0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Haklı Nedenle Evi Terk Etmek Boşanma Nedeni Sayılır Mı?

Türk Medeni Kanunu, bir evliliğin hangi şartlarda biteceğine ilişkin konuların birçoğunda oldukça nettir. Ancak her detayın ayrıntılı olarak ele alınması teknik olarak mümkün değildir. Bu yüzden olayın geniş çaplı değerlendirilip bir karara bağlanması için özel eğitimli bireyler olan hakimlere yetki tanınmıştır. Bu yazımızda haklı nedenle evi terk etmek boşanma nedeni sayılır mı sorusu üzerinden Türk hukuk sisteminde evliliklerin hangi geçerli sebeplere dayanılarak sonlandırıldığını izah etmeye çalışacağız.

Boşanmanın Genel Sebepleri

Medeni Kanun’da genel sebepler olarak adlandırılan maddeler, kesin hükümler taşıyan, toplumsal ve uluslararası anlamda geçerlilik kazanmış boşanma sebepleri olarak tanımlanabilir. Bir eşin evi terk etmesi de boşanmanın genel sebepleri arasında sayılabilir. Ancak bu geniş çaplı bir konudur. Bu yüzden evi her terk eden eşe boşanma davası açılamaz. Kısaca konunun detaylarından bahsedelim.

Terk Sebebi İle Boşanma Davası Açma: Öncelikle bu hükmün uygulanması için gereken teknik şartları anlatalım. Bir eşin evi terk etmesi kanunda, ortak yaşanılan mülke belirtilen süre içinde hiç uğramamış olmak ve haklı bir nedene dayanmadan bu kararı vermek olarak tanımlanır. Ancak suiistimal edilme ihtimali çok yüksek olduğu için hakim burada iki tarafın sosyal yaşantılarını analiz ederek ve gerekirse şahitlerin ifadesine başvurarak karar verir. Haklı nedenle evi terk etmek boşanma nedeni sayılır mı diyenler için konunun içeriğini şu şekilde detaylandıralım.

  • Evi terk etmenin haklı nedenleri arasında, profesyonel gereksinim dolayısıyla mülkten uzaklaşmak yer alır. Yani bir kişi çalıştığı yerin kendisini başka bir yere göndermesi sonucu evden uzaklaşmışsa haklı bir neden dayanarak evi terk etmiş sayılır.
  • Haklı neden olarak görülen konulardan biri de, eşin sağlık sorunları nedeniyle başka bir şehirde bulunan hastanede uzun süre kalmasının gerekmesidir.

Görüldüğü üzere bir eşin yaşadığı evi terk etmesi için hayati önem taşıyan konuların peyda olması gerekir.

Terk Nedeniyle Boşanma Davalarında İhtar Konusu

Boşanmak isteyen taraf eğer eşinin evi terk ettiği gerekçesiyle konuyu mahkemeye aktarmak istiyorsa belirli şartların taşınması gerekir. Mahkemenin terk nedeniyle verilen bir dosyayı kabul etmesi için evden uzaklık halinin, dilekçenin verildiği gün itibariyle en az dört aydır devam ediyor olması gerekir.

İhtar Sonrası Süreç: Konu mahkemeye taşındığında, hakim evi terk eden tarafa eve dönmesi için bir ihtar gönderir. Burada kişinin eğer ortak mülkten başka bir adresi varsa oraya gönderim yapılır, yoksa gazeteye ilan verilerek ihtar geçerli hale getirilir. Verilen ihtardan sonra da eşe iki ay mühlet verilir. İkinci ayın sonunda da eğer kişi eve dönmezse, terk sebebi geçerli bir hal alır ve boşanma kararı verilir. Yani teknik olarak terk halinin toplam altı ay devam etmesi beklenir.

Call Now Button