0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Beykoz Merkez Mahallesi İşçi Avukatı

İşçiler ile işverenler arasında bazen problemler yaşanabilmektedir. Bu tarz sorunların giderilmesi için de İş ve İşçi Hukuku davaları devreye girmektedir. Merkez Mahallesi işçi avukatı gibi avukatlar aracılığıyla açılan bu tarz davalar İş ve işveren arasındaki anlaşmazlıkların çözümlenmesini sağlamaktadır.

Her işçinin belirli bir hakları bulunmaktadır. Bu hakların işçiler tarafından bilinmesi önemlidir. Çünkü hakların ihlal edilmesi durumda hukuksal süreç başlatılmalı ve adil bir çalışma ortamının sağlanması için çaba harcanmalıdır. İşçilere verilmesi gereken temel haklar, düzenli maaş verilmesi, sigorta primlerinin yatırılması ve kıdem tazminatlarının ödenmesidir.

Kıdem Tazminatı Davası

Kıdem tazminatı, 1 yıldan fazla bir süre boyunca bir işveren bağlı olarak çalışan kişilerin yasanın öngördüğü koşullarda sona ermesi halinde alması gereken tazminattır. Bir çalışanın işe bağlılığı karşılığında verilen bir ücret olan bu tazminatın kanunlarda da karşılığı vardır. Yani işverenler işçilere işlerinin sonlandırılmasının ardından kıdem tazminatı ödemek zorundadır. Kıdem tazminatı alma şartları ise şunlardır:

  • Hizmet sözleşmesinin İş Kanuna tabi olması,
  • Çalışma süresinin en az 1 yıl olması,
  • İş sözleşmesinin yasada belirtilen hallerden birisi ile sonlandırılması.

Bu koşullar gerçekleştiği zaman işçiler kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Kıdem tazminatlarını alamayan işçiler ise Beykoz Avukatı Mehmet Ali Helvacı ile dava sürecine ilişkin olarak görüşebilir ve İş ve İşçi Hukuku davasını açıp hak arayışında bulunabilirler.

Call Now Button