Boşanma Nedenleri Nelerdir?

Karşılıklı olarak evlilik akdini sonlandırmak isteyenlerin boşanmak için mahkemeler üzerinden bu ayrılmaları gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Türk Hukuk sisteminde göre boşanma nedenleri özel boşanma ve genel boşanma nedenleri olarak 2 ana başlık altında ayrılmıştır.

Özel Boşanma Nedenleri Nelerdir?

Türk Medeni kanununda belirtilmiş ve kanunda bu şekilde yer alan nedenlerdir. Türk Medeni kanununda yer alan 161. Maddeye göre, (pek kötü davranış veya onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma, zina yüzünden boşanma; hayata kast, a, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma, terk nedeniyle boşanma ve akıl hastalığı nedeniyle boşanma ) olarak sıralanmıştır.

Genel Boşanma Nedenleri Nelerdir?

Kanunda yer alan ifadeye göre evlilik birliğinin temelden sarsılması, anlaşmalı boşanma ve fiili ayrılık nedeniyle boşanma olarak 3 başlık altında toplanmıştır.

-Evlilik Birliğini Temelden Sarsılması; Türk medeni Kanunu’nda 166. Maddesinin ilk fıkrasına göre (Evlilik kurumu, ortak hayatı sürdürmek yüksek drecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açar ) denmektedir. Genel bir ifade ile tanımlanmasında dolayı oldukça kapsamlı bir neden olarak söylenebilir. Evlilik içinde gerçekleşen her olayın bu ifadeler içinde yer alabileceğini göstermektedir. Bu şekilde açılan davalar herhangi bir şekilde kalıba sokulamadığı için, ortaya çıkan her olay ve oldu boşanmaya neden olarak ileri sürülebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma; Aile birliğinin sürekli olarak devam etmesi için kanunlar üzerinden belirli düzenlemeler yapılmıştır. Bu şekilde Türk medeni Kanun’unda yer alan ve 4721 sayılı kanunun 166/II maddesinde düzenlenen anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi için;

-Evliliklerin en az 1 yıl sürmüş olması,

-Eşlerin birlikte başvurmaları,

-Hakimin tarafları bizzat dinlemesi,

-Anlaşmalı boşanmaya ilişkin hususların protokole bağlanması gerekmektedir. Bu şartlar eğer ki yerine getirilmemiş ise anlaşmalı boşanmadan çıkılır ve dava çekişmeli boşanma davasına dönüşmüş olur.

Fiili Ayrılık Nedeni İle Boşanma; hâkimin bu boşanma türüne göre karar vermesi için, bazı şartların mevcut olması gerekir:

-Açılmış boşanma davası reddedilmelidir.

-Boşanma reddi kararı verildikten sonra ve karar kesinleştikten sonra 3 yıl geçmelidir.

-3 yıllık sürede müşterek bir hayat kurulmamış olmalıdır.

Tek celsede boşanma sebepleri nelerdir?
Tek celsede boşanma diğer bir ifade ile anlaşmalı boşanmadır. Kişiler anlaşmalı boşanmaya karar verdikleri takdirde tek celsede boşanma gerçekleşir. Çekişmeli boşanma olduğu takdirde tek celsede boşanma gerçekleşmez.
Boşanmaların en büyük sebebi nedir?
Boşanmaların genel olarak en büyük sebebi, evlilik yükümlülüklerinin yerine getirilmemesidir. Bununla birlikte aldatma, şiddet, hayata kast, onur kırıcı davranışlar gibi etmenlerde, boşanmaların en büyük sebepleri içerisinde yer edinir.
Boşanma hangi durumlarda gerçekleşir?
Boşanma davalarının açılmasına göre oldukça farklı sebepler bulunur. Fakat genel anlamda onur kırıcı davranışlar, hayata kast, eve geçindirememe, kadın ya da erkeklik görevlerini yerine getirmeme, şiddet ve bunun gibi birçok durumdur.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/ise-iade-davasi-ne-zaman-acilabilir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanmanin-nedenleri-nelerdir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/akil-hastaligi-nedeniyle-bosanma-davalari.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-davalari-turleri.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/ise-iade-davalari.html

“Boşanma Nedenleri Nelerdir?” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Hemen Ara