Evliliğin Bitirilmesinde Atılması Gereken Hukuki Adımlar ve Boşanmanın Toplumsal Etkileri

Evliliğin sonlandırılması için eşler beraber ya da ayrı ayrı mahkemeye dilekçe verebilirler. Bu konuda hukuki olarak uyum sağlamanız gereken bir zorunluluk bulunmamaktadır. Hatta kişiler uygun görüyorlarsa tek bir dilekçe içerisinde de boşanma taleplerini mahkemeye bildirebilirler.

Hukuki olarak bu durumun bir sakıncası yoktur. Maltepe avukat desteği aracılığı ile mahkemeye kendiniz gitmeye gerek kalmadan bu süreçleri uzaktan halletme imkanını da elde edebilirsiniz. Sadece boşanma süreci hakkında değil aynı zamanda evlilik sonrası doğacak olan haklarınız ile alakalı da bilgi sahibi olmalısınız. Tazminat ve nafaka bu hakların en önemlileridir.

Boşanma sürecinin sizi maddi ya da manevi açıdan zarara soktuğunu hissediyorsanız tazminat davası da açabilir ve talepte bulunabilirsiniz. Nafaka ise kusurlu olan tarafın ödemesi gereken, karşı tarafın maddi muhtaçlığını gidermek üzerine temellendiriliş olan ve ödeme gücünün de dikkate alarak belirlendiği hukuki yükümlülük olarak tanımlanabilir. Nafaka ve tazminat siz mahkemeden talepte bulunmadıkça size verilmeyecektir.

Maltepe boşanma avukatı aracılığı ile alınan bilgilere göre bir boşanma dilekçesi kapsamında bulunması gereken bilgilerden bazıları;

 • Davacı
 • Davalı
 • Konusu
 • Olaylar
 • Hukuki sebepler
 • Deliller
 • Onanmış vekaletname örneği
 • Nüfus kayıt örneği

Son iki belge ek olarak dilekçeye eklenebilir. Bu konuda uzman kişilerden yardım alındığı zaman süreç çok daha sorunsuz bir biçimde tamamlanmaktadır.

Boşanma İstatistikleri ve Bölgeden Bölgeye Değişen Oranlar

Modern dünyanın toplum yapısı üzerinde ortaya çıkardığı değişiklikler sebebi ile evlilik ve boşanma gibi olayları etkileyen dinamikler de değişime uğramıştır. TÜİK’in yapmış olduğu çalışmalara göre seneler geçtikçe ülkemizde evliliklerin boşanma ile son bulma durumu artış göstermiştir.

2006 senesini ve 2011 senesini temel alarak yapılan istatistik çalışmalarına göre boşanan kişi sayısında 30 bin kişi kadar bir artış meydana gelmiştir. Bu artışın sebebi kadının toplumsal hayata aktif şekilde dahil olması, maddi özgürlük kazanan bireyler, aldatma oranlarındaki yükseliş ve teknolojinin toplum üzerinde bıraktığı hasarlara bağlanabilir. Ayrıca ek bir bilgi olarak Ege bölgesi evliliklerin en sık boşanma ile sonuçlandığı bölge olduğu da bilinmektedir. Maltepe avukat desteği alarak akademik bazda yapılan çalışmalardan çok daha yakından haberdar olma imkanını elde edebilirsiniz.

Boşanma Sebeplerinin Kır ve Kent Kategorisine Uygun Ayrımı

Evlilik birliğinin sonlandırılması kır kent ya da ülke ayrımı göz etmeksizin meydana gelen ve kişilerin artık aile birliğini koruyamadıklarını beyan ettikleri bir süreçtir. Boşanma olgusunun ortaya çıkması sabit olsa da ortaya çıkan sebeplerin ve sonuçlarda ülkeden ülkeye ya da kırdan kente büyük farklılıklar meydana gelebilmektedir.

Maltepe boşanma avukatı aracılığı ile bu konuda profesyonel bir şekilde bilgi alabilir ve evliliğin sonlandırılmasının kategorilerini ve genellikle hangi sebeplerden ötürü meydana geldiğini anlamlandırabilirsiniz. Yapılan son araştırmalara göre ülkemizde en sık rastlanılan boşanma nedeni sorumsuzluk ve ilgisizlik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu kategoriyi kır ve kente ayırdığımız zaman ise sorumsuzluk ve ilgisizlik nedeni ile ayrılan kişilerin yoğunlukla kentlerde yaşamlarını sürdürdükleri görülmektedir. Dayak ve kötü muamele sebebi ile eşlerinden ayrılan kişilerin yine daha çok kentlerde ikamet ettikleri görülmektedir. Adı geçen bu sebeplerin her biri mahkemede kanuni bazda boşanma sebebi olarak kabul edilebilir niteliktedir. Bunların dışında boşanmaya sebebiyet verebilecek olaylardan bazıları;

 • Çocuk olmaması
 • Çocuğa kötü muamele
 • Aile içi işlere dışarıdan karışma
 • İçki ve kumar
 • Eşlerin aileye saygısızlığı
 • Hırsızlık ve gasp
 • Eşin Hastalığı ( kronik )
Hangi hallerde boşanma olmaz
Davacı olan eş gerekli delilleri sunamadığı takdirde eşlerin boşanmaktan vazgeçmesi durumunda, eşlerin belirtmiş olduğu anlaşmadan geri çekilmesi üzerine boşanma olmaz.
Çekişmeli bosanma Yorumları
Boşanma davaları içerisinde her iki tarafı da yıpratan dava çekişmeli boşanmadır. Çekişmeli boşanmada her iki taraf anlaşmaya varamadığı takdirde belirli sorunlar hukuki boyutta çözümlenir. 8 celseye kadar sürmesi mümkün.
Evlilik birliğinin içerisinde eşlere yüklediği yükümlülükler
Evlilik birliği içerisinde hem kadın hem de erkek için belirli yükümlülükler bulunur. Bu yükümlülükler aynı çatı içerisinde yaşadıkları taktirde de yerine getirilmeli. Yükümlülükler yerine getirilmediği takdirde ve bu durum her iki taraf için de zarar oluşturduğu zaman boşanma davası açılabilir.

İlginizi Çekebilir;

Çınar Mahallesi Boşanma Avukatı

Boşanma Sonucu Ortaya Çıkacak Mali Yükümlülükler

Boşanmada Tazminat Davası

Boşanma Sürecinde Korkmadan Emin Adımlar İle İlerleyin

Boşanmanın Sebepleri Nelerdir?

“Evliliğin Bitirilmesinde Atılması Gereken Hukuki Adımlar ve Boşanmanın Toplumsal Etkileri” üzerine 2 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara