GAYRİMENKUL AVUKATI

Ev, tarla, arsa gibi taşınmaz mallara ilişkin olan davalara bakan avukatları tanımlamak için kullanılan terim gayrimenkul avukatıdır. Ülkemizde sıklıkla görülen davalardan biri de taşınmaz mallar üzerinde bulunan haklar için açılan davalardır. Bu konularda yaşanılan uyuşmazlıklar gayrimenkul avukatı tutmanızı zorunlu tutar.

Medeni Kanunun eşya hukuku alanına giren tapu ile ilgili işlemler kişiler tarafından oldukça karmaşık görülür. Tapu kayıtlarının düzeltilmesi, tapu davaları, miras hukukundan doğan tapu iptal davaları, gayrimenkul davası,  tapu tahsil belgesi ile ilgili problemlerde Helvacı Hukuk Büromuz sizlere gerekli desteği sağlayacaktır.

Taşınmaz ( Gayrimenkul) Davaları Nelerdir?

Herhangi bir taşınmazdan yararlanabilmek adına taşınmazın sahibi olmanız ya da taşınmazın sahibinden icazet almanız hukuk açısından gereklidir. Sahip olmak istediğiniz taşınmazın hukuki belge ile kesinleştirilmiş sahibinden onay almadan taşınmazın herhangi bir şekilde kullanılması hukuka aykırı bir eylemdir. Böyle bir durumda ise mülk sahibinin men-i müdahale ( müdahalenin önlenmesi ) davası açma hakkı bulunur. Dava açılması ile yapılan saldırı hukuki destek ile önlenmiş olur. Eğer taşınmaz hak sahibi tarafından işgal edilmiş ise işgalci taşınmazdan çıkarılır. Haksız olan işgalciden işgal tazminatı talep edilebilmektedir. Uzman bir avukat tarafından birbiriyle bağlantılı davalar ileri sürülerek hak sahibine taşınmaz iade edilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası ( İzale-i Şuyu  )

Herhangi bir taşınmaza birden fazla kişinin sahip olması durumlarında geçerlidir. Ortak bir konuda uzlaşamayan taraflar paydaşlığın sona erdirilmesi için izale-i şüyu davası açarlar. Tapu kaydı incelendikten sonra dava tüm ortaklara yöneltilir. Ortaklığın giderilmesi için açılan davalarda taşınmazın mal sahibi olan tüm şahıslar davaya dahil edilmelidir.  Aksi bir durumda gayrimenkul davası sonuçlandırılamaz.

Gayrimenkul davası sonucunda taşınmasın aynen taksimi mümünse taşınmaz aynen taksim edilmektedir. Eğer taşınmazın aynen taksimi mümkün değil ise icra dairesi marifetiyle satılarak satış bedeli payları oranında ortaklara dağıtılır.

Tapu İptali ve Tescili Davaları Gayrimenkul Avukatı

Tapunun iptaline dayanak teşkil eden olguların somutlaştırıldıktan sonra tapu iptal ve tescil davası açılabilir. Tapu iptal davaları ile ise birbirinden çeşitli şekillerde açılmaktadır.

Kamulaştırmaya Dair Tapu İptal Davası

Herhangi bir taşınmazın kamu yararı gözetilerek mülkiyetinin tek taraflı bir idari işlem ile kumaya geçirilmesine kamulaştırma denir. Kanunun verdiği yetki ile idare kamu yararı kararını aldıktan sonra herhangi bir kişiye ait olan taşınmazı kamulaştırabilir.

Kamulaştırma işleminin tamamlanması için; Adli yargıda idarenin gayrimenkul sahibi aleyhine toplu iptal ve tescil davası açması gereklidir.  Bu davalarda gayrimenkul avukatı büyük bir öneme sahiptir. Avukat idarenin açtığı bu davalarda mülk sahibinin tüm haklarını savunur. İdarenin kamu yararı hakkında bulunması yerinde değil ise bu işleme karşı idari yargıda dava açılabilmektedir. Tapu iptal ya da tescil davalarında idari yargıda açılan kamulaştırma kararlarını etkileyecektir. Kamulaştırma kararlarının iptal edilmesi neticesinde tescil davası ve tapu iptal davası açan mülk sahibi için olumlu sonuçlanmış olur.

Hukuk Büromuz kamulaştırmaya dair tapu iptal davası süreçlerinde sizlere kusursuz destek sağlayacaktır. Birbiriyle bağlantılı olarak gelişen bu dava süreçlerini yakından takip ederek davanın taşınmaz sahibinin lehine bitmesini sağlamaya çalışacaktır.

Miras Hukukundan Doğan Tapu İptal Davası

Gaipliğine karar verilen bir kişinin ya da gerçek kişinin ölümü ile sonuçlanan durumlarda mal varlığının kimlere verileceği ve hangi paylarda verilecek olduğuna karar vererek düzenleyen hukuk kuralları miras hukukunun konusudur. Miras hukuku tüm ülkelerde aynı şekilde uygulanmaktadır. Kişilerin sahip oldukları haklar net olarak bellidir. Miras bırakan kişi öldükten sonra bu hakları otomatik olarak mirasçılarına devretmiş olur. Kişinin borçları da bu mirasa dahildir.  Miras hukukundan doğan tapu iptal davalarında ise taşınmaz sahibinin ölümü ile birlikte miras hukuna bağlı olarak birtakım anlaşmazlıklara sebebiyet verir.

Mirasçılardan biri kendi saklı payına tecavüz edildiğini ya da muvazaalı bir satış işlemi olduğunu iddia ederek davada bulunabilir. Böyle bir durumda ise mirasta mal paylaşımı tapu iptal ve tescil davasının konusunu oluşturur.

Hukuktan doğan kanunlara göre hak sahibi tapu davası ve iptal davası açabilir. Miras hukukundan kaynaklanan tapu iptal ve tescil davalarında taraf sayısının çok olması nedeni ile dava uzayabilir. Ancak gayrimenkul avukatı ile destek sağlayarak bu süreci yönlendirmek dava sürecinin uzamasını engelleyecektir.

Helvacı Hukuk Bürosu alanında uzman ve deneyimli kadrosu ile gayrimenkul dava süreçlerinizi en iyi şekilde yürüterek sizlere gerekli desteği sağlayacaktır. Bunun için ofisimize uğrayabilir ya da internet adresimizden ve mail adresimizden bizler ile iletişime geçebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/gayrimenkul-dava-turleri-nelerdir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/gayrimenkul-hukuku-nedir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/gayrimenkul-hukukunun-isleyisine-hakim-avukatlarla-calisin.html

Hemen Ara