Boşanmanın Özel Sebepleri Nelerdir?

Boşanma kararı almak evlilikten çok daha zor bir süreçtir. Özellikle çocuğu olanlar için bu kararı almak uzun bir süreç gerektirir. Ancak iş bu noktaya geldiğinde bilinçli olmanızda fayda vardır. Bu yazımızda sizlere Maltepe boşanma avukatı gözüyle boşanma sebeplerini izah etmeye çalışacağız.

Medeni Kanun’da yer alan boşanma sebeplerini özel ve genel olmak üzere iki ayrı başlıkta toplayabiliriz. Özel sebepleri ise kendi içinde dört ana gruba ayırırız. Kısaca hepsine değinelim.

Zina Sebebi İle Boşanma

Eşlerden bir tanesi, evliliği devam ederken başka bir kişiyle kendi isteği dahlinde cinsel münasebette bulunmuşsa buna zina adı verilir. Diğer eş, bu durumu fark ettiğinde boşanma davası açma hakkına sahiptir. Ancak bazı noktalara riayet edilmelidir.

  • Eş, zina yapıldığını öğrendiği tarihten itibaren altı ay içinde mahkemeye başvurmazsa, hak düşürücü sebep olarak değerlendirilir ve dava açılmaz.
  • Zinanın gerçekleştiği tarihten itibaren mahkeme aşamasına kadar aradan 5 yıl geçmişse bir başka hak düşürücü madde vuku bulur ve dava yine düşer.

İspatla Yükümlülük: Zina yapıldığını iddia eden eş, mahkeme tarafından bu durumu ispat etmekle mükellef tutulur. Burada delillerin nasıl sunulacağı ve hangi verilerin delil olarak kabul edileceği konusu çok önemlidir. Maltepe avukat desteği alarak konu hakkında net bilgi sahibi olabilirsiniz.

Hayata Kast, Pek Kötü Muamele ve Onur Kırıcı Davranış Sebebi ile Boşanma

Başlıkta geçen sebeplerden herhangi birisinin gözlenmesi, boşanma kararı alınması için yeterlidir.

  • Hayata Kast: Eşlerden bir tanesi diğerini öldürmeye teşebbüs etmişse bu kapsamda değerlendirilir.
  • Pek Kötü Muamele: Eş, eğer karşı tarafın vücuduna zarar verecek şekilde saldırmış ve sağlığını tehdit edecek şekilde davranışlarda bulunmuşsa, bu hüküm uygulanır.
  • Onur Kırıcı Davranış: Karşı tarafa haksız yere kötü söz söylemek, hakaret etmek ve aşağılayıcı tabirler kullanmak olarak tanımlanabilir.

Yukarıda bahsettiğimi sebeplerin hiçbirisi için toplum içinde yapılmış olma şartı aranmaz. Yani şahit olmasa bile durum itiraf edilir ya da tıbbi raporlarla ispat edilirse, geçerli bir boşanma nedeni sayılır.

Terk Sebebi İle Boşanma

Medeni Kanun’a göre eşlerden birisi ortak yaşam alanını bir sebep göstermeden terk etmiş ya da gereğinden fazla uzun kalmışsa terk sebebi ile boşanma davası açma hakkı doğar.

Terk eden eşin en az dört ay süreyle evden uzak kalmış olması gerekir. Bu süre dolduktan sonra dava değerlendirmeye alınır.

Evi terk eden kişiye, geri dönmesi için bir ihtar gönderilir. Eğer bu ihtarın üzerinden iki ay geçmesine rağmen terk eden kişi eve geri dönmediyse hakim tarafından boşanmaya hükmedilir. Bu noktada yapılan itirazların zamanında gerçekleşmesi veya sürecin takibi çok önemlidir. O yüzden İstanbul boşanma avukatı ile birlikte hareket edilmesi tavsiye edilir.

Akıl Sağlığının Yerinde Olmaması Sebebiyle Boşanma

Bu sebeple açılan davalarda hastalığın ortaya çıkma süresi önemli değildir. Yalnızca dava aşamasından akli melekelerden yoksun olunması yeterli kabul edilir.

  • Davanın bu sebeple görülebilmesi için akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen kişinin durumunun bilimsel olarak ispatı gereklidir.
  • Akıl hastalığı, boşanmak için ter başına yeterli olmayabilir. Hakim bu sebebin karşı tarafının hayatını gerçekten çok kötü etkilediğine hükmetmelidir.
  • Akıl hastalığı sebebiyle boşanma kararı alınabilmesi için bahsi geçen sorunun devamlılık arz etmesi gerekir.

Özetle, bir kişinin akıl hastalığı sebebiyle eşinden boşanması için tedavi edilemeyecek boyutta bir hastalığın olduğu ispat edilmelidir. Bu konuda da en doğru desteği uzman bir Maltepe avukat tutarak alabilirsiniz.

Özel bosanma sebepleri nelerdir?
Boşanma davaları içerisinde belirli özel sebepler bulunur. Bunlar zina, hayata kast, onur kırıcı davranışlar, haysiyetsiz Hayat sürme gibi belirli sebeplerdir. Bunlarla beraber akıl hastalığı ve evin terk edilmesi de özel boşanma sebepleri içerisinde yer edinir.
Boşanmaların en büyük sebebi nedir?
Boşanmaların en büyük sebebi araştırmalar doğrultusunda geçimsizlik, aldatma ya da aldatılma, şiddet ve terk etme şeklindedir.
Ev işi yapmamak boşanma sebebi mıdır?
Ev işleri ile ilgilenmemek, ev temizliği yapmamak bir boşanma nedenidir. Evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle ev temizliği boşanma davalarında sebep niteliği taşır.
Boşanma nedenleri nelerdir ve sonuçları?
Boşanma nedenleri özel nedenleri ile birlikte farklılık gözetir. Aynı çatı altında evlilik yükümlülüğüne dair belirli görevler yerine getirilmediği takdirde boşanma davası açılır. Ve kişiler tek celsede ya da birden fazla celsede boşanabilirler.

İlginizi Çekebilir;

Akıl Hastalığı Nedeni İle Boşanma Nasıl Olur?

Boşanmanın Sebepleri Nelerdir?

Haklı Nedenle Evi Terk Etmek Boşanma Nedeni Sayılır Mı?

Terk Nedeniyle Boşanma Davası

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davaları

“Boşanmanın Özel Sebepleri Nelerdir?” üzerine 3 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara