İş Güvencesi Nedir?

İş güvencesi olarak adlandırılan kavram, işçinin, işveren karşısında korunmasını sağlayan ve sağlanan bu korunmanın işçinin çalışma hakkının ve keyfi fesihlere dayanılarak gerçekleştirilen iş akdi sonlandırmalarının önüne geçmek için verilmektedir.

Günümüzde işverenler, haksız şekillerde ve hukuki zemine ters düşecek şekillerde iş akitlerin sonlandırmaktadır. Bu nedenledir ki iş güvencesi, işçiler için teminat olmaktadır. Verilen teminatlar ise tamamıyla işçiyi korumaya yöneliktir.

İşçilere Verilen Teminatlar Nelerdir?

İşçilerin herhangi bir keyfi işten çıkartma sürecinde zarar görmesini engellemek adına verilen teminatlarda tamamen işçiye yönelik hareket edilir. bu sayede işten çıkartılan işçinin en az seviyede zarar görmesi sağlanır. Verilen teminatlar içinde şunlar sayılabilir:

-İşçinin işi güvenceye alınır.

-İş sözleşmesinde keyfi bir şekilde işten çıkartılan söz konusu ise bu sözleşmenin feshi engellenir.

-İşverenin var olan fesih hakkı sınırlandırılır.

-Fesih içinde yer alan ve işçi üzerinde sosyal ve ekonomik olumsuzlukları bertaraf eder.

-Var olan iş ilişkisine süreklilik kazandırır.

İş güvencesi sayesinde işçi ve işveren arasında yer alan iş ilişkisinin sürekli olmasına hizmet eden ve bu sürekliliğin hiç bitmeyeceği anlamı taşımayan bir ifadedir. İşçi ve işveren, karşılıklı olarak sözleşmenin fesh edilmesine yönelik uygulamalarda bulunur iseler, iş kanununun belirlemiş olduğu çerçevelerde iş sözleşmesi için fesih nedenleri ortay çıkmaktadır.

İş Güvencesinden Nasıl Faydalanılır?

İş kanununda yer alan 18. Maddeye göre, feshin geçerli nedenlere dayandırılması gerekmektedir. Bu sayede iş güvencesinin hangi çerçevelerde olacağı da belirtilmiştir. Bu maddeye göre (30 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, iş yerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır ) denmektedir.

İş güvencesi kapsamında değerlendirme yapabilmek için;

-iş yeri 30 kişi ve üstü işçi çalıştırmalıdır.

-İşçi, iş kanunu ya da basın iş kanunu anlamında işçi olmalıdır.

-Belirsiz süreli is sözleşmesi ile çalıştırılmalıdır.

-Sözleşme, işveren tarafında fesih edilmelidir.

-İşçinin en az 6 aylık kıdemi olmalıdır.

-İşçinin, işveren vekili olmaması gerekir.

Iş Güvencesi Şartları Nedir?
İş güvencesi şartları; kişinin İş Kanunu ya da Basın İş Kanunu’na bağlı olarak çalışması, işçinin sözleşmesinin belirsiz süreli olması, çalışılan yerde en az otuz işçinin bulunması ve çalışan işçinin işyerinde bulunduğu kıdem en az 6 aylık olmasıdır.
Is Guvencesinden Kimler Yararlanamaz?
Kanunlarda belirtildiği üzere işletmenin bütününü yürüten kişiler ve bu kişilerin yardımcıları konumundaki işveren vekilleri ve buna ek olarak işçileri işe alıp çıkarma yetkisi olan kişilerin iş güvencesinden yararlanabilme hakları yoktur.
Iş Güvencesi Nedir Neden Var?
İş Güvenceleri işçilerin işveren karşısında haklarını en doğru şekilde koruyabilmesine yarayan kurum niteliğindedir. Bu kurum sayesinde işçilerin çalışma hakları; işverenlerinin keyfi yönlendirmelerinden korunmaktadır.
Kimler İş Güvencesi Kapsamına Girmez?
İş güvencesi kapsamına girmeyen kişiler işçi alımı ve çıkarılması konusunda söz sahibi olan kişiler olduğu gibi aynı zamanda genel müdür ve genel müdür yardımcısı konumunda olan kişilerde iş güvencesi kapsamına girmemektedir.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/ise-iade-davalari.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/beykoz-merkez-mahallesi-isci-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kadikoy-fikirtepe-mahallesi-isci-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/orhantepe-mahallesi-isci-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/ise-iade-davasi-ne-zaman-acilabilir.html

Yorum yapın

Hemen Ara