0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

İş Güvencesi Nedir?

İş güvencesi olarak adlandırılan kavram, işçinin, işveren karşısında korunmasını sağlayan ve sağlanan bu korunmanın işçinin çalışma hakkının ve keyfi fesihlere dayanılarak gerçekleştirilen iş akdi sonlandırmalarının önüne geçmek için verilmektedir.

Günümüzde işverenler, haksız şekillerde ve hukuki zemine ters düşecek şekillerde iş akitlerin sonlandırmaktadır. Bu nedenledir ki iş güvencesi, işçiler için teminat olmaktadır. Verilen teminatlar ise tamamıyla işçiyi korumaya yöneliktir.

İşçilere Verilen Teminatlar Nelerdir?

İşçilerin herhangi bir keyfi işten çıkartma sürecinde zarar görmesini engellemek adına verilen teminatlarda tamamen işçiye yönelik hareket edilir. bu sayede işten çıkartılan işçinin en az seviyede zarar görmesi sağlanır. Verilen teminatlar içinde şunlar sayılabilir:

-İşçinin işi güvenceye alınır.

-İş sözleşmesinde keyfi bir şekilde işten çıkartılan söz konusu ise bu sözleşmenin feshi engellenir.

-İşverenin var olan fesih hakkı sınırlandırılır.

-Fesih içinde yer alan ve işçi üzerinde sosyal ve ekonomik olumsuzlukları bertaraf eder.

-Var olan iş ilişkisine süreklilik kazandırır.

İş güvencesi sayesinde işçi ve işveren arasında yer alan iş ilişkisinin sürekli olmasına hizmet eden ve bu sürekliliğin hiç bitmeyeceği anlamı taşımayan bir ifadedir. İşçi ve işveren, karşılıklı olarak sözleşmenin fesh edilmesine yönelik uygulamalarda bulunur iseler, iş kanununun belirlemiş olduğu çerçevelerde iş sözleşmesi için fesih nedenleri ortay çıkmaktadır.

İş Güvencesinden Nasıl Faydalanılır?

İş kanununda yer alan 18. Maddeye göre, feshin geçerli nedenlere dayandırılması gerekmektedir. Bu sayede iş güvencesinin hangi çerçevelerde olacağı da belirtilmiştir. Bu maddeye göre (30 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, iş yerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır ) denmektedir.

İş güvencesi kapsamında değerlendirme yapabilmek için;

-iş yeri 30 kişi ve üstü işçi çalıştırmalıdır.

-İşçi, iş kanunu ya da basın iş kanunu anlamında işçi olmalıdır.

-Belirsiz süreli is sözleşmesi ile çalıştırılmalıdır.

-Sözleşme, işveren tarafında fesih edilmelidir.

-İşçinin en az 6 aylık kıdemi olmalıdır.

-İşçinin, işveren vekili olmaması gerekir.

Call Now Button