0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Cimri Eşe Boşanma Davası Açılır Mı?

Evlilik kurumu her açıdan iki kişinin hayatını bağlaması ve ortak bir yaşama bütünlük içerisinde girmelerini sağlar. Bu yüzden de bazı konular içerisinde cimrilik boşanma nedeni sayılır mı diye merak edenler bulunmaktadır. Evet cimrilik tutumluluğu, evlilik birliğinin sarsılmasını konu edindiği için 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 166. Maddesi üzerinden geçerli bir konu sayılmıştır. Geçerli sayılan bu durum, evlilik birliğinin kurulmasındaki pürüzler arasında nitelendirilerek, boşanma davasına yönelik bir eylem olduğunun konuları arasında yerini almaktadır.

Eşlerden Birinin Cimri Olması Evlilikte Çeşitli Sorunların Habercisidir

Cimrilik bir insanın yaşamını paylaştığı kişide abartıldığında güvensizlik ve bir süre sonra tahammülsüzlük olgularının gelişmesine neden olur. Bu sebeple;

  • Evde eşin ya da çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasının önüne geçilmesi,
  • Evin geçerli olan ihtiyaçlarının giderilmesinin sakındırılması,
  • Yaşamsa faaliyetlerin normalden daha kötü hale ulaşması,
  • Cimrilik nedenlerine bağlı olarak eşler arasında kavgaların çıkması ve çocukların bundan etkilenmesi,

ve çok daha fazlası cimrilik boşanma nedeni sayılır mı sorusuna doğrudan yanıt veren hususlar arasında yerini alıyor. Bu yüzden cimriliği konu edinen pek çok temel faktör, evlilik birliğinde olmaması gereken parasal konuların sürekli gündeme gelmesine ve bir süre sonra psikolojik açıdan yorulmalar ve bunalımların başlamasına da neden olabilmektedir. Bu sebeple eşlerden biri, eşinin cimri olmasına ve bu konuda evlilik birliğinin bozulma aşamasına gelmesine yönelik dava açabilecektir.

Cimrilik Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılmalıdır?

Boşanma davaları açılırken, dilekçede ilgili konunun tüm detaylarıyla net bir şekilde belirtilmesi önemlidir. Evliliğin en temelden birliği eğer sarsılıyorsa ve bu konu cimrilik nedenine bağlıysa o zaman boşanma davası mahkemenin gündemi haline gelecektir. Burada önemli olan bir takım etkenler vardır. Cimrilik boşanma nedeni sayılır mı sorusunda;

Cimrilik kanıtlanmalıdır: Cimri olan eşin cimri olduğunu kanıtlanması bu konuda önemlidir. Özelikle eşin, çocukların ya da yaşanılan ortak konutun karşılanmasına yönelik yapılmayan parasal girişimlerin kanıtlanması, davanın davayı açan kişi tarafından sonuçlanmasına olanak verebilir.

Cimri olan eşten talepler: Genelde eşler cimri olan eşlerden cimri olmasına ters düşecek bir eylemde bulunmayı isteyebilirler. Bu yüzden de nafaka ya da tazminat taleplerinin bu konuda davalar nezdinde talep edilebilir bir yanı bulunabilmektedir.

Cimrilik konusunun evliliği sarması belirtilmeli: Mahkemede boşanma gerekçelerinde her zaman bir tarafın kusurlu olduğunun belirtilmesi önemlidir. Bu sebeple evlilik kurumu zedeleniyor ve sarsılıyorsa, bunun mahkemede en iyi şekilde sunulması, boşanmanın ve buna bağlı hak taleplerinin alınmasını da sağlayacaktır.

Cimri Olan Eşte Karşı Açılan Davalarda Hakların Uygulanması

Boşanma konuları pek çok konuyu beraberinde getirir. Bu sebeple cimrilik boşanma nedeni sayılır mı konusunda, boşanmadan kaynaklı etkenlerde ön plana çıkar. Velayetler, nafaka, aile konutları ya da malların neler olacağı gibi pek çok husus bu bağlamda ön plana çıkacaktır. Mutlaka tüm bu süreçlerin tecrübeli avukat ile birlikte yürütülmesi, doğru hukuk ve hak arayışlarında önemli olacaktır.

Call Now Button