Nafaka Arttırmak İçin Dava Açılır Mı?

Boşanma davası sonuçlandığında nafaka talebi yapan eş, boşanma sonrasında hayat standardına yönelik düşüşün biraz da olsa giderilebilmesini ister. Fakat zamanla değişen ekonomik koşullar ve kişilerin artmakta olan ihtiyaçları sebebiyle nafaka miktarının yetmemesi durumu ile karşı karşıya gelinebilmektedir.

Alınan nafakaların artmaması halinde, kişiler haklı gerekçeler göstererek nafaka davası açabilirler. Boşanma davalarında nafakaya ilişkin verilen kararlarda kesin hüküm bulunmaz. Hayat koşullarının değişmesi ve oluşan hareketlikler sebebiyle mahkemenin takdir ettiği nafaka günün koşullarına göre az kalabileceği göz önünde bulundurulmuştur. Bu sebeple de nafaka artırımı davası adı verilen şekillerde yeni talepler söz konusu olabilmektedir.

Nafaka Artırım Nedir?

Türk Medeni Kanunu’nda yer alan ve 176. Maddesinin 4. Fıkrasında bulunan düzenlemeye göre, ( Tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın arttırılması veya azaltılmasına karar verilebilir. ) denmektedir.

Nafaka artırım talebinin hakim tarafında değerlendirmeye alınabilmesi için, bir takım durumların gerçekleşmesi halinde mümkün olabilmektedir. Kısaca bahsetmek gerekirse;

-Nafaka alacaklısının, paranın alım gücü karşısında ihtiyaçlarının artması durumunda,

-Mevcut nafakanın giderleri karşılayamaması durumunda,

-Nafaka borçlusunun ekonomik gücünde olumlu bir şekilde artı değişimler olması gibi durumlar gerekçe gösterilerek nafakanın artırılması talep edilebilir.

Nafaka artış oranları ise, Yargıtay kararları ile ilgili mahkemelerce, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi baz alınarak belirlenir. Bu oranlar değişmez artış oranları olarak kabul edilmediği için, ekonomik şartlarda meydana gelen değişimlere göre artış oranı üzerinde nafaka artırımı gerçekleştirilebilir.

Nafaka Artırım Davası Şartları Nelerdir?

Nafaka artırım davası, boşanma davası ile karara bağlanır. Nafaka miktarının enflasyon ve tarafların hayat standartlarında gerçekleşen değişim sebebiyle, değerini kaybetmesi ve yeterli gelmemesi nedeniyle açılan ve aile hukuku davalarının en başında gelen davalardan bir tanesidir.

Örneğin bakım için nafaka bağlanan çocuk okula başladığı takdirde, nafaka alacaklısının çalışamayacak rahatsızlığa yakalanması halinde, nafaka alacaklısının geliri de doğrudan azalacaktır. Nafaka borçlusunun gelirin arttığı durumlarda ise nafaka davası açıldığı işleyiş içinde görülebilmektedir. Enflasyon nedeni ile de nafakanın artırılması yönünde dava açılabilir.

Nafaka Artırımı Davası Ne Zaman Açılır?
Nafaka artırımı davası açmak isteyen kişilere sunulan belirli bir tarih bulunmamaktadır. Kişiler bu davaları nafaka ödemeleri devam ettiği sürece istedikleri süre zarflarında açabilme özgürlüğüne sahiptir.
Nafaka Artırımı Davanın Tarihten İtibaren Geçerli Midir?
Nafaka artırımı talebi ile açılmış olan davaların karara varıldığı süre itibariyle kişiler bu duruma uygun nafakalarını almaya başlamaktadır. Bu durumda kişiler davanın sonuçlanma tarihiyle beraber geçerli olarak yeni nafaka tutarlarını alabilmektedir.
Nafaka Ne Kadar Sürede Artar?
Nafaka miktarının artması amacıyla açılacak olan davaların belirli bir süresi bulunmamaktadır. Bu sebeple kişilerin gelir düzeyleri ve davaya sunulan sebepler göz önünde bulundurularak kişilerin aldığı nafakalar her zaman artış gösterebilmektedir.
Nafaka Davası Her Zaman Açılabilir Mi?
Nafaka talepleri, boşanma davası süresince hâkime sunulabildiği gibi davaların sonuca ulaşmalarından bir süre sonra da açılabilmektedir. Örneğin yoksulluk nafakası almak isteyen kişiler davanın sonuçlanmasından sonraki bir sene içerisinde dava açabilme hakkına sahiptir.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-sonrasi-cocuklarin-bakiminin-saglanmasi-ve-istirak-nafakasi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/nafaka-vermiyor-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-avukati-tel-no.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/maltepe-bosanma-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kadikoy-osmanaga-mahallesi-bosanma-avukati.html

“Nafaka Arttırmak İçin Dava Açılır Mı?” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Hemen Ara