Kamulaştırma Davaları

Kamulaştırma kamu yararının gerçekleşmesi gerektiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişiliklerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazların kaynakların ya da iltifat haklarının bedeli peşin olmak üzere, fakat bazı durumlarda taksitli ödeme kaydı ile mal esaslar ve kanunlar ile anlaşılarak ya da devletin zorla istimlak ederek aldığı durumlarda kamulaştırma akla gelmelidir. Kamulaştırmalarda dava yolu her zaman açıktır.

Kamulaştırma davaları ile ilgili alanında uzman, bu tür davalara çok sık bakmış avukatlar tarafından girmeniz ve ilgili davaların takibini bu şekilde yapılmasını sağlamamız, sizin adınıza her zaman avantaj sağlayacaktır. Kamulaştırma davaları süreçlerinde kamulaştırma nedeniyle bedellerin tespit edilmesi ve tescil davaları imar uygulamaları nedeniyle bedele dönüşen taşınmazların, bedel davaları kamulaştırmaları iptali davalarında bu davalar ile ilgili uzman bir avukat da dürüstlük sürecin bu şekilde ifade edilmesi davanın sonuçlanmasında etkileyecektir.

Kamulaştırma Süreci Nasıl İşler?

Bu süreçle ilgili işlemi gerçekleştirecek yetkili kurum kamu yararı kararı alır, ilgili onay mercii neresi ise onay verdikten sonra kamulaştırılacak taşınmaz olsa kayıtlı olduğu sicil Müdürlüğü’ne yazı yazar ve taşınmazın düzenle kamulaştırma şerhleri konulmasını talep eder.

Taşınmazın değerini tespit etmek için Kıymet takdir komisyonu görevlendirilmiş, taşınmazın muhalifleri kimse bilgilendirme yapılır, takas ya da pazarlık ile taşınmazın satın almak istediği yazı yazılarak gerekli taraflara en kısa sürede bildirir.

Kamulaştırılması düşünülen taşınmazın sahibi 15 gün içinde idareye başvurmak zorundadır, görüşmeler için uzlaşma Komisyonu belli bir tarih belirtir kabul edicidir ve taşınmazın sahibi kamulaştırma yapan kurulan devir işlemlerini gerçekleştirir.

Eğer ki kamulaştırma süreci devam ederken anlaşma sağlanamadı ise yürütülmekte olan pazarlık davaları sonuçsuz kalabilir. Bu durum karşısında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası tekrar ortaya çıkmaktadır.

Kamulaştırma süreçleri devam ederken yapılması istenen ilk şey anlaşmanın sağlanmaya çalışılmasıdır. ilgili kurum neresi ise taşınmaz sahibine ikna etme ve anlaşma yoluna gider, ilgili Kurumu taşınmazın sahibini ikna yoluna gitmeye çalışması satın alma usulü olarak adlandırılmaktadır. Kamulaştırmaya gerçekleştirmek isteyen kurum taşınmazın sahibini anlaşamazsa ortaya kamulaştırma davası çıkar.

Kamulaştırma Nedir İdare Hukuku?
Kamulaştırma, devlet tarafından herkesin yararı adına, özel bir kişinin elinde olan bir mülkiyeti kişilerin rızası olup olmaması fark etmeksizin son vermesine denmektedir. Bu noktada belirli sebepler dâhilinde devlet bir kişinin hakkına çoğunluğun yararı adına karışabilmektedir.
Kamulaştırma Davası Ne Kadar Sürer?
Kamulaştırılma davaları Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde yapılmaktadır. Asliye Hukuk Mahkemeleri yoğunluğu hat safhada olan mahkeme türlerinden bir tanesi olduğundan kesin bir süre vermek zor olabilmektedir. Ancak ortalama bir süre verilecek olursa 10 ila 12 ay arasında değişim gösterebilmektedir.
Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Hangi Tarih Esas Alınır?
Kamulaştırma bedelinin tespitinin yapılması için kişilerin dava tarihleri esas alınmaktadır. Ancak kişiler daha net bir şekilde bilgi almak isterler ise Kamulaştırma Müdürlükleri’ne tapuları ile birlikte müracaat yaparak bilgi alabilirler.
Kamulaştırma Parası Nasıl Alınır?
Kamulaştırma parasını almaya hak kazanan mülk sahibinin alacağı tutar mahkeme tarafından belirlenmektedir. Bu noktadan ödenecek tutar bankaya bir talimat yazılarak bildirilmektedir. Bu talimat sayesinde kişilere ücretleri geri ödenmektedir.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/hukuk-kurallari-cercevesinde-kamu-davalari.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kamu-yararina-olan-kamulastirma-islemleri-ve-ayrintilari.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/dogu-mahallesi-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kamulastirma-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kamu-davalarinin-isleyisi.html

“Kamulaştırma Davaları” üzerine 2 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara