İşkence Suçu Şartları ve Cezası

Ülkeye, devletlere ya da gruplara göre değişen kurallardan bahsedilebilir. Fakat tarih boyunca savaşın uğramadığı topraklardan bahsetmek pek mümkün değildir.

Günümüzde değişen kavramlar çok önceden devletler ve halklar arasında son derece normal karşılanıyordu. Örneğin yağma, şimdi bir suç olarak karşımıza çıksa da sadece yüz yıl öncesinde bir hak olarak görülüyor ve halkı da savaşa ikna etmek için bir avantaj olarak kullanılıyordu.

Bir İnsanlık Ayıbı; İşkence

Savaşlar sonunda ele geçen tüm mallar gibi insanlar da ganimet sayılmıştır. Köle olan ya da halkının çıkarları için düşmana boyun eğmeyen kimselerin sonu ise pek tabi ki, o zamanın koşulları sonucu işkence olmuştur.

İşkencenin tanımlanmasında süreklilik arz etmesi, insan onurunu ayaklar altına alması ve kişiyi aşağılaması bulunur. Fiziksel ve/veya psikolojik olarak onarılmayacak tahribatlara sebep olur.

İşkence suçu şartları ve cezası her ülkenin evrensel haklar çerçevesinde sınırlarını çizdiği bir durumdur.

İşkence (Eziyet) Suçu

İşkence eskiden beri bir sorgulama yöntemi olarak da kullanılmaktadır. Bu yöntemin ne kadar zararlı olabileceği görülmüş ve çoğu modern, medeni ülkelerde işkence ile sorgulama yapmak yasaklanmıştır.

Sorgulaması yapılan ve işkence uygulanan kişilerin masum çıkması olasılığı değerlendirilmeden yapılan bu hatalar sebebiyle pek çok insan suçsuz olduğu halde,  hayatı boyunca fiziksel/ruhsal sorunlarla uğraşmak zorunda bırakılmıştır. Ülkemizde de işkence suçu şartları ve cezası kaç yıl olduğu Türk Ceza Kanunu’nda belirlenmiştir.

İşkence suçu şartları ve cezası maddesi TCK’nın 96. maddesinde şu şekilde belirtilmiştir;

  • Kişiye karşı yapılan ve süreklilik içeren eziyet suçu, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası sonucu ile hükmedilir.

İlgili suçun; eş, anne, baba gibi yakın soy birliği içerisindeki bireylere, kendini savunacak yeterliliğe ve ehliyete sahip olmayan, hamile ya da çocuklara karşı işlendiğinde ise ceza da arttırma yoluna gidilir.

Görüldüğü üzere suçun kendisi kadar kime karşı işlendiği de işkence suçu şartları ve cezasının sonucunu etkilemektedir.

İşkence (Eziyet) ve Kötü Muamele Farkları

İşkence ve kötü muamele kesin çizgilerle birbirinden ayrılır. Günlük konuşma dilinde arada bir ayrım yok gibi görünse de tanımca birbirlerinden oldukça farklıdır.

Her iki durum da toplumu rahatsız eden ve düzen bozan durumlardır. İşkence durumunda fail ile mağdur arasında herhangi bir bağlılık durumu olmayabilir. Kötü muamele de ayrıca süreklilik arz etmeyebilir. İşkence suçu şartları ve cezası gereğince ayrı bir başlık olarak değerlendirilir. İşkence suçu şartları ve cezası uygulama olarak kötü muameleye oranla daha ağırdır. Kötü muamele suçu TCK 232. maddesinde düzenlenmiştir;

  • Kişi aynı evde yaşadığı birine karşı kötü muamelede bulunuyorsa alt sınır iki ay olmak üzere bir yıla kadar ceza alır.
  • Eğitimini üstelendiği, koruduğu ya da meslek öğrettiği kişiye karşı yaptığı kötü muamele suçu kapsamında kişiye, bir yıla kadar hapis cezası verilir.
Eziyet suçu tek hareketli suç mu?
Eziyet suçu tek hareketli değil serbest hareketli bir suçtur. Yani bu suçun suç olarak kabul edilebilmesi için yapılmış belirli tanımlamalar bulunmaz. Herhangi bir araç ile yapılan eziyet, eziyet olarak kabul edilir.
Işkence Yasaği nedir?
İşkence yasağı, kişilerin onurunu zedeleyecek ve kişinin hayati tehlike ile karşılaşmasına neden olacak “işkence” olarak adlandırılan davranışların hukuken yasaklanmasıdır.
TCK 21 2 maddesi cezası nedir?
TCK 21 2 maddesine göre olası kasıt ile suç işlemiş kişilerin ağırlaştırılmış müebbet cezaları müebbet hapis cezasına, müebbet hapis cezası gerektiren suçların ise 20 ila 25 yıl arasında ceza alması sağlanır.
TCK 96 maddesi nedir?
TCK 96 maddesine göre bir kişinin eziyet çekmesine neden olacak davranışlarda bulunan kişiler iki yıldan 5 yıla kadar hapis cezası alır.

İlginizi Çekebilir;

Ayıplı Aracın İadesi Davası

Boşanmanın Özel Sebepleri Nelerdir?

Beykoz Soğuksu Mahallesi İşçi Avukatı

Evliliğin Bitirilmesinde Atılması Gereken Hukuki Adımlar ve Boşanmanın Toplumsal Etkileri

Kanunda Geçerli Sayılan Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Yorum yapın

Hemen Ara