0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

İş Kazaları

İş kazaları Türkiye’de maalesef çok sık karşılaşılan bir durumdur. İş kazaları gerçekleştiği zaman maddi ve manevi tazminat davaları karşısında çok önemli hususlar bulunmaktadır. Bu davalarda bilirkişi raporlarının düzenlenmesi oldukça uzun sürmektedir. Bu yüzden etkili bir hukuki süreci izlenmesi uzman avukatlar tarafından yapılmalıdır, iş kazası davalarında devam eden süreci hızlandırma ve de etkin bir hukuki süreç izlemek için bu davaları kendine uzmanlık alanı olarak seçmiş avukatlarla çalışmak sizin için avantaj sağlayacaktır.

İş Kazası Gerçekleştiğinde Ne Yapılmalı?

Çalıştığınız iş yerinde iş kazası ile karşılaşıldığında, maddi ve manevi tazminat davalarında açılması gerekir. Bu durumlarda işçiye ve işverene bazı durumlarda hukuki işlerin yerine getirmesi beklenir. İş kazası yaşayanları karşılaştığı bu durum için bazı işlemlerin yerine getirilmesi gerekiyor.

İş kazaları gerçekleştiğinde, en kısa sürede sağlık müdahalesi yapılmalıdır. Kazanın yapıldığı yerde emniyet veya Jandarma’ya bilgi verir, iş kazasına uğrayan kişi bunu Sosyal Güvenlik birimine bildirir. Bu durumla karşılaşıldığında kaza raporu düzenlenir, ve tutanağını altında iki şahıs adı yazılır imzalar atılır.

İş Kazasında Uğrayanlar Hangi Davaları Açabilirler?

İşçinin, iş yerinde yaralanması gibi durumlarda Cumhuriyet Savcısı ve kolluk birimine gerekli olan soruşturmaya başlatacaktır. Soruşturma değerlendirilir, aleyhinde dava süreci işleme alınır. Eğer işçi ölürse mirasçılar da çeşitli hukuk davaları açabilirler, işçi yakınları bu tür durumlarda tazminat davaları açabilmektedir.

Maddi tazminat davaları, manevi tazminat davaları ilgili mahkemelerce açılır, iş kazası Temelli açılmaktadır. İş kazasına uğrayan işçinin maddi ve manevi yaşadığı zararın yerine getirilmesi amacıyla bu tür davalar açılmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda rücu davası açılarak kusurun işçiye mi yoksa işverene mi ait olduğunu tespitinde kurum, ödemiş olduğu bütün bedeller için rücu edebilir ve bunu dava sürecine yansıtabilir. İş kazası hallerinde üç farklı dava tipi yer alır

Maddi ve manevi tazminat davası, ceza soruşturma ve ceza davası, sosyal güvenlik kurumunun açtığı rücu davaları, iş kazaları gerçekleştiğinde ilgili mahkemelere açılan dava türleri içinde yer alır. Davalar ile ilgili tüm takipleri uzman bir avukat ile yapmanız hak kayıplarının önüne geçecektir.

Call Now Button