0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Kamulaştırma Davaları

Kamulaştırma Ne Demektir?

Kamulaştırma kamu yararının gerçekleşmesi gerektiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişiliklerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazların kaynakların ya da iltifat haklarının bedeli peşin olmak üzere, fakat bazı durumlarda taksitli ödeme kaydı ile mal esaslar ve kanunlar ile anlaşılarak ya da devletin zorla istimlak ederek aldığı durumlarda kamulaştırma akla gelmelidir. Kamulaştırmalarda dava yolu her zaman açıktır.

Kamulaştırma davaları ile ilgili alanında uzman, bu tür davalara çok sık bakmış avukatlar tarafından girmeniz ve ilgili davaların takibini bu şekilde yapılmasını sağlamamız, sizin adınıza her zaman avantaj sağlayacaktır. Kamulaştırma davaları süreçlerinde kamulaştırma nedeniyle bedellerin tespit edilmesi ve tescil davaları imar uygulamaları nedeniyle bedele dönüşen taşınmazların, bedel davaları kamulaştırmaları iptali davalarında bu davalar ile ilgili uzman bir avukat da dürüstlük sürecin bu şekilde ifade edilmesi davanın sonuçlanmasında etkileyecektir.

Kamulaştırma Süreci Nasıl İşler?

Bu süreçle ilgili işlemi gerçekleştirecek yetkili kurum kamu yararı kararı alır, ilgili onay mercii neresi ise onay verdikten sonra kamulaştırılacak taşınmaz olsa kayıtlı olduğu sicil Müdürlüğü’ne yazı yazar ve taşınmazın düzenle kamulaştırma şerhleri konulmasını talep eder.

Taşınmazın değerini tespit etmek için Kıymet takdir komisyonu görevlendirilmiş, taşınmazın muhalifleri kimse bilgilendirme yapılır, takas ya da pazarlık ile taşınmazın satın almak istediği yazı yazılarak gerekli taraflara en kısa sürede bildirir.

Kamulaştırılması düşünülen taşınmazın sahibi 15 gün içinde idareye başvurmak zorundadır, görüşmeler için uzlaşma Komisyonu belli bir tarih belirtir kabul edicidir ve taşınmazın sahibi kamulaştırma yapan kurulan devir işlemlerini gerçekleştirir.

Eğer ki kamulaştırma süreci devam ederken anlaşma sağlanamadı ise yürütülmekte olan pazarlık davaları sonuçsuz kalabilir. Bu durum karşısında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası tekrar ortaya çıkmaktadır.

Kamulaştırma süreçleri devam ederken yapılması istenen ilk şey anlaşmanın sağlanmaya çalışılmasıdır. ilgili kurum neresi ise taşınmaz sahibine ikna etme ve anlaşma yoluna gider, ilgili Kurumu taşınmazın sahibini ikna yoluna gitmeye çalışması satın alma usulü olarak adlandırılmaktadır. Kamulaştırmaya gerçekleştirmek isteyen kurum taşınmazın sahibini anlaşamazsa ortaya kamulaştırma davası çıkar.

Call Now Button