0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

İş Hukuku Kapsamı

Türkiye’de işçi haklarını sağlamak adına kurulan ve bu yapı üzerine çalışan kanunlar yer almaktadır. Günümüzde şimdiye dek görülmüş ve görülmekte olan davaların büyük bir çoğunluğunu işçiler lehine olduğu tespit edilmiştir.

İşçi ve işveren ilişiklerine dair ilişkilerin kapsamını belirlemeye yönelik hukuki bir zemin hazırlamak için çıkartılan kanınlar genelde işçileri korur nitelikte olmaktadır. İş davaları da bu yönde şekillenmekte ve davaların seyri bu yönde olmaktadır.

İş Kanununa Tabi Olmayanlar

İş kanunu çerçevesinde hazırlana maddelere göre kimlerin bu kapsam içinde olup olmadığının sınırları belirlenmiştir. Bu maddeler 1. Ve 4. Maddelerde açık bir şekilde yer almaktadır. İş ve iş ilişkileri içinde değerlendirilecek olanlar;

-Hava ve deniz taşıma işleri,

-50 Kişiden az işçi çalıştırılan orman ve tarım işlerinin yapıldığı işyerleri ve işletmeler,

-Aile ekonomisi kapsamında ele alınacak tarım ile ilgili her türlü yapı işleri,

-Dışarıdan başka biri katılmayacak şekilde düzenlenmiş, evlerde ve el sanatları üzerine yapılan işler,

-Evde verilen hizmetler,

-İş güvenliği ve iş sağlığı hükümleri saklı kalacak biçimde, çıraklar,

-Sporcular,

-Rehabilite edilenler,

-507 sayılı kanuna bağlı olarak esnaf ve sanatkarlar kanununun 2. Maddesine göre, 3 kişini çalışmakta olduğu iş yerleri

Bu yerlerde iş kanunu hükümleri uygulanmaz.

İşçi, İşveren, İşveren Vekili Kavramları

İş kanununda açık bir şekilde belirtilmiş İş kanunu 2. Maddesine göre bazı tanımlamalar yapılmıştır. Bu tanımlamalara göre,

-İşçi; bir sözleşme çerçevesinde ve buna dayanarak çalışan gerçek kişidir.

-İşveren; işçi çalıştırmakta olan tüzel ya da gerçek kişiye veya tüzel kişiliği bulunmayan kuruluş ve kurumlara,

-İşveren Vekili; işveren adına hareket etme yetkisine sahip, işin ve işyerinin aynı zamanda işletmenin yönetiminde görev almakta olan kişilere denmektedir.

İş Ve İşçi Hukuku Davalarında Görevli Mahkemeler

İş kanununa göre işçi sayılan kimseler, işveren ya da işveren vekili arasında iş akdine yönelik ya da iş kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözülmesine yönelik görevli olarak gerekli görülen yerlerde iş mahkemeleri kurulur. İl ve ilçe sınırlarında iş mahkemesi kurulma kararını ise hakim ve savcılar yüksek kurulu karar verir.

Call Now Button