0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Çınar Mahallesi Boşanma Avukatı

Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen sebeplere dayanarak eşlerden biri veya ikisi birden boşanma davası açabilirler. Bu konuda bir uzlaşı söz konusu olmadığında tarafların bir avukatta destek alması kaçınılmaz olur. Çınar mahallesi boşanma avukatı üzerine bir araştırma sağlarsanız bu konuda size yardımcı olabilecek profesyonellere ulaşabilirsiniz. Bu yazımızda Maltepe civarında ikamet eden kişiler özelinde boşanma davasına konu olabilecek bazı sebeplerden bahsedeceğiz.

Terk Sebebi İle Boşanma Davası Açma

Ortak kullanılan konutun eşlerden birisi tarafından bilinçli olarak terk edilmesi haline boşanma davası hazırlığı yapılabilir. Ancak bu durum ilgili kanunda bazı şartlara bağlanmıştır. Çınarlı mahalelsi boşanma avukatı ile görüşerek bu konuda atılması gereken adımları netleştirebilirsiniz. Medeni kanuna göre terk durumunun boşanma davası konusu olarak ele alınabilmesi için şu şekilde şartların yaşanması gerekir.

  • Terk durumunun üzerinden en az altı ay geçmiş ve durumun hala devam ettiğinin anlaşılması gerekir.
  • Sonrasında hakim evi terk eden eşe iki ay içinde dönüş yapması konusunda bir ihtar gönderir.
  • Verilen ihtar üzerinden iki ay geçmediği sürece dava açılamaz.
  • Evi terk eden eşe gönderilen ihtar varsa eğer bilindik adresine, ailesinin adresine veya iş adresine gönderilir. Bunlardan hiçbirine ulaşılamamış ise bu kez ilan vermek sureti ile ihtar gönderilmiş olur.
  • Verilen ihtara uymayan eş hakimin talebi ile kolluk kuvvetleri tarafından da aranabilir.

Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası Açma

Eşlerden her biri artık evliliğin sürdürülemeyecek dereceye geldiğini iddia ediyorsa bu durumda tek taraflı olarak boşanma davası açabilir. Karşı tarafın da bu iddiayı kabul etmesi haline dava anlaşmalı boşanma davası gibi görülür. Ancak bir yıldan az olmamak koşulu ile evli kalmış olma zorunluluğunun taşınıyor olması gerekir.

Dava açılan taraf bu duruma itiraz eder ve boşanmayı kabul etmezse o zaman çekişmeli boşanma davasına dönüşür. Gelinen noktada Çınar mahallesi boşanma avukatı ihtiyacı duyabilirsiniz.

Günümüzde bu tip çekişmeli boşanma davaları başta İstanbul olmak üzere ülkemizin her tarafında görülmekte ve emsal karar niteliği taşıyabilecek sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

Call Now Button