0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Kanunda Geçerli Sayılan Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Giderek artan boşanma sayıları, bazı insanları daha cesaretli hale getirmiş olacak ki en ufak kusurları bile boşanma sebebi sayabiliyorlar. Öncelikle mahkemenin boşama değil birleştirme yanlısı olduğunu ifade etmekte fayda var. Hakim ancak gerçekten gerekli gördüğü hallede boşanmaya onay verir. Bu yüzden boşanma sebebi bir Maltepe avukat ile paylaşılması ve ona göre bir yol izlenmelidir.

İlgisizlik Boşanma Sebebi Midir?

Mahkemelerin ciddi bir kuruluş olduğunu hesaba katarak hareket etmek gerekir. Bu yüzden eşim artık beni sevmiyor gibi dayanaksız bir iddiayla boşanma davası açamazsınız.

Evliliğin Temelinin Derinden Sarsılması Ne Demektir?

Medeni Kanun’da geçen bu ibare, boşanmanın genel sebeplerinin de dayanağını oluşturur. Bazı çarpıcı örnekler vererek konuyu detaylandırmaya çalışalım.

  • Ağız Kokusu Nedeniyle Boşanma: Böyle bir nedene dayanarak boşanma kararı verilebilmesi için, söz konusu tarafın defalarca uyarılmış olmasına rağmen tedavi olmayı reddetmesi gerekir.
  • Cinsellikten Kaçınma: Eşlerden bir tanesi, bir zorlama ya da şiddet olmadığı halde sebepsiz yere eşiyle birlikte olmayı reddediyorsa, konunun ikrarı neticesinde boşanma kararı verilebilir.
  • Aileye Saygısızlık: Taraflardan biri diğerinin ailesine küçümseyici bir tavır takınıyor ya da gereken saygıyı göstermiyorsa, boşanma sebebi olarak değerlendirilebilir.

Bahsettiğimiz bu örneklerin her biri için dayanak aynıdır. Hakim, bu küçük gibi görülen şeylerin süreklilik arz etmesini evlilik kurumuna olan inancın yitirilmesi şeklinde yorumlar. Dolayısıyla evlilik temelinin derinden sarsılması kapsamında değerlendirerek boşanmaya hükmedebilir.

Şiddetli Geçimsizlik: Halk arasında bu şekilde ifade edilen boşanma sebebi de yine yukarıda bahsettiğimiz sebep dahilindedir. Ülkemizdeki boşanmalar içinde en fazla görülen boşanma sebebi budur.

Zina Sebebi İle Açılan Boşanma Davaları

Şiddetli geçimsizlikten sonra ikinci sırada zina nedeniyle boşanma gelir. Kanundaki tabiriyle zina, evlilik devam ederken bir eşin kendi rızası ile başka bir kişiyle cinsel ilişkiye girmesidir.

Bu tip davalarda, davacının iddiasını ispatla yükümlü olması Maltepe avukat ihtiyacını da beraberinde getirir. Çünkü sunulacak delillerin hukuken geçerli olması gerekir. Örneğin gizli kaydedilmiş görüntüler ya da ses kayıtları hukuken geçerli değildir.

Hak Düşürücü Süre: Zina nedeniyle açılan davalarda belirli sürelerin geçmesi davayı düşürür.

  • Davacı, zinanın yapıldığını öğrendiğinden itibaren altı aylık süre içinde dava açmazsa hakkını kaybeder.
  • Zinanın yapıldığı tarihin üzerinden beş yıl geçmesi halinde yine dava geçersiz sayılır.
  • Dava sürerken, eşin karşı tarafı affetmesi de davanın düşmesine sebep olan haller arasındadır.

Hayata Kast, Pek Kötü Muamele, Onur Kırıcı Davranış

Medeni Kanun çerçevesinde boşanma sebepleri arasında sayılan bu üç nedenden sadece birinin gerçekleşmiş olması boşanma kararı alınması için yeterlidir.

Pek kötü muamele sözünde kast edilen, karşı tarafın vücut bütünlüğünü ve sağlığını tehdit edece şekilde fiziksel şiddet uygulamaktır. Onur kırıcı davranış ise, küçümser tavır, hakaret ve aşağılama olarak tanımlanabilir. Bu hareketlerin sadece baş başa olunan bir ortamda yapılmış olması da boşanma sebebidir. Yani illa toplum içinde yaşanmış olması gerekmez.

Terk Sebebi İle Açılan Boşanma Davaları

Terk, kanunda eşin birlikte yaşanılan evden kendi isteğiyle uzaklaşması anlamı taşır. Dava açılabilmesi için en az 4 ay eşin hiç eve gelmemiş olması gerekir. Sonraki aşamada hakim evini terk eden eşe dönmesi için bir ihtar gönderir.

Şahsın bir adresi yoksa gazeteye verilen ilan da aynı işlevi görür. Daha sonra iki ay daha beklenir. Bu sürede uygulamaya itiraz etmeyen ya da eve geri dönmeyen kişilerin gaybında boşanma kararı verilebilir. Bu davalar süre takibinin çok önemli olduğu davalardır. Maltepe boşanma avukatı ile dirsek teması kurarak ilerlerseniz, daha olumlu sonuçlar ortaya çıkacaktır

Call Now Button