0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

 Gayrimenkul Hukuku Avukatlık Hizmetleri

Gayrimenkul hassas konuların olduğu ve ciddi yatırımların olabildiği bir sektör olarak ön plana çıkar. Sektörü iyi bilmek, süreçleri takip etmek, güncel kanunları ve olağan gelişmeleri takip etmek, avukatlık hizmetlerinde büyük bir önem taşır. Bunların tümünü belirli bir düzen içerisinde gayrimenkul hukuku esaslarına uygun olarak avukat nezdinde sağlanabilmesi gerekmektedir.

Davaların yönetilmesi, denetlenmesi, takibi ve bunlarla beraber danışmanlık hizmetleri, gayrimenkul vakaları, anlaşmazlıkları, ihlalleri ve buna bağlı gelişen tüm süreçlerde paralel bir şekilde ele alınması gerekir. Böylece hak kayıplarının önüne geçmek, mağduriyetin önlenmesini sağlamak ve telafisi geç olan kayıpların bu vesile ile başarılı gayrimenkul hukuk bürosu tarafından önlenmiş olunacaktır.

Gayrimenkul Hukuku Hizmetleri

Gayrimenkul avukatlığı yapan ya da bu alanda hizmetlerini sunan avukatlık hizmetinin, mutlaka profesyonel bir bakış açısı ile sergilenmesi gerekir. Kapsamlı bir alanda verilen hizmet tapu avukatları İstanbul bölgesinde ciddi bir seyirde kendini gösterir. Bu yüzden çeşitli alanlara bakan ve bunlara hakim olan avukatlar ile çalışmak, sizin gayrimenkul hukuku ve buna bağlı gelişen tüm olaylara karşı ön hazırlığınıza sahip olmanızı sağlayacaktır. Bu bağlamda geçerli olan gayrimenkul hukukuna paralel hizmetlerde;

 • İpoteklerin sözleşmelerine ait takipler ve rehin tesisleri adına yapılan işlemler,
 • Gayrimenkullere ait olarak yapılan hukuki işlemlerin kontrolleri ve maddi boyutu hakkındaki araştırmalar,
 • Var olan taşınmaz mallara ait olarak kiralarının takipleri, kira sözleşmelerin hazırlanması ve buna bağlı yapılan yakın denetimler,
 • Alım ve satım işlemlerinin taşınmaz mallara ait olarak pek çok çerçevede yapılması,
 • Yabancıların Türkiye üzerinden gayrimenkul satın alabilmesi ya da alabilmesi işlemlerine ait tüm kapsamlar,
 • Satış vaadi sözleşmeleri ve inşaat sözleşmelerinin geçerliliğinin tespitleri-kontrolleri,
 • Geçit hakkına ait davaların yürütülmesi, takipler ve kontroller,
 • Yapı, arazi ya da yollar üzerinde geçerli olan kamu kurum ve kuruluşlar üzerinde hukuki atılımların sağlanması,
 • Gayrimenkule ait yapılacak olan işlemlerde doğru bir aracı olma hizmeti,
 • Çeşitli analizler, denetimler, ön hazırlıklar ve gelecek üzerine varsayımların ele alınarak gayrimenkul çalışmaların sağlanması,
 • İpotek ihtilafları ya da istihkak davaları,
 • İrtifak hakkının kurulmasına yönelik davalar,
 • Kat mülkiyetlerine dayalı davalar,
 • Tapulara ait hatalar, düzeltmeler ya da hakkın gözetilmesi üzerinde işlem gören davalar

Hizmetlerin bütünlüğünü kapsar. Mutlaka tüm bunların belirli bir deneyim ve gelişebilecek çeşitli potansiyellerine karşı iyi ayarlanması gerekiyor. Bu sayede gayrimenkul avukatı Maltepe hizmetiyle alınabilecek tüm bu hizmetler, sizlerin hukuki açıdan korunmanıza büyük bir katkı sağlayacaktır.

Gayrimenkul Hukuku Bünyesinde Yaşanabilen Davalar

Çeşitli davalar, hakların korunması, belirli bir taşınmaz malın geri alınması, arsalara ilişkin yaşanan çeşitli sorunlar, kira faaliyetleri ya da tapularda meydana gelen hususlar, gayrimenkul hukuku çerçevesinde meydana gelebilir. Bunların belirli bir yapı halinde mutlaka deneyimli bir şekilde ele alınması gerekiyor. Temelde arsa davalarına bakan avukatlar aynı zamanda kat mülkiyetleri, tapular, tapunun iptali ya da buna bağlı arsalardaki çeşitli sebeplere bağlı problemleri de giderebilmelidir. Bir takım yaşanılan ve yapılan davalar incelendiğinde;

Taşınmazın Geç Teslimine Dayalı Tazminat Davaları: Genelde geçerli taşınmaza ait olarak geç teslimlerinde kira tazminatına ait davalar açılabilmektedir. Bu tür devalar, vaktinde teslim edilmeyen taşınmazların hukuk çerçevesinde açılan davalar üzerinden yönetilmesini kapsar. Böylece yasalarla belirli olan hususlara göre, yapının inşaatını gerçekleştiren sorumlulara doğrudan dava açılarak tazminat bedeli istenebilmektedir. Mutlaka bu tür davaların tecrübeli avukatlar tarafından yönetilmesi ve sürdürülmesi gerekmektedir.

Yabancıların Türkiye’de Mal Edinmesi: Türkiye üzerinde Tapu Kanununa giren ve 35. Maddesini ele alan 6302 sayılı kanun çerçevesinde ülkemizde yabancı uyruklu kişiler taşınmaz mal alabilmektedirler. Bunların takibi ve süreçlerinin yapılması, alım ve satım faaliyetlerine ait bir takım işlemler yapılabiliyor. Fakat her ülke vatandaşı bunun kapsamına girmez. Bakanlar Kurulu bu bağlamda, hangi ülke vatandaşlarının taşınmaz mal elde edebileceğine ait olarak ülkeleri belirtmiştir. Bunların mutlaka güncel olarak, Tapu ve Kadastro Genel müdürlüğü ya da Büyük Elçiliklerimizden öğrenilmesi gerekiyor.

İntifa Hakkının Kaldırılmasına Yönelik Davalar: İntifanın temel anlamı, kullanım hakkını temsil eder. Böylelikle başka birine ait olan malın başkası adına faydalanma-kullanma hakkının sağlanmasıdır. İntifa hakkının verilmesi durumu kişiye doğrudan tasarruf yetkisini sağlar. Ayrıca mallara ya da eşyalara ait olan haklar intifa hakkına sahip olan kişinin elinde olmaktadır. Belirli bir süre için geçerlidir ve süresi yoksa, ilgili hak sahibi ölene kadar devam eder. Bu süreçte intifa hakkının kaldırılmasına yönelik davalar, en iyi gayrimenkul avukatı bünyesinde açılarak, hak arayışları sağlanabilir.

İpotek ve Kaldırılmasına Yönelik Davalar: Gündemde sıklıkla olabilen dava konuları arasında geçerli olan ipoteklerin kaldırılması davaları da vardır. Burada insanların temel amacı, ipoteğin geçerli olan mallardan arındırılmasını sağlamaktır. Bu yüzden borçlarını ödeyenler ipoteklerini kaldırabilmektedir. Fakat bazı durumlarda borçların ödenmesine rağmen ipoteklerin kaldırılmama durumları meydana gelebiliyor. Bunların önüne geçmek adına da ipoteklerin kaldırılmasına yönelik davalar yönetilir. İpotekler yine içeriği derin bir konu olduğundan en iyi gayrimenkul avukatı İstanbul ilinde işini iyi bilen avukatlar tarafından yapılması gerekmektedir.

Gayrimenkul Hukuku Davalarının Avukatlar Nezdindeki İşleyişi Nasıl Olmalı?

Pek çok dava konusu her zaman gündem de yer alan seçenekleri barındırabilir. Davaların kişiden kişiye değişebilen, arsalar, tapular ve taşınmaz mallara göre farklı dalları olabilmektedir. Tapu iptalleri davaları, ipotek davaları, kiralara ilişkin sözleşmeler ya da alım-satım sözleşmelerindeki problemlere kadar alan geniştir. Buradaki en temel ve önemli husus, davaların sistemli şekilde yürütülmesini sağlamadır. Hukukun uygunluğuna göre bir becerinin avukat çerçevesinde sağlanması, müvekkilin haklarının alınması ve savunulması anlamında büyük bir önem taşır. Bu sayede deneyimli bir yol izlenerek, dava üzerinden beklentiler arazi davalarına bakan avukatlar ya da gayrimenkul davalarıyla ilgilenen avukatlar tarafından başarılı bir biçimde ele alınabilecektir.

Gayrimenkul Hukukuna Ait Davaların Başarılı Şekilde Sonuçlanması ve Süreçlerin Takibi

Gayrimenkul alanında sadece davalar değil, bir ev alınmak istendiğinde yapılan sözleşmeler, tapulara ait işlemler, aracılık ya da danışmanlık hizmetleri de önemlidir. Bunlar gayrimenkul aleminde bir rehber niteliği taşıyan ve olası sonuçların olumsuz yönlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik işleyişleri temel alır. Temel anlamda, hem hakların korunması hem de bu hakların zarara uğramadan önlemlerin alınması, mutlaka başarılı bir avukat tarafından dikkatle ele alınması gereken bir işleyişi barındırır.

Profesyonel ve Bilgi Birikimi Güçlü Avukatlık Hizmetleri

Ülkemizde, İstanbul’da Maltepe ilçesinde hizmetlerini sunan Helvacı Hukuk Bürosu, 2006 senesinden beridir, sürdürmekte olduğu avukatlık-danışmanlık hizmetleriyle ön plana çıkar. Tecrübeli olarak hizmet veren avukatları ile en iyi gayrimenkul avukatı kim arayışlarında olanlar içinde yanıt olmaktadır. Yukarıdaki hizmetlerin her birini profesyonel bir çalışma sistemiyle yöneten Helvacı Hukuk Bürosu, var olan tüm davalara karşı önceden deneyim sahibi olarak çalışma sistemi de yürütmektedir.

Taşınmazlara ait olan davaların en iyi şekilde sonuçlandırılması ve hukuka aykırı olan konuların giderilmesini sağlar. Geçerli olan durumlarda bir taşınmaza ait olan birden fazla kişinin sahibi olduğu mülk üzerinde ortaklığın giderilmesi davalarını da yönetir. Kamulaştırmaya dair tapu iptali davalarından bunların tescil davaları ya da mirasçılara konu olan davalara kadar Mehmet Ali Helvacı Hukuk Bürosu, İstanbul Maltepe’de hizmetlerini sürdürmektedir.

Gayrimenkul Hukuku
Gayrimenkul hukuku başlığı altında belirli taşınmazların düzenlenmiş olan hukuk kuralları kapsamı içerisinde yer edinir. Ev, apartman, daire gibi taşınmazlar için hukuk kuralları mevcut olarak bulunur.
Gayrimenkul avukatı soru sor
Ev, apartman ya da daire gibi çeşitli taşınmazlar konusunda karşı tarafla anlaşmaya varılamadığı takdirde bu durum hukuki boyutta çözümlenir. Burada avukata ihtiyaç duyduğunuz takdirde gayrimenkul avukatı hizmet gösterir.
Gayrimenkul Hukuku Nedir
Gayrimenkul hukuku gerçek kişiler ya da kurumlar arasında arazi, arsa, ev, daire gibi belirli taşınmazların çerçevesi içerisinde düzenlenmiş olan hukuk kurallarını kapsar.
Emlak Avukatı Nedir
Emlak avukatı diğer bir ifade ile gayrimenkul avukatıdır. Emlak konu başlığı içerisindeki her türlü olayla ilişkin belirli hukuk kurallarını kapsadığı gibi bu kurallara uygun olarak hizmet gösterir.

İlginizi Çekebilir;

Gayrimenkul Hukukunun İşleyişine Hakim Avukatlarla Çalışın

GAYRİMENKUL AVUKATI

Gayrimenkul Hukuku Nedir?

Gayrimenkul Dava Türleri Nelerdir?

Taşınmaz Gayri Menkul Davaları

 

Call Now ButtonHemen Ara