0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Çınar Mahallesi İşçi Avukatı

Kamu veya özel sektörde çalışan her işçi kanunda belirtilen bazı haklara sahiptir. Bu haklarının elinden alındığını düşünenler de çalıştığı yeri mahkemeye verebilirler. Bu şekilde açılan davalar işçi davaları olarak nitelendirilir. Çınar mahallesi işçi avukatı örneğinde olduğu gibi alanında uzman kişiler bu davalarda işçinin haklarını elde etmesi konusunda profesyonel bir desteğe imza atarlar. İkamet adresi olarak Maltepe gözüken işçiler bu konuda hem çevrelerinden hem de internet üzerinden destek alabilirler.

Haksız Yere İşten Çıkarılma Davaları

İşverenin işçisiyle olan sözleşmesini tek taraflı olarak sona erdirebilmesi için uyması gereken bazı kurallar vardır. Bunların içinde işten çıkarılacağını işçiye önceden haber verme, kıdem tazminatı ödeme ve neden çıkarıldığı konusunda yazılı olarak açıklama yapma gibi öğeler sayılabilir. Sayılan bu kuralların birine veya birden fazlasına riayet edilmeden sözleşmelerin sonlandırılması da işçinin hakkını mahkemede aramasına vesile olur. Bu konuda işçi Çınar mahallesi işçi avukatı üzerinden verdiği vekaletle mahkemeye başvurabilir.

İşçinin bu davayı açabilmesi için işyerindeki çalışma süresinin altı aydan az olmaması gerekir. Ayrıca işyerinin yaptığı davranışın da ispatı istenir. Hakim burada öncelikle iş sözleşmesinin hükümlerine ve işçiye bildirilen işten ayrılma yazısına bakar. Eğer bir bildirim yapılmamışsa işyerinden şahitler de olaya dahil olabilir.  Yargılama sonucunda işçinin tekrar işinin başına dönmesi konusunda bir karar çıkabileceği gibi işverenin de işçinin işsiz kaldığı günleri için bir tazminat ödemesi yapmasına hükmedilebilir.

Yıllık İzin Hakkının Kullandırılmaması Sonucu Açılan Davalar

Çınar mahallesi işçi avukatı vekilliği ile açılabilecek diğer bir işçi davası türü de işçinin sözleşmesinin hakkı olan yıllık iznini kullanamaması sonucu açılan davalardır. Bu dava türünde işçinin toplam bir yıl aynı işyerinde çalışıyor olması gerekir. Bu bir yıla ilk etaptaki deneme süresi de dahildir. İşçi bir yılı doldurduğu anda ücretinin işveren tarafından karşılanması gereken bir izne hak kazanır. Eğer bu hak kullandırılmıyorsa da işçi hakkını davaya taşıyabilir.

İstanbul ülkemizdeki işçi yoğunluğunun en fazla olduğu yer olduğu için bu ve buna benzer birçok dava görülmektedir.

Call Now Button