0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

İşe İade Davaları

İş kanununda yer alan 18. Maddeye göre iş güvencesi düzenleme altına alınmıştır. İş güvencesi kapsamında bu güvenceden faydalanan işçi, işe iade davası açma hakkına sahiptir. bu kararın yerine getirilmesine yönelik olarak da iş verene başvurabilir.

İşe İade Davası Nasıl Açılır, Süreçleri Nelerdir?

İş sözleşmelerinde haksız bir şekilde fesih edilen ve iş kanununda yer alan 18. Maddeye göre belirtilen iş güvencesine tabi olan bir işçi, işe devam etme arzusu işle işe iade davası açabilir. Haksız bir fesih ile karşı karşıya kalan işçi, dava açmak için bazı şartların oluşmuş olması gerekmektedir.

-30 ve daha fazla işçinin çalıştığı bir yerde çalışması ve işyerinde en az 6 aylık kıdeminin olması gerekmektedir.

Belirsiz bir iş sözleşmesi ile çalışıyor olması gerekmektedir.

-İş sözleşmesi fesih edilirken, geçersiz ya da haksız bir şekilde fesih edilmiş olmalıdır.

Tüm bu şartlar mevcut ise, işçi, işe iade davası açmaya hak kazanmış demektir.

İşe İade Davalarında Zamanaşımı Ve Davanın Açılması

İşe iadesini isteyen bir işçi, gerekli şartları yerine getiriyor ise, iş sözleşmesini feshinden itibaren 1 ay içinde işe iade davası açma mecburiyetindedir. İş kanununda belirtilen 20. Maddeye istinaden, bu konu düzenlenmiştir. Mevcut sürelere uyulmadığı zaman, işçi, açmak istediği işe iade davası hakkını kaybetmiş olur. İş Kanunu’nda yer alan 20. Maddeye göre; ( İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. (…) taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür.

Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.)

Görülen davalar, seri muhakeme usulüne göre 2 ay içinde sonuçlandırılmaktadır. Mahkemenin verdiği karar doğrultusunda temyize gitmesi halinde, Yargıtay dava ile ilgili 1 ay içinde kesin bir karar verir. Bundan sonra devam eden süreç ise avukatlar aracılığı ile takip edilebilir.

Call Now Button