0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Gayrimenkul Hukuku Nedir?

Gayrimenkul dava türleri olarak geçen taşınmazlara ait davaların birçok türü bulunmaktadır. Eşya hukukun alt dalını oluşturan gayrimenkul davaları kapsamında, ev, arsa, apartman, daire gibi taşınmazlar ile ilgili davalara bakılır. Gayrimenkuller üzerindeki hukuka aykırı durumun düzeltilmesi amaçlanır.

Gayrimenkul Avukatları Ne İş Yapar?

Gayrimenkul üzerindeki hukuka aykırı, usulsüz olan sorunların çözülmesini içeren taşınmazlara ait davalarda, diğer davalarda olduğu gibi avukat tutmama hakkınız vardır. Ancak gayrimenkul davaları çok uzun süren ve sık olarak takip edilmesi gereken dava türlerinden biri olduğu için bu tür sorunlarla karşı karşıya gelen taraflar en iyi gayrimenkul avukatı kim diye, bulundukları yerlerde araştırmaları ve bu alanda uzman avukatlar ile birlikte çalışmaları oldukça önemlidir.

Gayrimenkul avukatları, bu tür davalarınıza bakabildiği gibi daha sonra herhangi bir sorun yaşamamanız için danışmanlık hizmeti de vermektedir. Kira sözleşmelerinizde, alım satımlarınızda, gayrimenkullerin değerlendirilmesi ile ilgili bilgiler içinde avukatlar ile birlikte çalışabilirsiniz. Taşınmazlara ait davalar oldukça kapsamlı ve ayrıntılı olmaktadır. Bu nedenle gayrimenkul alanında uzmanlaşmış avukatlar davalarınız için oldukça büyük bir etkendir. Örneğin arsanız üzerinde herhangi bir kamulaştırma davası açmak istiyorsanız, arazi davalarına bakan avukatlar ile çalışmanız haklarınızı öğrenmeniz bakımından faydalı olacaktır.

Gayrimenkul Hukuku Hangi Konuları  Kapsar?

Taşınmazlarınız ile ilgili olarak, arsa, tarla, bina ve diğer taşınmazlar üzerine bakılan davalar;

 • Tapu ve tescil davaları başta olmak üzere,
 • istihkak davaları,
 • kamulaştırma davaları ,
 • kira bedeli tespiti ve tescil davaları gibi

dava türleri bulunur. Taşınmazlara ait dava türleri kişiler arasındaki özel durumların en sık yaşandığı bu yüzden farklı hukuk dalları tarafından da davaları görülen dava türleri arasındadır. Miras ile ilgili düzenlemeler, aile kapsamı hukuku kapsamında değerlendiren dava türleri gibi farklı yasalar tarafından da değerlendirilmesi gerekir. Bu nedenle gayrimenkul davalarınızda gayrimenkul hukuk bürosu ile çalışmak, davanın seyri ve süresi bakımından önemlidir.

Gayrimenkul Dava Türleri

Konut, arazi, tarla, bina gibi taşınmazlara ait farklı gayrimenkul davaları bulunmaktadır. Tarafların herhangi bir mağduriyet durumunda, konutla ilgili açabilecekleri taşınmaz davaları iyi bir avukat tarafından yönlendirildiğinde daha kısa sürelerde sonuç alınabilir.

Tapu Davaları

Tapu tescil ve iptali gibi dava türlerine bakılan ve bu konudaki hukuka aykırı olarak düzenlenmiş sorunları düzeltmek ve mağduriyeti ortadan kaldırmak adına açılan dava türleridir. Mülkiyet hakkını içermektedir ve Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından bakılır. Davada taşınmazın olduğu mahkemeye müracaat etmek gerekir. vekalet yolu ile de avukatlarınızla görüşebilirsiniz. Örneğin, taşınmazınız Maltepe’de ise gayrimenkul avukatı Maltepe bölgesine bakan Asliye Hukuk Bürosuna başvuruda bulunarak, sizin adınıza davayı sürdürebilir.

Taşınmazlarınıza ait tapu haklarınızda mahkeme tarafından bilirkişi atanır. Bilirkişi jbu dava üzerindeki haksızlıkları ve belgeleri toplar. Sonuç ile ilgili ise hakim karar verir.

Dava açılmasını gerektiren nedenler: taşınmazların üzerinde aşağıdaki konularda hukuksuzluk gibi sorunlarınız var ise tapu davalarında bulunabilirsiniz;

 • imar uygulaması
 • mirastan mal kaçırma
 • vekaletin kötüye kullanımı
 • tapunun üzerinde hak sahibi olan kişinin hukuki ehliyeti olmaması gibi

durumlarda, avukatlarınız ile görüşülerek dava açılabilir.

Tapu davalarında daha birçok nedenden dolayı dava açabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için avukatlarınız ile görüşebilir ve farklı taşınmaz türleriniz için bu alanda uzmanlaşmış avukatlar ile çalışabilirsiniz. Örneğin, araziniz üzerinde tapu nedeni ile ilgili bir sorun yaşıyorsanız, gayrimenkul alanında uzman olan ve daha çok arsa davalarına bakan avukatlar ile çalışmanız, daha faydalı olacaktır.

istihkak Davaları

herhangi bir taşınmazı haksız olarak işgal edilen kişilere açılabilir. Bu tür davaların kira davaları ya da tahliye davaları ile karıştırılmaması gerekir. istihkak davasının geniş bir uygulama alanı bulunur. zilyetsizliği haksız olarak elinden alınan kişiler ya da bu kişilerin varisleri, taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesine dava açabilirler. Hak davaları türünde olan dava türlerindendir bu nedenle zaman aşımı olmaz.

Kamulaştırma Davaları

Kamu yararı gözetilerek, özel mülklere devlet veya kamu kurum ve kuruluşları kişilerin sahip olduğu özel mülke, mülkün ederi miktarında ödeme yaparak kamulaştırabilir. Bu tür durumlarda ise özel mülk sahibi dava açabilir. Arazi ve arsalarda oldukça yaygın görülen kamulaştırma işlemleri apartman, ev gibi özel mülklere de uygulanabilir. Karayollar, belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarının yararına olan kamulaştırma işleminde;

 • acele kamulaştırma,
 • kısmı kamulaştırma
 • trampa yolu ile kamulaştırma gibi

farklı kamulaştırma işlemleri yapılabilir.

Kamulaştırma uygulaması dahilinde taşınmazın bulunduğu mahkemelere müracaat etmeniz gerekir. örneğin kamulaştırma işlemi yapılan taşınmazınız İstanbul’da ise tapu avukatları İstanbul mahkemelerinde dilekçe vermeniz gerekir.

Kira Davaları

En sık görülen gayrimenkul davaları arasında yer alır. Kira davalarını mal sahibi ya da kiracı açabilir. Farklı alt dava türleri bulunur.

Kira bedeli belirlenmesi: taşınmaz ya da kiracı açabilir. Kira bedelinin belirlenememesi gibi durumlarda açılabilir. Kira sözleşmesinde taraflar arasında kira bedeli ve artış oranı belirlenir. Sözleşmede yazan artış uygulanmadığı ve kiracının aleyhine bir kira artışı söz konusu olduğunda kiracı davayı Sulh Hukuk Mahkemesinde açabilir.

Tahliye Davaları: kira sözleşmesinde yer alan kira bedellerinin geç verilmesi ya da verilememesi durumda, taşınmaz sahibi tarafından açılır. Tahliye Davaları Borçlar Kanunu’nun 260 vd. maddeleri ile 6570sayılı  gayrimenkul Kiralama Hakkındaki Kanun tarafından düzenlenir.

Aşağıdaki nedenlerden ötürü tahliye davaları açılabilir:

 • ihtiyaç sebebi ile tahliye
 • bir kira yılı içinde iki haklı ihtar nedeni ile tahliye
 • yeniden inşa ya da esaslı onarım sebebi ile tahliye
 • fuzuli işgal sebebi ile tahliye
 • kiracının ya da eşinin aynı belediye sınırları içerisinde evi bulunması nedeni ile tahliye gibi

nedenler ile tahliye davaları açılabilir.

Taşınmaz sahibinin ve kiracının özel durumlarına bağlı olarak farklı dava türleri bulunmaktadır. Tahliye kararı mahkemeden çıktıktan sonra, kiracı bu tahliye kararı ile evi boşaltmalıdır.

İzaley-i Şuyu Davaları

Taşınır ya da taşınmaz üzerindeki iki veya daha fazla ortağın olması durumunda açılır. Ortaklığın bitirilmesi davasıdır.  Davalar Sulh Hukuk Mahkemelerine başvurularak açılır. Uzun bir dava süreci yaşanabilir, taşınmazın bulunduğu yerde dava açılmalıdır. Bu nedenle eğer taşınmaz İstanbul’da ise, zorlu bir dava olması nedeni ile en iyi gayrimenkul avukatı İstanbul ve civarındaki avukatlar ile birlikte çalışmanız dava sürecinin kısa olmasına ve olumlu sonuçlanmasında yardımcı olacaktır. ortaklığın giderilmesi davaları;

 • satış sureti ile ortaklığın giderilmesi
 • aynen taksim sureti ile ortaklığın giderilmesi gibi

bulunur.

Gayrimenkul davaları birçok farklı kanunu ve kişiler arasındaki anlaşmazlıklara bağlı olarak zorlu bir süreci gerektirebilir. Genellikle gayrimenkul üzerindeki hukuksuzluğun giderilmesi amaçlanan gayrimenkul davalarında bu konuda uzman olan avukatlar ile birlikte çalışmanız önemlidir.

Gayrimenkul davalarının birçok alt dalı bulunmaktadır. Farklı yasalar ile birlikte değerlendirilmesi gereken özel durumların en sık yaşandığı dava türlerinden bir tanesidir. Taşınmazınızın özelliği ve açacağınız davaya göre farklı uzman avukatlar ile çalışabilirsiniz.

Avukatlar açmak istediğiniz davada vekaletinizi alabildiği gibi,  taşınmazınız ile ilgili danışmanlığınızı da yapabilir. Kira sözleşmelerinde, dilekçelerinizde uzman avukatlardan danışmanlık alabilirisiniz. Gayrimenkul sorunlarınızda çalışabileceğiniz avukatlardan olan Av. Mehmet Ali Helvacı’dan ayrıntılı bilgiler alabilir, danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Gayrimenkul Hukuku neleri kapsar?
Gayrimenkul hukuku arsa, arazi, ev, apartman gibi belirli taşınmaz mallarla ilgili kira davaları, kamulaştırma davaları, tapu davası gibi çeşitli nitelikleri kapsar.
Emlak avukatı nedir?
Emlak avukatı diğer bir ifade ile gayrimenkul hukuku bünyesinde hizmet gösteren gayrimenkul avukatı şeklinde ifade edilir. Herhangi bir emlak konusunda avukata ihtiyaç duyulduğu takdirde emlak avukatı hizmet sağlar.
Taşınmaz ne anlama gelir?
Taşınmaz olarak ifade edilen kelime herhangi bir arsa, apartman, ev gibi çeşitli alanlardır. Bu alanlar kamulaştırma ya da herhangi bir kişiye tapusu verilmek istenildiği takdirde taşınmaz şeklinde dile getirilir.
Taşınmaz hukukunun ana konuları nelerdir?
Taşınmaz hukuku diğer bir ifade ile gayrimenkul hukukudur. Taşınmaz hukuku tapu davası, istihkak davaları, kira davaları, kamulaştırma davaları gibi çeşitli taşınmaz mallarla ilgili mevzuatlar dolayısıyla kapsar.

İlginizi Çekebilir;

 Gayrimenkul Hukuku Avukatlık Hizmetleri

GAYRİMENKUL AVUKATI

Gayrimenkul Dava Türleri Nelerdir?

Kamu Davalarının İşleyişi

Kamu Yararına Olan Kamulaştırma İşlemleri ve Ayrıntıları

Call Now ButtonHemen Ara