0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

İşe İade Davası Ne Zaman Açılabilir?

işe iade davalarında hak iddia etmek için belirli bir süre içinde bu davaların açılmış olması gerekmektedir. İş kanununda belirtilen ve 20. Maddede yer alan (İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir) denmektedir.

İş kanununda yer alan bu madde doğrultusunda işçiler bu davayı açabilmek için 1 aylık bir süreye sahiptirler.  Bu sürenin bitmesi durumunda işe ide davası süre yönünden reddedileceği için, işçi, kanunen hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

İşe İade Davası Ne Zaman Açılabilir?

İş sözleşmesi sebepsiz yere fesih edilen ya da sebep gösterildiği halde bu sebebe yönelik geçersiz olduğuna kanaat edilen haller olduğunda, işçi, işe iade davası açma hakkı elde eder. 1 ay içinde açılması şart olan davalarda eğer ki süre aşımı olursa dava açma hakkı da kanunen mümkün olmamaktadır.

İşçi, iş akdinin fesih edildiğine dair bildirim aldıktan itibaren 1 ay içinde işe iade davasını açabilir. Bir aylık süre ise, fesih bildirimini tebliğinden itibaren başlamış sayılmaktadır.

Hak Düşürücü Süreyi Mahkeme İnceler Mi?

İşe iade davası açmış olan işçinin, kanuni olarak 1 ay içinde davayı açmaması halinde, itiraz olmasa bile iş mahkemesi hâkimi tarafından kendiliğinden incelenecektir. Ve verilen karar bu yönde olacaktır. İş mahkemesindeki hâkim, süreyi, davanın içinde yer alan herhangi bir aşamada inceleme altına alabilir. Davalı taraf ise, davanın her aşamasında bu sürenin kaçırılmış olduğuna yönelik iddialarda bulunabilir.

İşe İade Davalarında Görevli Mahkeme

İşçiler İş Kanununda yer alan ve işe iade davalarında bulunan haklarını mahkemeler aracılığı ile aranmaktadır. Bu sebepler de dişe iade davaları ile ilgili İş mahkemeleri yetkilidir. Eğer ki bulunulan yerde herhangi bir nedenden dolayı iş mahkemesi yok ise, işe iade davaları ile ilgili, iş mahkemesi sıfatı ile görev yapan, asliye hukuk mahkemeleri bakmaktadır. Bu durumda davalar asliye hukuk mahkemelerine açılması gerekir.

Call Now Button