MAİL DESTEĞİ İÇİN:

ONLİNE RANDEVU İÇİN TIKLAYINIZ:

BİLGİ: 1982 Yılında Hatay’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. 2000 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesine başladı ve 2005 yılında mezun oldu. 2006 yılında Helvacı Hukuk Bürosunu kurdu ve İstanbul Kartal bölgesinde faaliyete başladı. İstanbul boşanma avukatı olarak yüzlerce davaya bakmıştır..

İşe İade Davası Ne Zaman Açılabilir?

İşe iade davalarında hak iddia etmek için belirli bir süre içinde bu davaların açılmış olması gerekmektedir. İş kanununda belirtilen ve 20. Maddede yer alan (İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir) denmektedir.

İş kanununda yer alan bu madde doğrultusunda işçiler bu davayı açabilmek için 1 aylık bir süreye sahiptirler.  Bu sürenin bitmesi durumunda işe ide davası süre yönünden reddedileceği için, işçi, kanunen hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

İşe İade Davası Ne Zaman Açılabilir?

İş sözleşmesi sebepsiz yere fesih edilen ya da sebep gösterildiği halde bu sebebe yönelik geçersiz olduğuna kanaat edilen haller olduğunda, işçi, işe iade davası açma hakkı elde eder. 1 ay içinde açılması şart olan davalarda eğer ki süre aşımı olursa dava açma hakkı da kanunen mümkün olmamaktadır.

İşçi, iş akdinin fesih edildiğine dair bildirim aldıktan itibaren 1 ay içinde işe iade davasını açabilir. Bir aylık süre ise, fesih bildirimini tebliğinden itibaren başlamış sayılmaktadır.

Hak Düşürücü Süreyi Mahkeme İnceler Mi?

İşe iade davası açmış olan işçinin, kanuni olarak 1 ay içinde davayı açmaması halinde, itiraz olmasa bile iş mahkemesi hâkimi tarafından kendiliğinden incelenecektir. Ve verilen karar bu yönde olacaktır. İş mahkemesindeki hâkim, süreyi, davanın içinde yer alan herhangi bir aşamada inceleme altına alabilir. Davalı taraf ise, davanın her aşamasında bu sürenin kaçırılmış olduğuna yönelik iddialarda bulunabilir.

İşe İade Davalarında Görevli Mahkeme

İşçiler İş Kanununda yer alan ve işe iade davalarında bulunan haklarını mahkemeler aracılığı ile aranmaktadır. Bu sebepler de dişe iade davaları ile ilgili İş mahkemeleri yetkilidir. Eğer ki bulunulan yerde herhangi bir nedenden dolayı iş mahkemesi yok ise, işe iade davaları ile ilgili, iş mahkemesi sıfatı ile görev yapan, asliye hukuk mahkemeleri bakmaktadır. Bu durumda davalar asliye hukuk mahkemelerine açılması gerekir.

Hangi Durumlarda İşe İade Davası Açılabilir?
İşe iade davası açmak isteyen kişilerin İş Kanunu ya da Basın İş Kanunu’na bağlı olarak çalışması gerekmektedir. Ayrıca çalıştıkları iş yerinde otuzdan daha fazla kişinin yer alması gerekmektedir. Bunlara ek olarak ise başvuracak kişinin en az altı aylık bir kıdeme sahip olması, iş sözleşmelerinin belirsiz süreli olması ve sebepsiz bir şekilde işten çıkarılmış olmaları gerekmektedir.

Işe İade Davası Açma Süresi Kaç Gün?
İşe iade davası açmak isteyen kişilerin işverenleri tarafından gönderilmiş olan fesih bildirimi ellerine ulaştıktan sonraki bir ay içerisinde davayı açma hakları bulunmaktadır. Kişiler 1 ay içerisinde feshin geçersizliği ve işe iade istemi davası açabilmektedir.

Kimler İşe İade Davası Açamaz?
İşverenlerin bu davayı açma yetkisi bulunmamaktadır. Bunun yanında genel müdür ve genel müdür yardımcıları gibi kişiler de işe iade davalarını açamamaktadır. Bunun sebebi iş güvencesi kapsamında bulunmamalarından kaynaklanmaktadır.

Işe Geri İade Davası Kaç Ayda Sonuçlanır?
İşe geri iade davaları en fazla 2 ay içerisinde sonuçlanmaktadır. Bu İş Kanunu’na göre resmi bir şekilde belirlenmiş bir süre olup, kişilerin dosyalarının da en ge. 1 ay içerisinde karara bağlanmaları gerekmektedir.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bir-yildan-once-anlasmali-bosanma-olur-mu.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/ise-iade-davasi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/atasehir-yeni-camlica-mahallesi-isci-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/ise-iade-davalari.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/ihbar-kidem-tazminati-ve-ise-iade-davasi-acilmasi-ve-takibi.html

Menü
Hemen Ara