Gayrimenkul Hukukunun İşleyişine Hakim Avukatlarla Çalışın

Gayrimenkul alanında pek çok alan vardır ve bunların her bir farklı davaların konusu olabilir. Davalara ilişkin çözüm arayışlarına girmek ve buna göre bir tutum sergilemek ise başarılı-tecrübeli avukatların işi olmalıdır. Bu hususta doğru bir şekilde temsil edilebilmek ve gayrimenkul şartlarının bilinmesi adına, iyi bir çalışma düzeni sağlanmalıdır. Doğrudan alınacak gayrimenkul hukuk bürosu danışmanlığı, sizler adına iyi bir temsil edilme ve imar mevzuatlarına uygun olarak, tüm kapsamların yasalar çerçevesinde alınmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda mağdur olma ya da belirli bir takım hakların bilinmeme durumlarından kaynaklanan kayıplarında bu şekilde önüne geçilerek doğru bir hizmet geri bildirimi de alınabilecektir.

Gayrimenkul Hukuku Nasıl Olmalı ve Yönetilmeli

Gayrimenkul hizmetleri alanındaki genel hizmetler, imar mevzuatlarına göre işlemlerin yapılmasından, ruhsatların alınması ya da tapu iptal davalarından, çeşitli yönetim planlanmalarının yönetilmesine kadar kapsamları barındırabilir. Ayrıca kiralara ya da satış işlemlerine ilişkin tüm yaşanabileceği pürüzlerinde önceden tespit edilerek, doğru bir hukuk danışmanlığı hizmetinin alınması da sağlanacaktır.

Müvekkiller adına sağlanacak davalar ve bunlar öncesindeki danışmanlık hizmetleri, sektördeki yaşanabilecek problemlerin önüne geçerek, sonradan gelişebilecek sorunlara karşı da başarılı bir önlem alınmasını çeşitli açılardan sağlar. Özellikle gayrimenkul sektörünün hızla gelişmesi ve bu konuda büyük yatırımların yapılması, konuya hakim olan tapu avukatları İstanbul merkezli olarak, iyi bir hukuk anlayışını barındıran avukatlık çalışmasıyla sağlanması da gerekiyor.

Gayrimenkul Avukatlığı Hizmetine Konu Olan Hususlar Nelerdir?

Gayrimenkul tek başına belirli kategorileri olan bir hukuk alanına girmez. Kapsamı çok farklıdır ve işleyişlerinde büyük bir tecrübe önemlidir. Tümünün sistemli bir şekilde yürütülmesi, karşı davaların olabileceğinin saptanması ve süreçlerin mutlaka arsa davalarına bakan avukatlar tarafından iyi bilinmelidir. Böylece bir bütünlük içerisinde geri dönüşlerinde alınması mümkün olacaktır. Gayrimenkul hukuku kapsamına giren ve bu alanda geçerli olan hizmet prosedürleri;

 • Gayrimenkule ait olarak alım işlemlerinin yürütülmesi ve buna karşın önlemler,
 • Satışta doğru sözleşmelerin hazırlanması ve bunların denetimlerinin sağlanması,
 • Geçerli olan taşınmazın kiralama faaliyetleri,
 • Yabancı kişilerin ülkemizden mal edinmesi ya da satış gerçekleştirmesi,
 • Geçerli olan ipoteklerin denetimleri, düzenlemeleri ve rehin tesisi işlemleri,
 • Kira sözleşmelerine ait düzenlemeler ve bunların sürekli olarak kontrol edilmesi,
 • Geçit hakkı ve yapı kooperatifi yönetimleri,
 • Ruhsatlandırma çalışmaları,
 • İmar süreçleri ve bunların genel takipleri,
 • Kat mülkiyetleri,

Gibi bir dizi hizmetleri kapsamaktadır. Tüm gayrimenkul hukukuna sahip olmak, avukatlık hizmetinde önemli bir konudur. Hele ki tecrübeyle şekillenen bir alan olması, olası çıkarımların doğru şekilde belirlenmesi ve bunların yasa üzerindeki koruyucu faaliyetlerinin mutlaka bilinmesini de gerektirmektedir. İrtifak haklarından, İstihkak davalarına, Ortaklığın giderilmesi gereken davalardan, ön alım davaları ya da kamulaştırma davaları da yine, gayrimenkul hukukunu kapsayan hizmetlerin bir bölümü olmaktadır. Geçerli olan her bir hizmetin gayrimenkul avukatı Maltepe ilçesi ya da diğer ilçeler üzerinde etkili bir şekilde verilerek, geri dönüşlerin pozitif bir yapıda alınabilmesi önemlidir.

Gayrimenkul Davalarında Doğru Sonuçlara Ulaşma Süreçleri

Profesyonel anlamda bakış açısı, davaların kazanılması yönünde büyük bir etkiye sahiptir. Eğer doğru geri bildirimler ile sonuç alınmak isteniyorsa, gayrimenkul hukuku ve daha önceden yaşanan davaların iyi bilinmesi gerekir. Ardından ilgili avukatın davaların kazanılması ve bunların doğru süreçte yönetilmesini sağlayan bir takım temel faaliyetlerde de bulunabilerek, etkin çalışmalarını geniş kapsamda sağlaması gerekiyor.

 • Hisse Satışlarına Sahip Tapular: Gayrimenkul sektörüne paralel olarak bir takım yatırımların gelişmesi, belirli bölgelerdeki fiyat artışlarının da artmasını sağlamaktadır. Özelikle de İstanbul’da sıklıkla meydana gelen bu türden durumlar, doğrudan devletin bir bölgede yatırım yapma iznini sağlamasıyla geçerli olan bölgedeki fiyat artışları da dikkat çeker. Fakat yatırım için izinler sağlanmış olsa da burada bir takım önlemler alınmalıdır. Hele ki tecrübesiz olan kişiler çeşitli sebepler ile kandırılarak mağdur olabilmekte ve bu durumlar ciddi para kayıplarına sebebiyet verebilmektedir. Özellikle hisseli tapular adına Önalım Hakkı hususlarının bilinmemesi ya da geçerli olan risklerin farkında olunmaması bunların sebepleri arasındadır. Bu yüzden en iyi gayrimenkul avukatı bünyesinde geçerli hizmetin alınması hayati önemler taşır.
 • İnşaat Sözleşmelerine Dair Davalar: Davanın birçok konusu vardır ve bunlar genelde gayrimenkul hukuku kapsamında inşaat alanına girebilen hukuk kısımlarını da kapsayabilir. Yapılan bir sözleşme içerisinde zaman içerisinde bir takım pürüzler meydana gelebilir. Sözleşmelerden kaynaklı olan problemlerin önüne geçilmesi için mutlaka ilgili adımların atılması ve buna göre geri bildirimlerin tecrübeli avukatlarda tarafından ele alınması da gerekiyor.
 • Geçit Hakkının Kurulması ve Yönetimi: Zorunlu geçit hakkı, Türk Medeni Kanunu içerisinde bir takım kapsamlara dahildir. Buradaki geçerli olan husus, insanlar adına taşınmazlar üzerindeki geçerli olan haklarının korunmasıdır. Bu yüzden de yasalara bağlı olarak korunma faaliyetleri sağlanarak, genelde taşınmaza paralel olarak yolun bağlanması anlamına gelir. Genel yola çıkış işlemlerinin yapılması ve bunun belirli bedel karşılığında aynı mülk alanında oturduğu komşularıyla anlaşarak, genel yol üzerinden bağlantı için davaların konusu olmaktadır.

Bunun gibi çok farklı davalar ön plana çıkabilmektedir. Bu yüzden en iyi gayrimenkul avukatları İstanbul ilinde olması, sektörde aranan temel niteliklerden bir tanesi oluyor. Bunların mutlaka doğru süreçlerde ele alınabilmesi ve yönetilmesi, istenilen geri dönüşlerinde alınması açısından önemli olacaktır.

Gayrimenkul Hukukunda Sözleşmelerin Önemi

Sözleşme doğrudan hakkı temsil eder ve tüzel-gerçek kişiler arasındaki doğrudan yasalara bağlı olarak işlemlerin yapılması konusunu barındırır. Sözleşmelerin mutlaka belirli bir bilgi birikimi ve gelecekte oluşabilecek hususların varsayımsal ihtimalleri kaçırılmadan gerçekleştirilmesi gerekiyor. Gayrimenkul hukukuna ilişkin yapılabilecek her türlü, alım- satım, kiralar, ortaklık ya da ipoteğe kadar mutlaka doğru bir hukuki süreçlerin takiplerinin işlenmesi gerekmektedir.

Bu sayede yaşanabilecek tüm taşınmaza ait olarak uyuşmazlık hususlarının da yine bu bağlamda giderilmesi için sözleşmelerinin belirli bir kalıp düzeninde, yasalara uygun olarak ve müvekkil adına problem oluşturmayacak şekilde düzenlenmesi hayati bir önem taşıyacaktır. Hele ki arazi davalarına bakan avukatlar adına da taşınmazlardan ziyade arazi için yaşanan bir takım anlaşmazlıkların da yine belirli bir hukuk çerçevesinde giderilmesi fazlasıyla önemlidir.

Gayrimenkul Hukukunu Temsil Eden Doğru Avukatlık ve Danışmanlık Hizmeti

Avukat olmak, belirli bir bilgi deneyimini gerektirir ve tecrübesizlik ciddi anlamda maddi kayıplara sebep olabilir. Hele ki gayrimenkul hukuku kapsamına giren tüm bu işlemler, karşı tarafın dolandırılma, çeşitli yanılsamalar ile sözleşmeler düzenleme ya da hak yenmesi üzerine kurulu tuzaklarına karşı zayıf düşülmesine neden olabilir. Tam da bu yüzden doğru bir biçimde en iyi gayrimenkul avukatı kim diye aranacak olduğunda, İstanbul Maltepe’de bürosu olan Mehmet Ali Helvacı ön plana çıkar.

Helvacı Hukuk Bürosu üzerinden tecrübeli avukatlar bünyesinde sürdürülen hizmetler, gayrimenkul kapsamına ilişkin gelişmiş bir tecrübeyle sürdürülür. 2006 senesinden beridir faaliyette olarak hizmet veren hukuk bürosu, bu zamana kadar çeşitli gayrimenkul davalarının yürütülmesi ve bunlara ait çalışmaların sürdürülmesini sağlamıştır. Aynı zamanda danışmanlık hizmeti de verilerek, önceden yapılan hazırlıklar üzerinden, doğru hukuk kapsamına ilişkin davalarında belirli tecrübe sahibi olarak müvekkillerini temsil etmektedir.

Arazi davalarına bakan avukatlar
Arazi davalarına bakan avukatlar gayrimenkul avukatı olarak ifade edilir. Gayrimenkul avukatı arazi, arsa, apartman ya da çeşitli taşınmazların karşı tarafla olan problemlerde hukuki boyutta çözümlenmesi adına hizmet gösterir.
Tarla avukatları
Tarla avukatları gayrimenkul hukuku bünyesinde hizmet gösterir. Medeni Hukuk kapsama alanı içerisinde yer edinen tarla avukatları arsa, arazi gibi çeşitli taşınmazlarla ilgili mevzuatlar içerisinde hizmet sağlar.
Tapu Avukatı İstanbul
İstanbul’da ikametgah eden vatandaşlar belirli bir taşınmazla ilgili mevzuatta avukata ihtiyaç duyduğu takdirde bu avukat tapu avukatıdır. Tapu avukatı ile gerekli iletişim irtibat kanallarından detaylı bilgileri edinebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir;

 Gayrimenkul Hukuku Avukatlık Hizmetleri

GAYRİMENKUL AVUKATI

Gayrimenkul Dava Türleri Nelerdir?

Ataşehir Yenişehir Mahallesi Avukat

Gayrimenkul Hukuku Nedir?

“Gayrimenkul Hukukunun İşleyişine Hakim Avukatlarla Çalışın” üzerine 2 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara