Beykoz İşçi Avukatı

İşçi avukatları işçi ve işveren arasında hizmet akdiyle kurulan her türlü ilişkide kanunlara uygunluk noktasında işçi haklarını savunurken, iş akdinin yasalara uygun bir şekilde oluşturulması anlamında da önemli roller üstlenmektedir. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde iş olanaklarının oldukça fazla olmasından hareketle işçi ve işveren arasındaki problemlerin görülme sıklığı da artmaktadır. Bu noktada Beykoz işçi avukatı devreye girerek sürecin işçi lehine sonuçlandırılması için önemli bir mücadele verir.

İşçi Avukatı Yükümlülükleri Nelerdir?

İşçi avukatının yükümlülükleri iş hukuku çerçevesinde oldukça fazla detay içermekle birlikte genel anlamda;

  • İşçi ve işveren arasındaki iş sözleşmelerinin hazırlanması
  • İş sözleşmelerinin hukuka uygun bir şekilde işleme koyulması
  • İş sözleşmeleri çerçevesinde her iki taraf için doğacak yükümlülüklerin takibi, bu konuda işçinin kanunda belirtilen haklarına sahip olabilmesi
  • İş sözleşmeleri çerçevesinde işçinin hak ve alacaklarının korunması
  • İş Kanunu’nun 17. Maddesi doğrultusunda işçilerin ihbar süreleri, ihbar ve kıdem tazminatları, fazla mesai alacakları, yıllık izin alacakları, maaş ve resmi tatil alacakları
  • İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların işçi lehine çözümlenmesinin sağlanması gibi başlıklardan söz edilebilir.

İşçi Avukatları Elçi Rolünde!

İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda işçi avukatının bu ikili arasında düzenlediği ilişkiler nedeniyle elçi olarak nitelendirilmesi oldukça mümkündür. Ortaya çıkan herhangi bir olumsuzlukla işçi avukatları öncelikle konuyu değerlendirerek geçmişte bu yönde verilen mahkeme ve Yargıtay kararlarını da baz alarak gerekli süreci başlatırken, sözleşme maddelerine aykırı davranan işverenler karşısında işçi haklarının korunması için de önemli birer vasıta durumundadırlar. Her anlamda özellikle işçi haklarının kanunlar çerçevesinde korunması için Beykoz işçi avukatı sorumluluklarının oldukça fazla olduğu da belirtilmelidir. Avukat, işçi ve işveren arasında önemli bir denge unsuru olmasının yanında emeğin korunması için de en önemli olgulardan biridir.

İşçi Avukatlarının Rolü

İş mahkemelerinde görülen iş davalarında işçi ve işveren arasındaki iş akdinin bozulması ya da işverenin yükümlülüklerinden herhangi birini ya da birden fazlasını yerine getirmemesi nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıklarda işçi avukatlarına önemli görevler düşebilir. İşçi avukatları müvekkillerinden aldıkları vekaletnameyle davayı müvekkili açısından yönetebilirken bilgi ve teknik bilgi açısından sahip olduğu önemli özellikler sayesinde dava takibiyle işçi lehine önemli kazanımlar sağlayabilir. Beykoz işçi avukatı aynı zamanda işçilerin maddi anlamda kayıplarının önüne geçebilmek için hukuksal anlamda önemli bir danışmanlık hizmeti de sağlamaktadır. İşçi avukatı çok uzun sürebilecek iş davalarının oldukça kısa bir sürede sonuçlanmasının yanında müvekkilinin maddi anlamda yaşayabileceği kayıpların önüne de geçmektedir. Aynı zamanda yıllarca süren bir iş ilişkisi sonucunda oluşan işçinin kaybının tazmin edilmesi, işçinin emeğinin karşılığını alması, maddi ve manevi anlamda önünün açılması da avukatın önemli bir kazanımı olarak adlandırılabilir. Bu yönde Avukat Mehmet Ali Helvacı’ya hemen ulaşabilir, ihtiyaç duyduğunuz desteği almaya hemen başlayabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir;

Kadıköy İş Kazası Avukatı

Otomobil Kazası İçin Avukat

Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Boşanma Avukatı

Aile Konutu Şerhi Nedir Nasıl Konulur?

En Önemli İşçi Hakları Nelerdir?

Hemen Ara