KAMULAŞTIRMA AVUKATI

Kamulaştırma; kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde yer alan taşınmazların, kaynakların ya da irtifak haklarının bedeli peşin, bazı durumlarda da taksitle ödenmek kaydıyla belirli esaslar ve kanunlar çerçevesinde anlaşılarak ya da devlet tarafından zorla istimlak edilmesine denir.

Kamulaştırma avukatı ; kamu kuruluşları tarafından kamulaştırılan ve eski adı ile istimlak edilen taşınmazlar ile ilgili davaların takibini yapar.

Kamulaştırma davalarında kamulaştırma nedeniyle bedel tespiti ve tescil davaları, imar uygulamaları sebebi ile bedele dönüşen taşınmazların bedel davaları, kamulaştırmanın iptali davalarında Hukuk Büromuz sizlere yardımcı olarak ilgili davalarınızın takibini detaylı araştırmalar ve hazırlıklar sonucunda titizlikle yapacaktır.

Kamulaştırma Süreci

Öncelikle kamulaştırma işlemini gerçekleştirecek olan yetkili kurum kamu yararı kararı alır. Bu karar ilgili onay mercii tarafından onaylandıktan sonra kamulaştırılacak olan taşınmazın kayıtlı bulunduğu sicil müdürlüğüne yazı yazılarak taşınmazın üzerine kamulaştırma şerhi konulması talep edilir.

Kıymet takdir komisyonu ise taşınmazın değerini tespit amacıyla görevlendirilir. Taşınmazın maliklerine bilgilendirme yapılarak takas ya da pazarlık ile taşınmazın satın alınmak isteği yazı yazılarak bildirilir. Kamulaştırılacak olan taşınmazın sahibi 15 gün içerisinde idareye başvuru yapmalıdır. Görüşmeler uzlaşma komisyonunca belirlenen bir tarihte başlar.  Önceden belirlenen bedelin üzerinde olmaması koşulu ile bir anlaşmaya varılarak tutanak tutulur. Daha sonra tapuya gidilerek taşınmazın sahibi kamulaştırmayı yapan kuruma devreder.

Eğer kamulaştırma sürecinde anlaşma sağlanamaz ise yürütülen pazarlık davaları sonuçsuz kalır. Böyle bir durumda ise kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası ortaya çıkar.

Kamulaştırma süreçlerinde önce anlaşma sağlanmaya çalışılır. İlgili kurum taşınmazın sahibini ikna etme yoluna gider. İlgili kurumların taşınmazın sahibini ikna yoluna gitmesine satın alma usulü denilmektedir. Kamulaştırma gerçekleştirmek isteyen kurum taşınmazın sahibi ile anlaşamaz ise kamulaştırma davası yoluna gidilir.

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası

Kamulaştırmayı gerçekleştirecek olan kurumun taşınmazın malikine karşı yetkili olan asliye mahkemesine kamulaştırma davasında bulunur. Bu durumda kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası ortaya çıkar.

Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında öncelikle taşınmazın sahibine ödenecek olan kamulaştırma bedelleri belirlenir. Daha sonra taşınmazın idare adına tescil edilmesi kararı alınır. Kamulaştırma davası, kamulaştırmayı gerçekleştirmek isteyen kurumun açabileceği bir dava türüdür.  Kamulaştırmanın yapılıp yapılamayacağı ile ilgili bir durum söz konusu değildir. Taşınmazın bedelini bilirkişi kurulu tespit eder.

Kamulaştırmanın İptal Süreci

Kamulaştırmayı yapacak olan kurum taşınmazın sahibine karşı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açabilir. Kamulaştırmaya karşı çıkan ve anlaşma sağlamayan taşınmazın sahibi de kamulaştırmanın iptali konusunda dava açabilir.

Taşınmazın sahibi kamulaştırmada sakat ve sıkıntılı bir durum olduğunu ileri sürerek herhangi bir kamu yararı bulunmadığı gerekçesi ile kamulaştırma iptal davası açabilir. Kamulaştırma kararının kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde iptal davası açma hakkına sahiptir. Dava sırasında ise kamulaştırma dava hakimi herhangi bir işlem gerçekleştiremez.

Kamulaştırma Türleri;

  • Acele kamulaştırma: Kamu yararının gecikmemesi için kanunda belirtilen şartların oluşması durumunda taşınmazın sahibine karşı açılan davalardır.
  • Trampa yolu ile kamulaştırma; taşınmazın sahibinin rıza göstermesi şartı ile kamulaştırılacak olan taşınmazın kamulaştırmayı yapan kuruma ait başka bir taşınmaz ile takas edilmesi yoluna denir.
  • Kısmı Kamulaştırma: Kamulaştırmayı gerçekleştirecek olan kurum bazen taşınmazın bir kısmını kamulaştırabilir. Taşınmazlar için gerçekleştirilen kısmı kamulaştırma türünde eğer kamulaştırılmayan kısmın değerinde herhangi bir düşme meydana gelir ise kayıp kamulaştırma bedeline eklenir ve taşınmazın sahibine ödenir.  Kamulaştırılmayan kısım kullanılmayan bir hale geldi ise 30 gün içerisinde kamulaştırmayı yapan kuruma başvurularak kalan kısmında kamulaştırılması talep edilebilir.

Kamulaştırma davaları karmaşık bir yapıya sahiptir. Var olan haklarınızın kaybolmaması adına uzman bir avukattan yardım almanız kamulaştırma davalarında sizlere yardımcı olacaktır. Helvacı Hukuk Bürosu davalarınızın araştırılması, ince detaylarına kadar incelenmesi konusunda dava sürecinde sizlere destek sağlayacaktır.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kamu-yararina-olan-kamulastirma-islemleri-ve-ayrintilari.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kamu-davalarinin-isleyisi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/hukuk-kurallari-cercevesinde-kamu-davalari.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kamulastirma-davalari.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/gayrimenkul-dava-turleri-nelerdir.html

Hemen Ara