İŞ KAZASI AVUKATI

İş kazaları ülkemizde sıklıkla rastlanılan durumlardan biridir. İş kazaları neticesinde maddi ve manevi tazminat davalarında bazı önlemli hususlar bulunur. İş kazası davalarında bilirkişi raporlarının düzenlenmesi uzun sürdüğünden dolayı etkin bir hukuki süreç izlemeyi gerekli kılar. Bu nedenle usul ekonomisi ilkesi açısından iş kazası davalarında süreci hızlandırmak ve ekin bir hukuki süreç izlemek adına Helvacı Hukuk Bürosu sizlere uzman iş kazası avukatı ile destek sağlayacaktır.

İş Kazası Halinde Yapılması Gerekenler;

İş kazası nedeni ile maddi ya da manevi tazminat davaları açılır.  Böyle durumlarda işçi ve iş verene birtakım hususlarda yükümlülükler doğar. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ise bazı sorunlar doğurur. İş kazasına uğramanız halinde yapılacak işlemler ise şu şekildedir;

 • İş kazalarında sağlık müdahalesi gerçekleştirilmektedir.
 • Kaza bağlı bulunan kolluk birimine yani Emniyet ya da Jandarmaya bildirilir
 • İş kazasına uğrayan taraf bunu Sosyal Güvenlik Birimine bildirir.
 • Böyle bir durumda ise kaza raporu düzenlenir. Düzenlenen tutanağa iki şahit adı yazılarak imzaları alınır.

İş kazasına uğrayan kişilerin bu işlemleri yerine getirmelidir. Gerekli işlemlerin yapılmaması halinde işlemi yapmak zorunda olan kişiler için gerekli olan tahkikat başlatılacaktır. Kanunun belirlemiş olduğu sürelerde iş kazasına uğrayan kişilerin gerekli işlemleri yerine getirmesi zorunludur.  Bu sürelere uyulmadığında işveren ve işçi sıfatında bulunan kişilerin kusur oranları değişiklik gösterecektir.

İş kazasına uğrayan kişilerin açacakları davalar nelerdir;

İş kazalarının meydana gelmesi ile birlikte işçinin yaralanması ya da ölümü gibi durumlarda kolluk birimi ve Cumhuriyet Savcısı gerekli soruşturmayı yapacaktır. Soruşturmayı değerlendirdikten sonra ilgililer aleyhinde dava süreci başlatılır. İşçinin ölümü halinde ise mirasçıları tarafından çeşitli hukuk davaları açılabilmektedir. İşçinin yakınları bu yönde tazminat davaları açma hakkına sahiptir.

İlgili mahkemelerce açılacak olan maddi tazminat davası ya da manevi tazminat davası gibi davalarda iş kazası temelli açılır. İş kazası sonucu işçinin yaşadığı maddi ve manevi zararı yerine getirme amacı taşır.

Sosyal Güvenlik Kurumu ise rücu davası açmaktadır. Bu davalarda kusurun işverene ait olması ya da işçiye ait olması durumunda kurum ödediği tüm bedeller için rücu edebilir ve bunu dava haline getirebilir. İş kazası hallerinde açılacak 3 dava tipi vardır;

 • Maddi ve Manevi Tazminat Davası
 • Ceza Soruşturma ve Ceza Davası
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açılacak olan rücu davaları

Ceza Soruşturma ve Ceza Davası

İşveren tarafından iş kazasının meydana gelmesi sonucunda kolluk birimine yani polise ya da jandarmaya bildirim yapılmalıdır. İş kazası nedeni ile bildirim yapıldıktan sonra gerekli dosya açılacak ve kolluk birimleri tarafından tahkikat sağlanacaktır.

İş kazası sonucu bir ölüm meydana gelmesi halinde ise dosya ile bizzat Cumhuriyet Savcısı ilgilenir. Kusurlu şahısların tespit edilmesi ile onların aleyhine Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereği bir ceza davası açılır.  Bu durumda ise şirket yetkilileri ve durumdan sorumlu olan kişiler sanık olarak yargılama işlemine alınacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Açılan Rücu Davaları

İş kazaları sonucunda işçiye ya da işverene kusur atfedilir. Kusur oranları neticesinde ise geçirmiş olduğu iş kazasında gerekli yardımlar yapılmaktadır. Bu davalar sonucunda ise geçirmiş olduğu iş kazası sonucu kişilere maddi yardım yapılır. Yapılan yardımlar kurum tarafından sağlanacaktır.

İş kazası geçiren kişinin sigortasının başlatılmamış olması, primlerinin yatırılmamış olması durumlarında ödenek için Kurum gerekli olan ödemeleri gerçekleştirir. Ancak işverenin usuli kusurları sebebi ile işverene rücu etme hakkı bulunur.

Kusur oranları araştırılırken meydana gelen iş kazasında işverenin kasti hareketleri de bulunabilir. İşverenin işçilerin sağlığını korumaya yönelik düzenlemelere uymaması ya da mevzuatın gerektirdiği düzenlemeleri yerine getirmemesi gibi sebep iş kazasını meydana getirmiş olabilir. Kurumlar Türk Ceza Kanunun suç saydığı nedenlerden dolayı iş kazasına sebebiyet verdiyse işverenin kusurlu olduğu kesinleşir. Bu durumda ise kurum işverene rücu edebilir.

Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

Maddi Tazminat; iş kazası geçiren kişi ruhen ya da bedenen bir zarara uğramış olabilir. Türk Borçlar Kanunu gereğince ruhen ya da bedenen zarara uğrayan kişi dava açma hakkına sahiptir. Ölüm ve bedensel zarara uğranması gibi sebeplerden dolayı iş kazasında bulunan kişilerin açacakları maddi tazminat davası hallerinde talep edebilecekleri giderler;

İş kazası sonucu ölüm halinde;

 • Tedavi giderleri
 • Cenaze giderleri
 • Çalışma gücünün yitirilmesinden ya da azalmasından doğan kayıplar
 • Ölen kişinin ardından yoksun kalan kişilerin uğradıkları kayıplar için açtıkları destek davaları

İş Kazası sonucu bedensel zarar halinde açılan davalar;

 • Tedavi giderleri
 • Çalışma gücünün yitirilmesinden ya da azalmasından doğan kayıplar
 • Ekonomik geleceğin sarsılmasından kaynaklanan kayıplar
 • Kazanç kaybı

Manevi Tazminat

Borçlar kanununun ilgili maddelerinde düzenlenen manevi tazminat davası kazaya uğrayan kişinin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda olayın özellikleri göz önünde tutularak zarar görene uygun bir miktar ödeneceği ifade edilir. Ağır bir bedensel zarar gören ya da ölenin yakınlarının manevi tazminat talep edebileceği Türkiye Cumhuriyeti yasalarınca düzenlenen Türk Borçlar Kanununda yer alır.

Manevi Tazminat davalarında Hukuk Büromuz sizlere haklarınızın korunması açısından gerekli desteği sağlayacaktır.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/is-kazasina-ugrayan-kisilerin-acacaklari-davalar-nelerdir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/is-yerinde-olumlu-is-kazasi-hukumleri.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/is-kazasina-ugradiginizda-yapmaniz-gerekenler.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/orta-mahallesi-avukat-2.html

Hemen Ara