

 

Call Now ButtonHemen Ara