0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Evlatlığın Miras Hakkı Nedir?

Evlatlığın miras hakkı nedir, sorusunun yanıtında öncelikle evlatlık edinme işleminin resmen gerçekleştirilmiş olması gerekir. Bu konuda kanun koyucunun vermiş olduğu hükmüne göre evlatlık olarak alınılan aile ve evlatlık olarak verilmiş olan ailelerden kişi hak alabilir. Bu durumda kişinin üvey anne babası ve öz anne babasının mirasından hak alması kanunen geçerlidir.

Evlatlığın miras alma hakkı her ne kadar kanun ile belirlenmiş ve öz evlat ve de kan bağı bulunan çocuk ile ayrım gözetilmezken bazı durumlar sebebi ile evlatlık olan kişilerin mirasta hak sahibi olmamaları için bazı yollara başvurulur. Bu sebepten ötürü evlatlığın miras hakkı nedir, sorusunun cevabını bilmenin yanı sıra evlatlığın kanuni haklarını da bilmesi son derece önemlidir.

Yasal Mirasçılar Kimlerdir?

Doğrudan kanun koyucu tarafından miras hakkına sahip olan kişiler vardır.

  1. Kan hısımlığı bulunanlar
  2. Evlatlığı ve altsoyu
  3. Miras bırakan kişinin eşi
  4. Devlet

Evlatlık Miras Haklarında Sınırlar

Evlat edinenin evlat edinme sonrasında üzerine geçen miras, halefiyle yolu ile evlatlığa geçiş yapar. Evlat edinme işleminden önce doğmuş olsun ister de evlat edinme sonrasında doğmuş olsun evlatlığın tüm alt soyu da evlat edinenin mirasçısı olarak kabul edilir. Evlatlığın gerçekleştiği anda evlatlık olarak alınan kişinin çocuklarının ya da çocuğunun reşit durumda olması dahi bu durumunda etki eden bir sebep olmaz ve mirasta hak sahibi olarak sayılırlar. Evlatlığın mirasçılığı ise sınırlı olup tek taraflıdır. Evlatlığın ölümü halinde yasal mirasçıları sadece onun alt soyu ve kan hısımları olarak kabul edilir.

Evlatlık Mirastan Çıkarılabilir mi?

Evlatlık olarak kabul edilen kişi ile kişinin öz çocuğu aynı miras hakkına sahiptir. Evlatlığın ya da mirasçısı olarak kabul edilen kişilerin mirastan yoksun bırakılabileceğine dair içeriğe Medenin Kanunun 510.maddesinde rastlamak mümkün.

Medeni Kanun 510.Maddesine göre;

“Aşağıdaki durumlarda miras bırakan ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilir.

  1. Mirasçı, miras bırakana veya miras bırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemiş ise;
  2. Mirasçı, miras bırakana veya miras bırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemiş ise”

Yukarıda yer alan hükümler uyarınca evlatlık olarak alınan kişide öz olarak evlat kabul olan kan hısımlığı bulunan kişi de aynı ölçüde mirastan çıkarılma durumu ile karşılaşabilmektedir. Bu hükümler çerçevesinde evlatlık olan kişinin ağır suç unsuru olarak ifade edilen duruma eşlik etmesi gerekir.

Evlatlığın yasal miras payıyla saklı pay hakkının muris tarafından yok edilme durumu sadece evlatlık sözleşmesi ile mümkün olabilir. Evlatlık sözleşmesinin feshi ve evlatlık ilişkisinin kaldırılmasına yönelik açılan dava sürecinde evlatlık olarak addedilen kişinin ölümü durumunda ise halefi olan kişiler davayı takip ve sonuçlandırma hakkına sahiptir.

Call Now Button