0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

İş Kazaları Davaları

İş dışında gerçekleşen kazaları daha yeni açılan davalarda maddi ve manevi tazminat davaları, ceza soruşturma ve Ceza davaları sosyal güvenlik kurumunun açtığı rücu davaları olarak 3 ana başlık altında incelenebilir.

Ceza Soruşturma Ve Ceza Davaları

İş kazası meydana geldiğinde işveren muhakkak polis ya da Jandarma’ya bildirim yapmak zorundadır. İş kazası gerçekleştirdikten sonra bildirim yapıldıktan sonra gerekli dosya açılacaktır polis ya da Jandarma gereken tahkikatı sağlayacaktır.

Eğer yaşanılan İş kazasında herhangi bir şekilde ölüm meydana geldiyse dosya hemen Cumhuriyet başsavcısına iletilir, kusurlu şahıslar kimse onların aleyhine Türk Ceza Kanunu hükümleri çerçevesinde ceza davası açılır. Böyle bir durum karşısında ise durumdan sorumlu olan kişi yer ve şirketin yetkili kişiler sanık olarak yargılanacaklar.

Sosyal Güvenlik Kurumunun Açtığı Rücu Davaları

İş kazaları gerçekleştiği zaman işveren ya da işçiye kusur atfedilir. İş kazası sonunda kurallar çerçevesinde gerekli adımlar atılır. İş kazasına uğrayan kişilere maddi yardımı kurum yapmaktadır. Eğer iş kazası geçiren kişiye sigortası henüz başlamamış ise ödenek için kurul gerekli olan ödemenizi gerçekleştirmek zorundadır. Fakat işverenin usul kusurları sebebiyle işverene rücu etme hakkı her zaman bulunmaktadır.

İş kazasında işverenin kasıtlı hareketleri tespit edilebilir. Eğer işveren işçisine sağlığını korumaya yönelik düzenlemelere uymamış ise mevzuatın gerekliliğini yerine getirmemiş olmazsa iş kazası zeminini hazırlamış olabilir.

Kurumlar Türk Ceza kanununda suç olarak görülen nedenlerden iş kazasından sebep oldularsa, işverenin bu durumla ilgili kusurlu olduğu kesin bir hal alır böyle bir durumda ise kurum işverene rücu edebilir.

Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları

Maddi tazminat davalarında iş kazasına uğrayan kişi bedenen veya zihnen bir zarara uğrayabilir. Bu kişiler dava açma hakkına sahiptir. Bu davalar sonunda talep edilebilecek bazı durumlar vardır.

İş kazası gerçekleştiğinde ölüm meydana gelmiştir, tedavi giderleri, cenaze giderleri, çalışma gücü kaybı olduğu için ya da azaldığı için bundan doğan kayıplar ölen kişinin ardından yoksun kalan kişilerin uğramış oldukları kayıplara dair açtıkları destek davalar

İş kazası gerçekleştiğinde bedensel zarar görenlerin açabileceği davalar ise, tedavi giderleri, çalışma gücünün kaybı ya da azalmasına dair olan kayıplar ekonomik gelecek kaybı gibi yaşanan kayıplar ve kazanç kaybı

Call Now Button